Frågor och svar — Marine Stewardship Council
Personliga verktyg
Logga in
Du är här: Hem Press Frågor och svar

Frågor och svar

Vad är MSC? Här är 10 snabbfakta kring vad vi gör:

1. Vi är en internationell organisation

MSC-programmet välkomnar yrkesfisken från hela världen och i livsmedelskedjan har vi har samarbetspartners från jordens alla hörn. MSC har kontor i USA, Kanada, Sydamerika, Asien, Sydafrika, Australien och i många delar av Europa. Vår styrelse och vårt intressentråd har medlemmar från fem kontinenter.

MSC kontor och personal >

2. MSC-programmet har två standarder

MSC:s miljöstandard för ett välskött och uthålligt fiske används för att bedöma hur hållbara yrkesfisken är. MSC:s spårbarhetsstandard säkrar spårbarhet i hela livsmedelskedjan, vilket innebär att miljömärkningen endast sitter på fisk och skaldjur som kommer från yrkesfisken som certifierats som hållbara.

MSC:s två standarder >

3. Vi certifierar inte yrkesfisken och företag - vi sätter standarder

MSC har utvecklat de två standarderna, och vi ser regelbundet över dem. Men yrkesfisken och företag granskas och certifieras mot dessa standarder av ett certifieringsorgan - på så vis hålls granskningen oberoende.

Certifiering av tredje part >

4. MSC-programmet granskar enbart yrkesfisken av vildfångade fisk och skaldjur

MSC:s miljöstandard används för att granska och certifiera hållbarheten i yrkesfisken. Standarden omfattar inte fiskodlingar (vattenbruk), även om vissa former av kompensationsutsättning eller liknande åtgärder är berättigade till granskning.

Mer information om vilka yrkesfisken som kan ansluta sig >

Aquaculture Stewardship Council (ASC) sätter standarder för odlad fisk. Vi har en nära relation med ASC och de delar vår spårbarhetsstandard.

Om MSC och ASC (på engelska) >

5. MSC-märkt fisk kan spåras tillbaka till ett certifierat fiske

MSC:s spårbarhetsprogram ger oss möjlighet att spåra fisk- och skaldjursprodukter hela vägen i distributionskedjan. Som en extra kontroll utför vi även DNA-tester på hundratals MSC-märkta produkter varje år. Mindre än 1% av de testade produkterna har visat sig vara felmärkta.

Spårbarhet i livsmedelskedjan >

6. MSC-certifierade fisken har gjort miljöförbättringar

Flera hundra förbättringsåtgärder har gjorts i MSC-certifierade yrkesfisken. Begränsade fiskesäsonger har hjälpt till att bygga upp fiskbestånd och begränsade fiskeområden har bidragit till att skydda habitat och ekosystem. Förändringar i fiskeredskap har också minskat bifångster och minimerat interaktionen med havslevande däggdjur och fåglar.

MSC påverkar >

7. Vårt program är öppet för alla

Vårt certifieringsprogram är öppet för alla yrkesfisken oavsett storlek, vart i världen det finns eller vilken fångstmetod som används. Vi har ett speciellt program som arbetar ut mot utvecklingsländer och vi har tagit fram verktyg som ska förbättra tillgängligheten för småskaliga fisken.

MSC:s program för utvecklingsländer (på engelska) >

8. Vårt program uppfyller de högsta kraven för certifiering och miljömärkning

MSC-programmet är vetenskapligt grundat. Det är det enda programmet i sitt slag som uppfyller riktlinjerna för bästa praxis som fastställts av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och the International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL).

Hur vi möter bästa praxis (på engelska) >

9. Vi är en icke vinstdrivande organisation

MSC är en registrerad välgörenhetsorganisation i Storbritannien och vi är i stor utsträckning beroende av stöd från finansiärer som delar vår passion för att säkerställa levande hav för kommande generationer.

Ytterligare intäkter genereras från MSC International (MSC:s vinstdrivande dotterbolag) som administrerar avgifterna för användningen av MSC:s miljömärke. Användningen av miljömärket är helt frivillig och det är ett sätt för företag att visa sitt arbete för havsmiljön. Alla intäkter från miljömärkeslicenser går till att driva MSC som organisation.

Mer om hur MSC finansieras (på engelska) >

10. Vårt program är transparent och inkluderande

MSC:s standarder har utvecklats i samråd med forskare, miljöorganisationer och industrin. Information om varje steg av ett fiskes granskning publiceras på vår hemsida och vi vill gärna att intressenter ska kommentera granskningarna. Vi välkomnar också synpunkter på förbättringar av vårt eget program.

Kommentera granskningar av yrkesfisken (på engelska) >

Mer om förbättringar av vårt program (på engelska) >

Dokumentåtgärder