Deltagande vid HaV:s workshop om samverkan för en sammanhållen vattenpolitik — Marine Stewardship Council
Personliga verktyg
Logga in
Du är här: Hem Press Nyhetsarkiv Deltagande vid HaV:s workshop om samverkan för en sammanhållen vattenpolitik

Deltagande vid HaV:s workshop om samverkan för en sammanhållen vattenpolitik

« tillbaka till sökresultat

2012-04-19

I veckan reste östersjökontorets verksamhetschef Minna Epps till Umeå för att medverka vid den workshop som Havs- och vattenmyndigheten arrangerade. Förutom Umeå har HaV haft workshops  i Göteborg, Stockholm och Malmö under våren. Detta var därmed det fjärde och slutliga heldagsseminariet, initierat av HaV för att föra en dialog om hur de vattenrelaterade miljömålen skall nås. Som samordnande myndighet för de vattenrelaterade miljömålen*, skall HaV lämna förslag gällande de områden där myndigheten anser att det finns ett särskilt behov av prioriteringar.

Viktigt att skapa samverkan mellan de olika aktörerna

Inbjudna till de fyra tillfällena var representanter från myndigheter, föreningar, företag samt intresseorganisationer. Deltagarna fick en introduktion till HaV’s tankar kring uppdraget och de många aktörer, sektorer och aktiviteter som påverkar våra vatten.

Under dagen hölls även interaktiva gruppövningar för att fånga de olika aktörernas perspektiv kring vattenfrågorna, en viktig del för att myndigheten skall kunna få en bättre och bredare insikt i de berörda frågorna. Fiskenäringen, vattenbruk, vägtrafik och sjöfartsnäringen är bara några av de sektorer som nyttjar våra vattenresurser. Med så många aktörer är förståelse och samverkan därför kärnan för ett hållbart nyttjande. HaV har nu fram till den 30e juni på sig att lämna in sitt underlag, så att regeringen sedan kan utveckla en miljömålsstrategi för en sammanhållen vattenpolitik.

* Läs mer om HaV:s uppdrag

Dokumentåtgärder