Ocean Stewardship Fund

W 2020 r. MSC przeznaczyło ponad 650 tys. GBP na granty dla 15 rybołówstw i grup badawczych z całego świata w ramach funduszu Ocean Stewardship Fund.

Projekty koncentrują się na badaniach nad zmniejszaniem oddziaływania rybołówstw na gatunki zagrożone oraz na problemie zagubionych narzędzi połowowych (tzw. sieci widmo).

Nabór wniosków na 2021 r. rozpocznie się jesienią 2020 r.

Celem funduszu Ocean Stewardship Fund jest zwiększenie liczby zrównoważonych rybołówstw na świecie.

Fundusz Ocean Stewardship Fund powstał, by przyspieszyć rozwój zrównoważonego rybołówstwa. Od momentu założenia w 1997 roku MSC prowadzi działania na coraz szerszą skalę, a obecnie więcej konsumentów niż kiedykolwiek wcześniej dokonuje odpowiedzialnych wyborów, kupując produkty oznaczone niebieskim certyfikatem MSC. Przed nami jednak jeszcze długa droga, by spełnić naszą misję zapewnienia zasobów ryb i owoców morza dla przyszłych pokoleń. Dlatego też reinwestujemy nasze środki finansowe poprzez fundusz Ocean Stewardship Fund.

O finansowanie mogą ubiegać się rybołówstwa na każdym etapie rozwoju, a naszym celem jest wsparcie:

  • Rybołówstw rozpoczynających pracę nad osiągnięciem zrównoważonego rozwoju
  • Rybołówstw prowadzących badania w celu spełnienia najlepszych praktyk rybackich
  • Rybołówstw certyfikowanych przez MSC, wykazujących długotrwałe zaangażowanie w zrównoważony rozwój

Fundusz Ocean Stewardship Fund otrzymał kapitał początkowy w wysokości 1 miliona GBP, a dodatkowo na wsparcie funduszu MSC przeznacza 5% ze wszystkich opłat licencyjnych pochodzących ze sprzedaży certyfikowanych produktów MSC.

Wsparcie dla rybołówstw w trakcie transformacji

Uzyskanie certyfikatu MSC może wymagać od rybołówstwa wprowadzenia szeroko zakrojonych zmian. Wymagania te mogą stanowić znaczącą barierę dla rybołówstw małoskalowych czy rybołówstw w krajach Globalnego Południa. Nasz projekt Pathway to sustainability wspiera takie rybołówstwa w ich drodze do zrównoważonego rozwoju.

Nasz fundusz Transition Assistance Fund pomaga rybołówstwom w osiągnięciu postępów. Fundusze mogą zostać wykorzystane na pokrycie kosztów wprowadzenia usprawnień niezbędnych, aby rybołówstwo stało się zrównoważone.

W tym roku po raz pierwszy fundusz wesprze rybołówstwa uczestniczące w programie Fish for Good program. W przyszłości finansowanie będzie dostępne dla wszystkich rybołówstw biorących udział w kompleksowych projektach udoskonalenia rybołówstwa (ang. Fishery Improvement Projects, FIP), które wykazują postępy na drodze do uzyskania certyfikacji MSC poprzez program In-Transition to MSC (ITM).

Wsparcie dla rybołówstw w osiągnięciu najlepszych światowych praktyk

Aby uzyskać certyfikat MSC rybołówstwa muszą wykazać zgodność z rygorystycznymi wymogami określonymi w Standardzie Zrównoważonego Rybołówstwa MSC. Podczas procesu oceny większości rybołówstw identyfikowane są obszary wymagające udoskonalenia, a rybołówstwa otrzymują tzw. warunki do poprawy, które muszą spełnić przed następną oceną.

Spełnienie tych warunków często wymaga przeprowadzenia badań naukowych. Nasz Science and Research Fund dofinansowuje projekty wspierające jedno lub więcej rybołówstw będących w programie MSC w spełnieniu warunków certyfikacji i osiągnięciu najlepszych światowych praktyk.

Wsparcie długotrwałego zaangażowania rybołówstw w zrównoważony rozwój

Utrzymanie certyfikatu MSC wymaga od rybołówstw ogromnego zaangażowania, a sprostanie najlepszym światowym praktykom dotyczącym zrównoważonego rozwoju oznacza konieczność ciągłego wprowadzania usprawnień.

Przyszłość naszych oceanów zależy od utrzymania przez certyfikowane rybołówstwa ich zaangażowania w zrównoważone połowy oraz zachęcenia innych, by przystąpili do programu. Nasz fundusz Recertification Assistance Fund wspiera rybołówstwa, które posiadają certyfikat MSC od co najmniej 10 lat, pokrywając część kosztów związanych z ponowną certyfikacją. 

Wsparcie dla doktorantów na badania nad ulepszeniem rybołówstw

Co roku w ramach programu stypendialnego MSC (ang. MSC Student Research Grant) przyznawane są granty dla doktorantów na całym świecie, którzy zajmują się badaniami związanymi z rybołówstwem lub identyfikowalnością w łańcuchu dostaw.

Fundusz stanowi wsparcie badań prowadzonych przez młodych naukowców zarówno w rybołówstwach posiadających certyfikat MSC, jak i niecertyfikowanych, które stosują standard MSC jako podstawę do wprowadzania udoskonaleń na drodze do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Złóż wniosek o grant Ocean Stewardship Fund

Dowiedz się więcej o finansowaniu rybołówstw i naukowców zajmujących się rybołówstwem

Aplikuj
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}