Hoki Fishery ansöker om förnyad internationell hållbarhetsstatus — Marine Stewardship Council
Personliga verktyg
Logga in
Du är här: Hem Press Nyhetsarkiv Hoki Fishery ansöker om förnyad internationell hållbarhetsstatus

Hoki Fishery ansöker om förnyad internationell hållbarhetsstatus

« tillbaka till sökresultat

2007-10-31

Marine Stewardship Council (MSC) välkomnade New Zeelands största kommersiella fiskeris beslut att ansöka om omcertifiering enligt MSC:s program för välskött och hållbar fiskeriverksamhet.

Hoki Fishery certifierades första gången enligt MSC:s strikta miljöstandarder i mars 2001, och kommer nu att genomgå en ny grundlig utvärdering innan det första femåriga intyget går ut i mars 2006.

“MSC förväntar sig ett program för kontinuerlig förbättring i fiskerier som ansöker om certifiering och Hoki Fishery har gjort förbättringar i alla aspekter av verksamheten,” säger Duncan Leadbitter, regiondirektör för MSC Asia Pacific. ”Fiskeriet har utvecklat nya innovativa metoder för att skydda sjöfåglar i fara, antagit en försiktig attityd vid bestämningen av kvoter för att bevara fiskbeståndet och tagit ett större ansvar för förvaltningen.”

MSC-programmet fungerar genom att uppmuntra konsumenter att göra de miljömässigt bästa valen av fisk och skaldjur, genom att välja fiskprodukter som är märkta med den särskilda blå logotypen.

Hoki har blivit en av de mest populära fiskproducenterna med MSC:s ekomärke. Hokis sortiment omfattar 52 produkter, bland annat fiskpinnar, fiskfiléer, fish nuggets och fiskpajer, och saluförs i 16 länder, framför allt i Europeiska unionen – en av industrins största marknader.

”Nyheten att New Zealand Hoki Fishery ansöker om omcertifiering visar att MSC:s miljömärkningsprogram ger fiskeriet stora fördelar, och att kunder och konsumenter värdesätter MSC:s ekomärke,” säger Rupert Howes, vd på MSC. ”Det är ett fantastiskt tecken på förtroende att alla fiskerier som står i tur för omcertifiering, hittills har valt att fortsätta sitt engagemang i MSC-programmet.”

MSC-programmet är helt frivilligt och omfattar medverkan av lokala intressenter i en ingående och öppen samrådsprocess för alla fiskerier som utvärderas. Elva fiskerier har certifierats över hela världen sedan hållbarhetsstandarderna utarbetades 1999, och 16 fiskerier genomgår nu en fullständig utvärdering. Tillsammans står dessa 26 fiskerier för ungefär 4 % av världens ätbara fångst av vild fisk.

Dokumentåtgärder