Wat doet MSC — Marine Stewardship Council
Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onderdelen
U bent hier: Home Over ons Wat doet MSC

Wat doet MSC

Het MSC-keurmerk en certificeringsprogramma erkent en beloont duurzame visserijen en helpt de markt voor vis, schaal-, en schelpdieren te verduurzamen. MSC werkt daarvoor samen met wetenschappers, visserijen, vis- schaal- en schelpdierproducenten en partners in de keten. Duurzaam wildvangst is voor de consument gemakkelijk te herkennen aan het blauwe MSC-keurmerk.

De MSC visserij standaard leggen we in 3 korte video's uit

Het MSC-keurmerk in het kort

Het MSC-keurmerk staat voor duurzaam gevangen, traceerbare, wilde vis. Certificering volgens de MSC standaard is vrijwillig en geeft het bewijs dat de visserij goed wordt beheerd en duurzaam is. Het programma staat open voor vrijwel alle vormen van visserij. Dat wil zeggen ongeacht de grootte, type en locatie van de visserij, kan de visserij proberen het certificaat te behalen. Er is dus geen selectie vooraf. Een paar vormen van visserij zijn echtere wel vooraf uitgesloten. Het programma is niet toegankelijk voor visserij met gif of dynamiet, voor visserij die zich op zoogdieren of haaienvinnen richt, of visserij die zich eenzijdig aan internationale beheersafspraken onttrekt. Daarnaast zijn bedrijven die recent zijn veroordeeld voor gedwongen arbeid van hun werknemers uitgesloten van deelname.

MSC beheert twee standaarden.

Die worden hieronder kort uitgelegd.

1. De MSC visserij standaard : dit is een standaard voor de certificering van duurzame visserijen. Visserijbedrijven kunnen hun manier van vissen laten certificeren. Daarmee wordt de duurzaamheid van de visserij vastgesteld aan de hand van 29 meetbare indicatoren. Die bedekken drie principes, die ieder voor zich minimaal 80 moeten scoren (op een schaal tot 100).  

Klik op de linkje hieronder naar deze korte video’s waarin je uitleg krijgt over hoe de visserijstandaard in elkaar zit.

  • Principe 1:  Het visbestand is gezond (geen overbevissing);
  • Principe 2Het vissen gebeurt met minimale impact op het ecosysteem (bijv. geen nadelig effect op populaties van bijgevangen vis, vogels, reptielen of zoogdieren, geen significante of onomkeerbare schade aan mariene habitats, bijzondere bescherming voor kwetsbare mariene ecosystemen);
  • Principe 3: De visserij is goed beheerd (regels, uitvoering, naleving, handhaving, kennis)

 2.  De MSC traceerbaarheidsstandaard: dit is een standaard voor een gesloten en traceerbare keten van de visserij tot het eindproduct. Bedrijven in de keten (handel, verwerking, verkopers, merken) kunnen hun operatie laten certificeren tegen deze standaard. Daarmee weet je als consument dat de duurzaam gevangen MSC gecertificeerde vis niet wordt vermengd met niet-MSC gecertificeerde vis.

MSC certificeert niet zelf; dat gebeurt door onafhankelijke derde partijen. Deze certificeerders zijn geaccrediteerd bij Accreditation Services Internationaal. ASI ziet er op toe dat de certificeerders de regels van de MSC standaard juist toepassen. Dat geldt voor zowel de inhoudelijke criteria van de standaard, als de procesmatige eisen (betrekken informatie van stakeholders bijvoorbeeld).

Als het keurmerk op de verpakking wordt gebruikt weet de consument dat de vis in het product aan de MSC duurzaamheidsstandaard voldoet en dat het terug te traceren is tot een MSC gecertificeerde visserij. Alle partijen in de keten tussen oceaan en bord voldoen dan aan onze standaarden.

Door te kiezen voor het MSC-keurmerk draagt de consument van visproducten bij aan de erkenning van de beste duurzame visserijpraktijken in de wereld. Door voor het MSC-keurmerk te kiezen steunt de consument actief duurzame visserij en gaat overbevissing van de oceanen tegen (marktprikkel).

Het keurmerk is in principe van toepassing op alle levende mariene hulpbronnen zoals vis, schaal- en schelpdieren. Er is ook een speciale standaard voor zeewier in ontwikkeling, samen met ASC (het keurmerk voor gekweekte vis).  

Wat is MSC_VisserijOp weg naar duurzame visserij

Wij bieden visserijen over de hele wereld een manier om herkend en beloond te worden voor een goed beheer van hun visserij. In samenwerking met duurzame visserijen creëeren wij een markt voor bewezen duurzame en traceerbare wildgevangen vis. Hierdoor worden ook andere visserijen gestimuleerd om hun praktijken te veranderen. 

Maak kennis met MSC gecertificeerde vissers >

Wat doet MSC_MSC in de markt


MSC in de markt

De MSC heeft zijn krachten gebundeld met enkele van de werelds grootste merken, supermarkten en bedrijven in de visketen om hen te helpen aan de groeiende vraag van de consument naar duurzame vis te voldoen. Hiervan hebben de meesten het MSC-programma tot kernonderdeel van hun visbeleid gemaakt. 

Ontdek welke winkels en restaurants MSC gecertificeerde producten >

Le MSC dans les pays en voie de développement


Samenwerking met ontwikkelingslanden

De helft van alle visproducten ter wereld is afkomstig uit ontwikkelingslanden. Voor miljoenen mensen in deze landen is vis een cruciale bron van voedsel. We werken met partners samen om alle visserijen gelijke kansen te geven om in het MSC programma te komen. 

Lees meer over het MSC-programma voor ontwikkelingslanden. (eng) >
 

Sensibilisation consommateursBewust maken van consumenten

Het blauwe MSC-keurmerk maakt het gemakkelijk om te kiezen voor duurzaam gevangen vis. Kijk naar het blauwe keurmerk bij het boodschappen doen of uit eten gaan. 

Probeer eens één van de recepten > 


Wat doet MSC Fish & Kids Educatie

Het Fish & Kids project biedt leermiddelen aan voor de basisschool over het belang van duurzame vis.

Bezoek ook onze Fish & Kids website >

Document acties