Norsk seifiskeri i resertifisering av MSC — Marine Stewardship Council
Personlige verktøy
Logg inn
Du er her: Forside Presse Nyheter Norsk seifiskeri i resertifisering av MSC
Sei presentert av Norges sjømatråd. Bengt Wilson photography ©

Sei presentert av Norges sjømatråd. Bengt Wilson photography ©

Norsk seifiskeri i resertifisering av MSC

19.07.2012

Marine Stewardship Council (MSC) ønsker velkommen nyheten om at det norske seifiskeriet søker resertifisering i MSCs program for veldrevne og bærekraftige fiskerier. Seifiskeriet var det første norske fiskeriet til å søke MSC-sertifisering i 2006. I 2008 mottok fiskeriet MSCs sertifisering for bærekraftig fiske. Med revurderingen, som gjennomføres av Det Norske Veritas (DNV) som uavhengige tredje part, søker fiskeriet sin andre femårs sertifisering fra MSC. Hvis det lykkes vil godt over 200 000 tonn sei fortsette å bære MSCs øko-merking.

Om det norske seifiskeriet

Det norske seifiskeriet er delt mellom Nordsjøsei og Nordøstarktisk sei og begge fiskeriene vil ta del i revurderingen.  Sertifiseringen inkluderer både de som fisker i kystnært farvann og den havgående flåte og inkluderer alle typer redskaper som trål, garn, krok og snøre, snurpenøter og danske nøter.

Kunder betrygget av den norske seiens bærekraft gjennom MSC øko-merking

“Norske fiskerier har lange og stolte tradisjoner, og en sterk fiskeriforvaltning har alltid vært viktig for vår livsstil og innhøsting i pakt med naturen. Som et resultat av dette er det meste av norsk sjømat MSC-sertifisert. Nå er det på tide å fornye vårt sertifikat for den norske seien. Vi er sikre på at alle deler av handelskjeden, fra fiskeren til supermarkedet, vil sette pris på resertifiseringen i årene som kommer og at forbrukere kan være trygg på at norsk sei er bærekraftig høstet”, sier markedssjef Ove Johansen ved Norges sjømatråd.

MSC lovpriser norsk innsats for bærekraftig fiskeridrift

Camiel Derichs, MSC Deputy Director for Europa sier: “Norske seifiskerier var de første norske fiskeriene som mottok MSC-sertifisering i juni 2008. Dette var en velfortjent anerkjennelse av norske myndigheters utmerkede drift og det belønnet norsk industri med lenge etterlengtede markedsfordeler. Sei har siden gjort det godt på markedet, og sertifiseringen av seifiskeriene i Norge har vist vei for andre norske fiskerier som vil bli en del av MSCs program. Nå benytter mer enn 1800 produkter fra norske fiskerier MSCs øko-merking, 200 av disse er seiprodukter. Med en forbrukergjenkjenning som øker raskt i mange markeder jeg er sikker på at dette bare vil øke fremover i årene som kommer, gitt at gjensertifiseringen blir tildelt, til å hjelpe forbrukere og gjenkjenne og velge de bærekraftige fiskeriene .”

Ytterligere informasjon

For medieforespørsler, kontakt

Nøkkelfakta om MSC

Side-alternativer