MSC:s standard och granskningsprocess blir enklare och tydligare — Marine Stewardship Council
Personliga verktyg
Logga in
Du är här: Hem Press Nyhetsarkiv MSC:s standard och granskningsprocess blir enklare och tydligare

MSC:s standard och granskningsprocess blir enklare och tydligare

2011-09-16

Marine Stewardship Council’s (MSC) styrelse och tekniska rådgivande kommitté (TAB) publicerade för en kort tid sedan ”MSC:s certifieringskrav” som är resultatet av 12 månaders omfattande genomgång och sammanslagning av alla MSC:s certifieringsdokument.

MSC:s certifieringsdokument används av de oberoende certifieringsföretag som genomför fiske- och spårbarhetsgranskningar. Behovet att revidera dokumenten är på grund av MSC-programmets snabba utveckling under sin 10-åriga verksamhet. Under dessa 10 år har MSC författat fler än 50 olika dokument.

Integrerad och uppstramad dokumentation

Syftet med genomgången av certifieringsdokumentationen var att slå samman och harmonisera samtliga dokument till ett enda övergripande dokument – ”MSC:s certifieringskrav” – med förhoppningen om att ett enda, genomgående format ska göra det enklare att använda, läsa och uppdatera dokumentet. Det sammanslagna dokumentet träder i kraft nu i november 2011 och ersätter då alla tidigare dokument.

Inga ändringar i kriterierna

Denna sammanslagning och genomgång kommer att göra MSC-programmet tydligare och enklare att använda, men några ändringar i kriterierna görs inte. Inte heller ökar arbetsbördan för certifieringsföretagen eller för de företag som vill ansöka om certifiering samtidigt som intressenternas möjligheter att medverka är oförändrade.

Dr David Agnew, ansvarig för MSC:s standarder, säger: ”Syftet med genomgången var att se till att vi har entydiga certifieringskrav för alla certifierare så att de arbetar på ett enhetligt sätt under löpande kontroll. Tack vare förbättringarna ökar vi genomsynen i certifieringsprogrammet och säkrar den långsiktiga kontinuiteten för MSC-certifieringar genom att klart och tydligt ange vilka åtgärder certifierarna skall vidta när de genomför granskningar enligt MSC:s standarder.”

”Andra förbättringar är bland annat den nya mallen för granskningar av fisken som har utformats för att uppnå en standardisering av granskningsrapporterna, vilket underlättar för certifierarna och säkerställer en bättre bedömning av varje enskild granskning samt ge information till MSC:s löpande övervaknings- och utvärderingsprogram.”

Klar och tydlig struktur

MSC:s certifieringskriterier är strukturerade i ordningsföljd i enlighet med ISO Guide 65, vilket är ett av de viktigaste dokumenten bakom MSC:s certifieringsprogram.

Det nya dokumentet innehåller tre avsnitt som ersätter ackrediteringshandboken, metoden för certifiering av fisken, metoden för granskning av fisken, metoden för spårbarhetscertifiering, TAB-direktiven samt policyråden.

  • Del A: Gemensamma kriterier för certifierare
  • Del B: Kriterier för spårbarhetscertifiering
  • Del C: Kriterier för certifiering av fisken

Dessutom har MSC utfärdat ett ytterligare, självständigt dokument – ”Guide till MSC:s certifieringskrav” – som innehåller ytterligare information för att hjälpa certifierarna att förstå skälen till och tillämpningen av vissa krav. Vägledningen innehåller material så som syfte, exempel och tolkningar.

Löpande förbättringar genom samråd

MSC:s dokumentation granskas löpande i samråd med olika intressenter. Vid alla möten med MSC:s TAB och styrelse, behandlas ändringar i MSC:s granskningskriterier och andra aspekter av MSC-programmet. Alla aktuella ändringar som TAB och styrelsen har godkänt, och som nu genomförs i november 2011, anges på MSC:s webbplats.

Dokumentåtgärder