Lista kontrolna dla certyfikacji Łańcucha Dostaw MSC - wersja CFO — Marine Stewardship Council
Narzędzia osobiste
Zaloguj
Jesteś w: Start Publikacje Certyfikacja łańcucha dostaw Lista kontrolna dla certyfikacji Łańcucha Dostaw MSC - wersja CFO

Lista kontrolna dla certyfikacji Łańcucha Dostaw MSC - wersja CFO

Lista dla podmiotów bezpośrednio obsługujących klienta (ang. Consumer-Facing Organisation, CFO) np. dla sprzedawców detalicznych, sklepów, restauracji. 2/2016
Akcje Dokumentu