Ocean Stewardship Fund

Celem funduszu Ocean Stewardship Fund jest zwiększenie liczby zrównoważonych rybołówstw na świecie. Przyspieszamy postęp, finansując innowacyjne badania i wspierając rybołówstwa na każdym etapie ich drogi do zrównoważonego rozwoju.

Od momentu założenia w 1997 roku MSC prowadzi działania na coraz szerszą skalę, a obecnie więcej konsumentów niż kiedykolwiek wcześniej dokonuje odpowiedzialnych wyborów, kupując produkty oznaczone niebieskim certyfikatem MSC. Przed nami jednak jeszcze długa droga, by spełnić naszą misję zapewnienia zasobów ryb i owoców morza dla przyszłych pokoleń. Dlatego reinwestujemy nasze środki finansowe poprzez fundusz Ocean Stewardship Fund.

Na wsparcie funduszu MSC przeznacza 5% ze wszystkich opłat licencyjnych pochodzących ze sprzedaży certyfikowanych produktów MSC.

O granty mogą ubiegać się:

  • Rybołówstwa rozpoczynające pracę nad osiągnięciem zrównoważonego rozwoju.
  • Rybołówstwa posiadające certyfikat MSC, wykazujące długotrwałe zaangażowanie w zrównoważony rozwój.         
  • Instytuty, uczelnie, rybołówstwa i grupy badawcze prowadzące badania związane ze zrównoważonym rybołówstwem.
  • Studenci i doktoranci, zajmujący się badaniami związanymi z rybołówstwem lub identyfikowalnością w łańcuchu dostaw.

Wsparcie dla rybołówstw w trakcie transformacji

Uzyskanie certyfikatu MSC może wymagać od rybołówstwa wprowadzenia szeroko zakrojonych zmian. Wymagania te mogą stanowić znaczącą barierę dla rybołówstw małoskalowych czy rybołówstw w krajach Globalnego Południa. Nasz projekt Pathway to sustainability wspiera takie rybołówstwa w ich drodze do zrównoważonego rozwoju.

Nasz fundusz Transition Assistance Fund pomaga rybołówstwom w osiągnięciu postępów. Fundusze mogą zostać wykorzystane na pokrycie kosztów wprowadzenia usprawnień niezbędnych, aby rybołówstwo stało się zrównoważone.

Fundusz jest otwarty dla wszystkich rybołówstw małoskalowych oraz rybołówstw z krajów Globalnego Południa, które wykazują postępy na drodze do uzyskania certyfikacji MSC poprzez program In-Transition to MSC (ITM).

 

Wsparcie dla rybołówstw w osiągnięciu najlepszych światowych praktyk

Aby uzyskać certyfikat MSC rybołówstwa muszą wykazać zgodność z rygorystycznymi wymogami określonymi w Standardzie Zrównoważonego Rybołówstwa MSC. Podczas procesu oceny większości rybołówstw identyfikowane są obszary wymagające udoskonalenia, a rybołówstwa otrzymują tzw. warunki do poprawy, które muszą spełnić przed następną oceną.

Spełnienie tych warunków często wymaga przeprowadzenia badań naukowych. Nasz Science and Research Fund dofinansowuje projekty wspierające jedno lub więcej rybołówstw będących w programie MSC w spełnieniu warunków certyfikacji i osiągnięciu najlepszych światowych praktyk. W tym roku priorytetem są projekty związane z wpływem rybołówstwa na siedliska morskie oraz oddziaływaniem na gatunki zagrożone lub podlegające ochronie (ang. ETP).

 

Wsparcie długotrwałego zaangażowania rybołówstw w zrównoważony rozwój

Utrzymanie certyfikatu MSC wymaga od rybołówstw ogromnego zaangażowania, a sprostanie najlepszym światowym praktykom dotyczącym zrównoważonego rozwoju oznacza konieczność ciągłego wprowadzania usprawnień.

Przyszłość naszych oceanów zależy od utrzymania przez certyfikowane rybołówstwa ich zaangażowania w zrównoważone połowy oraz zachęcenia innych, by przystąpili do programu. Nasz fundusz Recertification Assistance Fund wspiera rybołówstwa, które posiadają certyfikat MSC od co najmniej 10 lat, pokrywając część kosztów związanych z ponowną certyfikacją. 

 

Wsparcie dla studentów i doktorantów na badania nad ulepszaniem rybołówstw

Co roku w ramach programu stypendialnego MSC (ang. MSC Student Research Grant) przyznawane są granty dla studentów studiów magisterskich i doktorantów z całego świata, którzy realizują swoje badania we współpracy z rybołówstwami zaangażowanymi w program MSC lub rybołówstwami dążącymi do spełnienia Standardu MSC.

 

Wsparcie innowacji

Innovation Fund wspiera badania, mające strategiczne znaczenie dla MSC. 

Projekt zakłada wsparcie innowacyjnych badań, które mogą mieć praktyczny wpływ m.in. na bezpieczeństwo obserwatorów na morzu. Oczekujemy, że przeprowadzone badania naukowe nie tylko zwiększą dostępną wiedzę w tej kwestii, ale również przyniosą rzeczywiste zmiany.

 

Poprzednie finansowanie

MSC przeznaczyło do tej pory ponad 1,3 miliona GBP na granty dla 35 rybołówstw i grup badawczych z całego świata w ramach funduszu Ocean Stewardship Fund.

 

W 2021 r. priorytetowe znaczenie miały projekty, które koncentrowały się na zwiększeniu bezpieczeństwa obserwatorów na statkach, strategiach połowu oraz zrównoważonych połowach na przynęty.

 

Przed uruchomieniem funduszu Ocean Stewardship Fund w 2020 r. wsparcie dla rybołówstw było udzielane w ramach funduszu Global Fisheries Sustainability Fund i Student Scholarship Program (obecnie Student Research Grants). Projekty koncentrowały się wokół zagadnień zwalczania nielegalnych połowów i poprawy zrównoważonego rozwoju zasobów rybnych.

 

 

Złóż wniosek o grant Ocean Stewardship Fund 2022

Złóż wniosek o grant Ocean Stewardship Fund 2022

Dowiedz się więcej o finansowaniu rybołówstw i naukowców zajmujących się rybołówstwem

Aplikuj
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}