Norska torsk- och koljafisken i Nordöstra Ishavet blir MSC-certifierade — Marine Stewardship Council
Personliga verktyg
Logga in
Du är här: Hem Press Nyhetsarkiv Norska torsk- och koljafisken i Nordöstra Ishavet blir MSC-certifierade

Norska torsk- och koljafisken i Nordöstra Ishavet blir MSC-certifierade

2011-11-30

Norska Exportrådet (NSEC) har nu beviljats MSC-certifiering för alla norska torsk-och koljafisken i Nordöstra Ishavet.  Tack vare de framgångsrika MSC-granskningarna kommer det vara möjligt att miljömärka totalt 340 000 MT MSC-certifierad torsk och 153 000 MT av MSC-certifierad kolja från och med 2012. 

MSC-certifieringen av de norska  torsk- och koljafisken i nordöstra ishavets inkluderar de fiskeaktiviteter som äger rum i Norges exklusiva ekonomiska zon (EEZ), ICES områden I and II, från mitten av Norge och norrut längs kusten upp till Berings hav. Flera olika redskap ingår i certifikationsenheterna, såsom trål, långrev, handlina, nät, jigging och danska snurrevadar. Fångsten är såld över hela världen, varav saltad fisk, clipfish och stockfish säljs främst i Sydeuropa och Latinamerika, emedan filéer, färsk och frusen fisk går främst till Nordeuropeiska marknader. 

Vad norska exportrådet säger

Karin Olsen, marknadsansvarig för vitfisk, NSEC, säger: “Norge har en lång tradition av att förvalta sina fisken i harmoni med naturen, och är internationellt känt som en av världens ledande stater vad gäller hållbar fiskeriförvaltning.  Det här är något vi är stolta över att berätta och MSC-certifieringen av all vår torsk och kolja från Nordöstra Ishavet kommer stärka detta budskap.  Tredjepartsgranskning av hållbarheten av fisk och skaldjur från Norge är ett bra sätt att försäkra oss om en även större trovärdighet för norska leverantörer på marknaden.  Fiskeindustrin är ryggraden av det norska kustsamhället och vigtig både för bosättning och sysselsättning.  Norge är därför starkt engagerad i hållbart fiske och vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att säkerställa framtida generationers möjligheter att njuta av norsk torsk och kolja”.

Vad MSC säger

Camiel Derichs, biträdande direktör för Europa, MSC säger: “Detta är en milstolpe för MSC-programmet och ett fantastiskt resultat för hela den norska fisk- och skaldjursindustrin. De norska torsk- och koljafiskena är bland de största i världen, både från ett historiskt- och ett marknadsperspektiv. När den norska fisk- och skaldjursindustrin kontaktade MSC för sex år sedan och meddelade att de önskade nå MSC-certifiering för sin ishavstorsk och kolja, visste alla inblandade att det inte skulle bli en lätt process. Jag skulle vilja tacka och gratulera alla intressenter som deltagit i denna process; MSC ser mycket fram emot att stödja de norska torsk- och kolja fisken under kommande år”.

Fiskets utmaningar och prestationer

Fisket var tvunget att möta vissa utmaningar för att uppnå MSC:s standard. Även om de avsedda torsk-och koljabestånden i Barents hav låg på en bra populationsnivå och rent allmänt hade god förvaltning på plats, en förhandsgranskning visade områden där samverkan och förändringar i förvaltningen skulle behövas. En av dessa utmaningar var hur man skulle förhålla sig till fiskets bifångst av kusttorsken, ett bestånd vars status var osäkert enligt norska forskare. Under granskningsperioden skapades e återbildningsplan för kusttorsken. Detta påvisar norska fiskindustrin och förvaltningens engagemang gentemot fiskets framtid. Denna plan avser minska fisketrycket på kusttorsken genom redskapsreglering, antagandet av en högt satt minimum storlek på fångad fisk, områden och så vidare. Men denna plan i funktion, blev MSC-certifiering för de nordöstra torsk- och kolja fisken möjliga. 

Om NSEC

NSEC - Norska Exportrådet för fisk och skaldjur - skapades av Fiskeminesteriet 1991 och är ett begränsat företag vars alla aktier ägs av fiskeminesteriet och kustministeriet.  Norge exporterar havsmat till cirka 150 länder och är världens största gemensamma marknadsförare av fisk och skaldjur. Varje år genomför NSEC flera hundra aktiviteter i fler än 20 olika marknader, varav alla är finansierade av NSEC självt. NSEC:s aktiviteter inkluderar marknadsföring och PR, marknadsinformation, tillgång till marknader, information och krisrelaterade situationer. NSEC har cirka 50 anställda fördelade bland huvudkvarteret I Tromsø, och representanter i Kina, Japan, Singapore, Ryssland, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Portugal, Brasilien, USA och Sverige.

Dokumentåtgärder