Norges nordøstarktiske kaldtvannsrekefiske legges frem for vurdering av MSC — Marine Stewardship Council
Personlige verktøy
Logg inn
Du er her: Forside Presse Nyheter Norges nordøstarktiske kaldtvannsrekefiske legges frem for vurdering av MSC

Norges nordøstarktiske kaldtvannsrekefiske legges frem for vurdering av MSC

« tilbake til søkeresultater

01.12.2010

Etter vellykket sertifisering av enkelte norske fiskerier for sei, torsk og hyse, har Eksportutvalget for fisk i dag lagt det nordøstarktiske kaldtvannsrekefiskeriet frem for MSC-sertifisering. Fiskeriet vil vurderes opp mot MSCs standard for bærekraftige og godt forvaltede fiskerier, og dersom dette lykkes, vil produkter fra fiskeriet være kvalifisert til å merkes med MSCs miljømerke.

Om fiskeriet

Fisket pågår hele året langs norskekysten, opp mot Svalbard og i Barentshavet, der både kystfartøy og store havgående fartøy fanger rundt 20 000 tonn årlig ved hjelp av trål. Bestanden deles med andre land, men den norske flåten, som består av 89 fartøy, fanger rundt 90 % av den totale årlige fangsten. Europa er hovedmarkedet for kaldtvannsreker, og både ferske og frosne reker selges i Sverige, Storbritannia, Danmark, Finland, Italia og Frankrike.

Hva Eksportutvalget for fisk sier

"Tredjeparts sertifisering opp mot MSC-standarden er svært viktig for å fremme norsk sjømat som bærekraftig. Når vi nå innleder sertifiseringsprosessen for norske reker, vil vi snart ha et nytt verktøy tilgjengelig i markedsføringen. På samme tid styrker vi posisjonen vår som den fiskerinasjonen med høyest antall fiskerier sertifisert mot MSC-standarden", sier Ove Johansen, markedssjef for reker i Eksportutvalget for fisk.

Hva MSC sier

Camiel Derichs, underdirektør for Europa i MSC, sier: "Kaldtvannsreker er en viktig vare på det globale markedet for sjømat, og vi ser økende etterspørsel etter MSC-sertifisert sjømat i mange markeder. Vi setter pris på det norske nordøstarktiske kaldvannsrekefiskeriets engasjement for bærekraftighet, og håper at fiskeriet vil lykkes i vurderingen opp mot MSC-standarden".

Om sertifiseringsbyrået

Den uavhengige, MSC-autoriserte sertifiseringsbyrået Det Norske Veritas AS (DNV) vil føre tilsyn med vurderingen, og er nå i gang med å kontakte organisasjoner og enkeltpersoner med interesse for fiskeriet. Interessegrupper som ønsker å gi kommentarer eller informasjon for vurderingen, kan kontakte Sandhya Chaudhury på +47 55 94 36 00 eller e-post Sandhya.Chaudhury@dnv.com.

Om Eksportutvalget for fisk

Eksportutvalget for fisk (EFF) ble opprettet av fiskeridepartementet i 1991, og er et aksjeselskap med Fiskeri- og kystdepartementet som eneeier. Norge eksporterer sjømat til rundt 150 ulike land, og EFF er verdens største fellesmarkedsfører av sjømat. Hvert år utfører EFF flere hundre ulike aktiviteter på mer enn 20 forskjellige markeder, og all aktiviteten finansieres av den norske sjømatbransjen selv. Aktivitetene til EFF inkluderer markedsføring og PR, markedsinformasjon, markedstilgang, informasjon og kriseevalueringer. Det norske eksportutvalget for fisk har rundt 50 ansatte, fordelt mellom hovedkontoret i Tromsø og representanter i Kina, Japan, Singapore, Russland, Tyskland, Frankrike, Italia, Spania, Portugal, USA og Brasil.

Side-alternativer