Certyfikacja łańcucha dostaw — Marine Stewardship Council
Narzędzia osobiste
Zaloguj
Jesteś w: Start Publikacje Certyfikacja łańcucha dostaw

Certyfikacja łańcucha dostaw

Tu znajdziesz materiały informacyjne, przewodniki i informacje dotyczące certyfikacji łańcucha dostaw.

Przewodnik po procesie certyfikacji Łańcucha Dostaw MSC - wersja podstawowa

Standard Podstawowy - dla organizacji prowadzących działalność w jednej lub wielu lokalizacjach, handlujących certyfikowanymi rybami i owocami morza. 12/2015

Czytaj dalej...

Lista kontrolna dla certyfikacji Łańcucha Dostaw MSC - wersja podstawowa

Lista kontrolna dla organizacji prowadzących działalność w jednej lub wielu lokalizacjach, handlujących certyfikowanymi rybami i owocami morza. 02/2016

Czytaj dalej...

Przewodnik po procesie certyfikacji Łańcucha Dostaw MSC - wersja CFO

Wersja dla podmiotów bezpośrednio obsługujących klienta (ang. Consumer-Facing Organisation, CFO) np. dla sprzedawców detalicznych, sklepów, restauracji. 12/2015

Czytaj dalej...

Lista kontrolna dla certyfikacji Łańcucha Dostaw MSC - wersja CFO

Lista dla podmiotów bezpośrednio obsługujących klienta (ang. Consumer-Facing Organisation, CFO) np. dla sprzedawców detalicznych, sklepów, restauracji. 2/2016

Czytaj dalej...

Certyfikacja Łańcucha Dostaw MSC. Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 września 2015 roku.

Od 1 września 2015 r. wszystkie firmy będą audytowane wg najnowszej wersji Standardów Łańcucha Dostaw MSC (wersja 4.0). Data publikacji: 20 sierpnia 2015 r.

Czytaj dalej...

MSC Certyfikacja Łańcucha Dostaw Wersja podstawowa

Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza? Materiały informacyjne dla firm, które posiadają pojedynczy zakład lub kilka zakładów. Maj 2015 r.

Czytaj dalej...

MSC Certyfiikacja Łańcucha Dostaw Wersja grupowa

Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza? Dla każdej organizacji posiadającej wiele zakładów (grupę zakładów). Maj 2015 r.

Czytaj dalej...

MSC Certyfikacja Łańcucha Dostaw Wersja dla podmiotów bezpośrednio obsługujących klienta (CFO)

Dlaczego warto sprzedawać certyfikowane ryby i owoce morza? Materiały informacyjne dla firm bezpośrednio obsługujących klienta (CFO). Maj 2015 r.

Czytaj dalej...

Aktualizacja standardów MSC w łańcuchu dostaw 2015

W dniu 20 lutego 2015 roku MSC opublikowało zaktualizowane standardy w łańcuchu dostaw (CoC). Publikacja to podsumowanie zmian (dokument w j.angielskim).

Czytaj dalej...

Informacja dla partnerów MSC Polska - Aktualizacja standardów MSC dla łańcucha dostaw 2015

Zaktualizowane standardy MSC w zakresie łańcucha dostaw i ich wpływ na Państwa działalność. Data publikacji w Polsce: 20 lutego 2015 r.

Czytaj dalej...

Podsumowanie Zmian Wymogów Certyfikacji.

W podsumowaniu znajdują się najważniejsze zmiany dotyczące wymogów certyfikacji opublikowane 31 stycznia 2014r., wchodzace w życie w dniu 31 marca 2014r.

Czytaj dalej...

Program certyfikacji łańcucha dostaw. Przewodnik.

Program certyfikacji łańcucha dostaw to praktyczny przewodnik na temat procesu certyfikacji łańcucha dostaw MSC. Data publikacji w Polsce: październik 2013 r.

Czytaj dalej...

Przepisy dotyczące procentowego udziału certyfikowanych składników

W niektórych przypadkach MSC zezwala na maksymalnie 5% udział niecertyfikowanych ryb i owoców morza w produkcie oznakowanym MSC. 1/02/2016 Warszawa

Czytaj dalej...

Akcje Dokumentu