Program certyfikacji — Marine Stewardship Council
Narzędzia osobiste
Zaloguj
Jesteś w: Start Przystąp do certyfikacji MSC Program certyfikacji

Program certyfikacji

Certyfikacja MSC składa się z dwóch komponentów – Certyfikacja Rybołówstwa MSC i Certyfikacja Łańcucha Dostaw MSC. O certyfikat MSC mogą ubiegać się rybacy prowadzący połowy na danym łowisku, wtedy mówimy o Certyfikacji Rybołówstwa MSC oraz wszystkie firmy w łańcuchu dostaw, które biorą odpowiedzialność za produkt z niebieskim certyfikatem MSC: dystrybutorzy, hurtownicy, producenci, firmy zajmujące się pakowaniem, handlowcy, sprzedawcy detaliczni, firmy cateringowe oraz restauracje. W tym drugim przypadku mówimy o Certyfikacji Łańcuch Dostaw MSC. 

Aby zagwarantować bezstronność, wiarygodność i przejrzystość procesu, samą certyfikację prowadzą niezależnie jednostki certyfikujące, a opracowane standardy, co kilka lat ulegają weryfikacji. 

Certyfikacja rybołówstwa

Program Certyfikacji MSC to jedyny program w zakresie znakowania ryb i produktów rybnych pochodzących z dziko żyjących populacji zgodny z Kodeksem Odpowiedzialnego Rybołówstwa FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) oraz z Kodeksem Dobrych Praktyk ISEAL, globalnego stowarzyszenia czuwającego na straży najlepszych praktyk i standardów społecznych i środowiskowych.

Program Certyfikacji  MSC jest też pierwszym na świecie programem certyfikacji ryb i owoców morza, który został uznany przez Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) jako spełniający międzynarodowe wymogi w zakresie wiarygodności i rygoru.

Aby otrzymać certyfikat MSC, rybołówstwo musi spełnić 28 rygorystycznych kryteriów zawartych w trzech głównych zasadach:

1. Stan łowiska

2. Wpływ na ekosystem

3. System zarządzania

Oceny według powyższych standardów dokonują niezależni audytorzy. W procesie certyfikacji, trwającym od 9 do 18 miesięcy, biorą udział wszystkie zainteresowane strony. Certyfikowane rybołówstwa podlegają również corocznym audytom, są zobowiązane do wprowadzenia usprawnień, a co pięć lat przechodzą ponowny proces oceny.

Certyfkacja łańcucha dostaw

Odpowiednie standardy muszą spełnić również producenci,sprzedawcy, restauratorzy i inne firmy w łańcuchu dostaw. Produkty rybne wytworzone z gatunków ryb, które otrzymały certyfikat, mogą być wyróżnione niebieskim certyfikatem MSC tylko w przypadku potwierdzenia, że w ich składzie znajdują się jedynie ryby pochodzące z certyfikowanych łowisk. Dzięki temu, konsument ma pewność, że ryby pochodzące z łowisk certyfikowanych przez MSC nie mieszają się z tymi bez certyfikatu. Cykliczne badania DNA przypadkowych próbek produktów potwierdzają wiarygodność certyfikatu MSC.

System identyfikacji produktów 

Dzięki specjalnemu systemowi identyfikacji produktów MSC, każdy produkt z niebieskim certyfikatem MSC, każde łowisko, każda firma w łańcuchu dostaw, każda restauracja serwująca produkty z MSC znajdują się w naszych wyszukiwarkach. Dzięki specjalnemu systemowi można również w łatwy sposób dowiedzieć się, z jakiego certyfikowanego łowiska pochodzi kupiona przez nas ryba. Wystarczy, że na specjalnej podstronie na www.msc.org/pl wpisać kod z opakowania produktu rybnego oznaczonego niebieskim certyfikatem MSC.


Akcje Dokumentu