Norske seifiskerier får MSC-resertifisering — Marine Stewardship Council
Personlige verktøy
Logg inn
Du er her: Forside Presse Nyheter Norske seifiskerier får MSC-resertifisering

Norske seifiskerier får MSC-resertifisering

20.06.2013

Norsk Arktis og Nordsjøen seifiskerier har lykkes med resertifiseringen av MSC-standard for bærekraftig fiske. Sei fra disse fiskeriene er derfor kvalifisert til å bære økomerket MSC. MSC-sertifikatet for Norske seifiskerier ble utstedt av Det Norske Veritas Certifisation AS og er gyldig i fem år med kontrollrevisjoner.

Om norske seifiskerier

De norske seifiskeriene var de første fiskeriene fra Norge som fikk MSC-sertifisering, i juni 2008. Fisket foregår året rundt ved hjelp av trål, garn, krok og snøre, snurpenot og snurrevad. Hovedproduktene er ferske og frosne kammer og fileter til EU-markedet.

Bærekraftig virksomhet

“MSC er viktig for å få tilgang til våre viktigste markeder for sei og fungerer som bærekraftsdokumentasjon overfor innkjøpere. I tillegg forplikter MSC-sertifisering både forvaltning og næring til å fokusere på bærekraftig drift og kontinuerlig forbedring i utøvelsen av fisket,” sier Jan Ivar Maråk, utredningsleder i Fiskebåt.

Fortsatt bærekraftig

Camiel Derichs, Regional direktør i MSC Europa, sier: "Det er fantastiske nyheter at de norske seifiskeriene fikk sin andre MSC-sertifisering. Fiskeriene har gjennom uavhengige sakkyndige vurderinger vist at bestandene er i god stand og godt forvaltet. De bredere miljømessige konsekvensene av fiskeriene er godt dokumentert. Dette bekrefter en fortsatt bærekraftig utvikling av de norske seifiskeriene. Siden de norske seifiskeriene engasjerte seg i MSC-programmet i 2006, har det foregått stor utvikling. Ytterligere forskning på bunnkonsekvensene ved disse fiskeriene er blitt gjennomført, og forståelsen for bifangst og samhandling med Endangered Threatened Protected (ETP) arter videreutviklet. Aksjestatus for torsk som bifangst i Nordsjøens seifiskeri etter forbedresAndelen bifangst av nordsjøtorsk i seifiskeriene er også redusert. Som en del av dagens sertifisering er det forventet at slike forbedringer vil fortsette der det er hensiktsmessig. Denne utviklingen og resertifisering er testament til engasjement fra norsk næringsliv for å sikre bærekraft i fiskeriene, og for å kontrollere og kommunisere dette aspektet av disse fiskeriene gjennom de mest solide og troverdige alternativene tilgjengelig. Denne utviklingen og resertifiseringen vi nå ser er et tydelig tegn på at norsk fiskeriindustri ønsker å sikre bærekraftige bestander. Dette ved å bruke det mest solide og troverdige sertifiseringsalternativet som er tilgjengelig." 

Ytterligere informasjon

For medieforespørsler, kontakt

Nøkkelfakta om MSC

Side-alternativer