Pressmeddelanden

Åtta av tio vill betala mer för miljömärkt tonfisk

juli 1, 2019

Åtta av tio, 84 procent, av dem som köper tonfisk på burk kan tänka sig att betala mer om de vet att tonfisken är hållbart fiskad. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av hållbarhetsmärkningen Marine Stewardship Council, MSC.

– Det är väldigt glädjande att så många svenskar gärna betalar lite extra för att kunna äta tonfisk med gott samvete, säger Linnéa Engström, programdirektör för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen.

Mer än hälften av svenskarna, 54 procent, är beredda att betala mer för tonfisk på burk om de vet att den är hållbart fiskad. Räknar man bort den dryga tredjedel som svarar att de inte köper tonfisk så blir siffran ännu högre – 84 procent säger sig vara beredda att betala för miljömärkt tonfisk, visar Sifoundersökningen. Trots det är bara var femte tonfiskburk som säljs i svenska butiker MSC-märkt, enligt siffror från Nielsen data*.

– Undersökningen visar att många svenskar är beredda använda plånboken och sin makt som konsumenter för att bidra till levande hav. Vi tror att många fler skulle välja miljömärkt tonfisk om de kände till att det faktiskt finns schysta alternativ i butikerna, säger Linnéa Engström.

Tonfisken har under senare år ökat i popularitet. Men många tonfiskfisken i världen är kopplade till illegalt fiske och ett överfiske som har påverkat dessa bestånd mycket negativt. Sedan en tid har alltfler tonfiskfisken blivit MSC-certifierade, vilket gör det möjligt för konsumenter, restauranger och butiker att påverka tonfiskfisket i en hållbar riktning. I dag kan man hitta MSC-certifierade tonfiskburkar hos alla större butikskedjor på den svenska marknaden.

MSC:s miljömärkning syftar till att göra det enkelt att välja fisk som kommer från hållbara bestånd och fiskas med hållbara metoder. Certifieringen bygger på standarder som utformats i samråd med oberoende experter, forskare, industrin och miljöorganisationer. Granskningen utförs av externa experter som är oberoende till både MSC och de fisken som vill miljömärkas.


För mer information, kontakta gärna:
Linnéa Engström, programdirektör för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen, 0707-33 38 06, linnea.engstrom@msc.org

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}