Koszty używania logo MSC — Marine Stewardship Council
Narzędzia osobiste
Zaloguj
Jesteś w: Start Przystąp do certyfikacji MSC Używaj logo MSC Koszty używania logo MSC

Koszty używania logo MSC

Firmy, które podpisały licencję na posługiwanie się logo MSC są zobowiązane ponosić roczne koszty licencyjne wynoszące między £160 GBP a £1600 GBP oraz opłaty za korzystanie z logo na produktach, zwykle wynoszące 0,5% wartości sprzedanych produktów z logo MSC (w ciągu całego łańcucha dostaw produktu lub pozycjonowania w menu, należności licencyjne pobierane są tylko raz).

Wysokość rocznej opłaty licencyjnej ustalany jest na podstawie całkowitej wartości sprzedaży/ zakupu (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności) produktów z certyfikatem MSC w ciągu roku finansowego (obowiązują daty przyjęte w Wielkiej Brytanii: kwiecień – marzec):

Wartość sprzedanych /zakupionych produktów MSC

Opłata licencyjna

£0 - £130 000 GBP

£160 GBP

£130 001- £330 000 GBP

£800 GBP

>£300 001 GBP

£1600 GBP

 

Jeżeli Twoja firma to podmiot bezpośrednio obsługujący klienta (CFO) i Twoje przychody są niższe niż £130 000 GBP będziesz ponosić jedynie opłatę roczną w wysokości £160 GBP.

Uwaga! Akredytowane jednostki certyfikujące, media, organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne nie ponoszą opłat za korzystanie z logo MSC.

Twoje opłaty licencyjne pomagają nam docierać do większej liczby rybaków na całym świecie,zwiększając liczbę certyfikowanych produktów rybnych ze zrównoważonych połowów.

Dodatkowe dokumenty dotyczące polityki opłat licencyjnych MSC znajdują się na stronie internetowej.

 

 

Akcje Dokumentu