Fortsatt engagemang för hållbart musselfiske — Marine Stewardship Council
Personliga verktyg
Logga in
Du är här: Hem Press Nyhetsarkiv Fortsatt engagemang för hållbart musselfiske

Fortsatt engagemang för hållbart musselfiske

2012-03-23

Det danska företaget Vilsund Blues blåmusselfiske på östra Jylland blev nyligen certifierat enligt Marine Stewardship Councils (MSC) miljöstandard för ett hållbart och välskött fiske. Detta är företagets andra fiske som påvisat att fisket bedrivs på ett hållbart sätt och att beståndet är bärkraftigt. Vilsund var först i världen med att erbjuda MSC-certifierade blåmusslor och nu kommer blåmusslor från ytterligare ett fiske att kunna märkas med MSC:s miljömärke.

Från bra till ännu bättre

För att fisket skulle bli certifierat var det tvunget att påvisa att musselbeståndet mår bra, att fisket har begränsad påverkan på det marina ekosystemet och att det fanns god and långsiktig fiskeriförvaltning på plats. De oberoende experter som granskade fisket hittade inga större svagheter men satte ändå två villkor för att säkra fortsatt förbättring. Under de kommande åren ska fisket bidra till utvecklandet av en  detaljerad forskningsplan som, bland annatm är viktig för att man ska kunna följa beståndets utveckling.  

Om det MSC-certifierade blåmusselfisket

De certifierade blåmusslorna fiskas med hjälp av musselmuddror i södra Kattegatt året runt. Vilsund Blue har åtagit sig att förvalta sitt fiske strängare än vad de lagar och regler som finns på plats kräver. Detta yttrar sig till exempel genom att fisket beslutat att fiska mindre musslor än vad kvoten tillåter. Förra året fiskades endast 3 100 av de 23 000 ton som kvoten angav.

Vilsund vill förbli hållbara

“Vi är väldigt glada att våra ansträngningar att vara och förbli hållbara är något vi nu stolt kan annonsera ” säger Mr Sören Mattesen, Vilsund Blue a/s.

Fortsatt stöd för MSC-programmet

“Vilsund Blue och den danska blåmusselindustrin fortsätter att visa sitt stöd för hållbart fiske genom MSC-certifieringen av detta fiske och det är bara att gratulera till att deras ansträngningar återigen visat sig vara värda mödan. Konsumenter runt om i Europa kan nu belöna hållbara fiskemetoder genom att köpa blåmusslor från detta fiske. Vi ser naturligtvis fram emot att se MSC-märkta produkter från detta fiske ute på marknaden”  säger Minna Epps, verksamhetschef för MSC i östersjöområdet.

För mer information, vänligen kontakta Minna Epps på minna.epps@msc.org eller på 0730385897.

Dokumentåtgärder