Nasze standardy — Marine Stewardship Council
Narzędzia osobiste
Zaloguj
Jesteś w: Start Przystąp do certyfikacji MSC Nasze standardy

Nasze standardy

Standardy MSC, które musi spełnić dane łowisko albo cały łańcuch dostaw zostały opracowane we współpracy z grupą międzynarodowych ekspertów, naukowców, rybaków oraz organizacji ekologicznych z całego świata. Standardy są również zgodne z Kodeksem Odpowiedzialnego Rybołówstwa FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa - Food and Agriculture Organization of the United Nations) oraz wytycznymi FAO w zakresie znakowania ryb i produktów rybnych pochodzących z dziko żyjących populacji. Program Certyfikacji  MSC jest też pierwszym na świecie programem certyfikacji ryb i owoców morza, który został uznany przez Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) jako spełniający międzynarodowe wymogi w zakresie wiarygodności i rygoru.

Standardy określają szczegółowe procedury i zasady certyfikacji. Aby zagwarantować bezstronność, wiarygodność i przejrzystość procesu, samą certyfikację prowadzą niezależnie jednostki certyfikujące, a opracowane standardy, co kilka lat podlegają weryfikacji.

Przystąpienie do programu certyfikacji jest całkowicie dobrowolne, a raz nadany certyfikat nie jest ważny bezterminowo. Certyfikacja MSC jest ważna przez trzy lata dla łańcucha dostaw i pięć lat dla rybołówstwa oraz podlegają corocznym audytom. Wszystko po to, aby zagwarantować, że dane rybołówstwo prowadzone jest w sposób odpowiedzialny, a niebieski Certyfikat MSC umieszczony jest na rybach i owocach morza, na których rzeczywiście powinien być umieszczony.

Cykliczna weryfikacja standardów

Aby zagwarantować, że program certyfikacji MSC opiera się o najlepsze dostępne praktyki, uwzględnia najnowsze dane naukowe oraz spełnia wymagania partnerów nasze standardy są regularnie rewidowane i rozwijane dzięki procesom konsultacji ze wszystkimi interesariuszami. Dlatego każdy i w każdej chwili może  wyrazić swoją opinię na temat standardów oraz wymogów certyfikacyjnych MSC. 

Dowiedz się więcej*:

*Informacje w j.angielskim. 

Akcje Dokumentu