Projekty naukowo-badawcze

W 2020 r. MSC przeznaczyło ponad 650 tys. GBP na granty dla 15 rybołówstw i grup badawczych z całego świata w ramach funduszu Ocean Stewardship Fund.

Projekty koncentrują się na badaniach nad zmniejszaniem oddziaływania rybołówstw na gatunki zagrożone oraz na problemie zagubionych narzędzi połowowych (tzw. sieci widmo).

Zapraszamy do zapoznania się z opisem projektów w języku angielskim.

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}