Jak uzyskać logo MSC — Marine Stewardship Council
Narzędzia osobiste
Zaloguj
Jesteś w: Start Przystąp do certyfikacji MSC Używaj logo MSC Jak uzyskać logo MSC

Jak uzyskać logo MSC

MSC jest właścicielem znaku towarowego, skrótu „MSC” oraz pełnej nazwy „Marine Stewardship Council”.

MSC zastrzega sobie wszelkie prawa w zakresie znaku towarowego. Jedynie logo na produkcie organizacje, które podpisały umowę z MSC – umowę licencyjną w zakresie użytkowania logo MSC (the Ecolabel Licence Agreement) – mogą wykorzystywać logo MSC.

Sześć kroków do uzyskania zgody na wykorzystanie logo MSC:

1. Podpisanie umowy licencyjnej z MSC

Złóż wniosek o podpisanie umowy licencyjnej w zakresie użytkowania logo MSC. Wniosek można złożyć drogą elektroniczną, wysyłając zgłoszenie na adres ecolabel@msc.org.

Po akceptacji wniosku MSC dostarczy pliki graficzne z logo MSC w wysokiej rozdzielczości w formatach: JPG, TIFF, AI, EPS, BMP.

2. Umieszczenie logo MSC na materiałach

Włącz logo MSC oraz powiązane elementy do projektu graficznego Twoich materiałów, takich jak opakowania produktów, lub materiałów promocyjnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym dokumencie.

3. Dostarczenie materiałów próbnych do akceptacji

Aby uniknąć ponownego wydrukowania lub ponownej publikacji materiałów z logo MSC w przypadku nieprawidłowego umieszczenia logo, przed ich wydrukowaniem lub opublikowaniem dostarcz do MSC:

 ‒ Kolorowe próbki wszystkich materiałów zawierających logo MSC, najlepiej w formie pliku PDF. W przypadku opakowań prosimy również o przesłanie ostatecznego projektu całego opakowania.

‒ Wypełniony formularz zatwierdzania, który można otrzymać drogą elektroniczną, kontaktując się z MSC pod adresem ecolabel@msc.org.

4. Uzyskanie zgody

Po akceptacji projektu pracownik MSC wyśle Ci pisemną zgodę na użytkowanie logo. Rekomendujemy przystąpienie do druku materiałów dopiero na tym etapie.

5. Wysyłka materiałów do MSC

Po wydrukowaniu materiałów z logo MSC wyślij jeden egzemplarz każdego z nich do siedziby głównej MSC w Londynie:

MSC
Marine House
1 Snow Hill
Londyn EC1A 2DH UK

6. Produkt zostanie umieszczony na stronie MSC

Po akceptacji materiałów MSC będzie promować Twój produkt na stronie internetowej MSC w zakładce Wyszukiwarka zrównoważonych produktów rybnych.

Prosimy o dostarczenie pliku prezentującego produkt w formacie JPG o rozdzielczości 600 x 600 pikseli.

Akcje Dokumentu