Nieuws — Marine Stewardship Council
Personal tools
Log in

Skip to content. | Skip to navigation

Sections
You are here: Home Over ons Nieuws
Jaarverslag 2016-17 20 jaar MSC

Jaarverslag 2016-17 20 jaar MSC

20 jaar wijzer en meer dan 400 visserijen in het MSC-programma

Oct 19, 2017

In het kader van haar 20-jarig bestaan heeft de Marine Stewardship Council (MSC) een speciaal jaarverslag uitgegeven.  Het is een moment om stil te staan dat er tegenwoordig meer dan 400 visserijen wereldwijd bij het MSC-programma betrokken* zijn die tezamen 14% van de totale vangst aan land brengen. In de toeleveringsketen zijn momenteel 42.320 locaties gecertificeerd volgens de MSC-traceerbaarheidsstandaard. Het afgelopen financiële jaar heeft de consument 730.860 ton aan vis-, schaal- en schelpdierproducten met MSC-keurmerk gekocht op een markt die een totale waarde vertegenwoordigt van $5,6 miljard. In het verslag worden ook de toekomstplannen van de MSC uit de doeken gedaan. De ambitieuze doelstelling is dat 20% van de totale vangst voor 2020 MSC gecertificeerd moet zijn. Tevens wordt er een nieuw initiatief gelanceerd om de consument nog bewuster te maken van het blauwe MSC-keurmerk en MSC gecertificeerde duurzame visserijen te laten profiteren van toegevoegde waarde.

“Deze hoge mate van betrokkenheid bij het MSC-programma is dé drijvende kracht achter echte en blijvende verandering in de manier waarop onze oceanen worden bevist en zou zonder het commitment en leiderschap van onze partners en de vrijgevigheid van onze financiers niet mogelijk zijn geweest”, zegt Rupert Howes, CEO van de MSC. “De MSC is vastberaden in de periode die voor ons ligt de grote katalysator te blijven van beter visserijbeheer met duurzaam gebruik van onze oceanen, voedselveiligheid en bestaanszekerheid overeenkomstig de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN”, vervolgt hij.

Visserijen en de toekomst

In totaal zijn momenteel 315 visserijen gecertificeerd in 34 landen. In het noordoosten van de Grote Oceaan wordt tegenwoordig 80% van de wildvangst door de MSC als duurzaam gecertificeerd. Voor vlaggenschipsoorten, zoals zalm, garnaal, platvis en witvis, geldt certificering als de nieuwe standaard nu tussen de 40 en 70% van de wereldwijde wildvangst in lijn met het MSC-programma plaatsvindt. In 2016-17 sloot de eerste Finse visserij, Oostzeeharing en sprot, zich bij het programma aan en werd de eerste gecombineerde commerciële en recreatieve visserij, de Peel-Harvey visserij op blauwe zwemkrab, MSC gecertificeerd. De MSC ondersteunde internationale initiatieven gericht op bescherming van habitats in het Noordpoolgebied, traceerbaarheid van tonijn en rentmeesterschap van oceanen door de grootste producenten van vis-, schaal- en schelpdierproducten ter wereld.

 In totaal hebben gecertificeerde visserijen meer dan 1200 gedocumenteerde verbeteringen doorgevoerd. Dergelijke verbeteringen hebben geresulteerd in een stabielere biomassa, minder bijvangst van ongewenste soorten en beter beheer op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten. De MSC zal bij visserijen wereldwijd blijven aandringen op het doorvoeren van dergelijke verbeteringen om Duurzaam Ontwikkelingsdoel 14 — bescherming en duurzaam gebruik van onze oceanen — te bereiken. Daarnaast zal de MSC zich blijven inzetten om de striktheid en robuustheid van de MSC standaard te waarborgen aan de hand van periodieke reviews.

“De oceanen staan enorm onder druk. Hoewel er geen wondermiddel voorhanden is, weten we wel dat geloofwaardige marktgeoriënteerde programma's zoals dat van de MSC een belangrijke rol spelen op weg naar een mogelijke oplossing. Kijken we naar de toekomst, dan zijn we van plan actief toenadering te zoeken tot visserijen die naar soorten en in ecosystemen vissen die momenteel in ons programma zijn ondervertegenwoordigd, met name in het Mondiale Zuiden”, legt Howes uit. “Het is de doelstelling van de MSC om ten minste 20% van de wereldwijde wildvangst actief bij het MSC-programma te betrekken voor 2020 en ten minste een derde deel voor 2030. Dit gaan we bereiken door samen te werken met onze partners, door betrokkenheid bij belangrijke visserijen te verhogen en door de vraag naar duurzame visproducten te vergroten in markten met de beste vooruitzichten op verandering in het water.”

Retail en consument

Steeds meer bedrijven geven uiting aan hun commitment op het gebied van duurzaamheid door MSC gecertificeerde producten in te kopen: ten minste 77 grote retailers, 14 merken en 17 foodservicebedrijven hebben publiekelijk te kennen gegeven vanaf nu alleen nog MSC gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdierproducten in te kopen. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de MSC en om de publiekelijke bewustwording en ondersteuning voor duurzame visproducten - een belangrijke driver voor verandering op het water - te verhogen, is de MSC een omvangrijke nieuwe campagne gestart die erop gericht is in de periode van september 2017 tot en met april 2018 zoveel mogelijk consumenten te bereiken.

"Onafhankelijk onderzoek toont aan dat de consument, veel meer dan bij andere voedselcategorieën, juist bij visproducten zijn definitieve keuze laat afhangen van factoren als duurzaamheid. Maar we moeten zien te voorkomen dat het bij goede bedoelingen blijft. Het bereiden van visgerechten moet een speciale beleving zijn en we willen dat de consument nadenkt over de manier waarop het voedsel wordt gevangen en hoe het blauwe MSC-keurmerk ertoe bijdraagt dat dit voor toekomstige generaties zo blijft”, legt Richard Stobart, MSC Head of Marketing, uit.

De campagnes zijn erop gericht de consument voor gezonde oceanen te winnen aan de hand van persoonlijke verhalen van de zogenaamde Wild Ones - ambassadeurs zoals vissers, chef-koks, retailers, professionele sporters en anderen die duurzaamheid en vis-, schaal- en schelpdierproducten een warm hart toedragen. Een en ander wordt ondersteund met recepten van MSC gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdierproducten en verhalen uit de dagelijkse praktijk van MSC gecertificeerde vissers op een nieuwe consumentgerichte website: 20.msc.org/nl.

“Door de focus te leggen op mensen die waarde hechten aan duurzaamheid van oceaan tot bord, hoopt de MSC consumenten van vis-, schaal- en schelpdierproducten warm te maken voor de 'blauwe vis' en bij te laten dragen aan gezonde oceanen en vissen als manier van leven voor toekomstige generaties”, zegt Sarah Bladen, MSC Global Marketing and Communications Director. “Deze campagne is bedoeld om recht te doen aan het harde werk en de toewijding van onze partners en biedt overtuigend materiaal aan om gecertificeerde duurzame vis-, schaal- en schelpdierproducten te promoten en daarbij de cruciale rol van de consument te erkennen. Hiermee laat de MSC zien zich te hebben ontwikkeld van een grotendeels B2B-programma naar een organisatie die de vraag naar duurzame vis-, schaal- en schelpdierproducten onder consumenten wil stimuleren.”

 

Lees het jaarverslag van de MSC: MSC op 20-jarige leeftijd. Wild. Gecertificeerd. Duurzaam >

*gecertificeerd of onder beoordeling

 

Document Actions