Pressmeddelanden

Bara var åttonde tror att mål om illegalt fiske nås

januari 25, 2019

Ny Sifoundersökning:
Bara var åttonde svensk, 12 procent, tror att vi kommer att lyckas stoppa illegalt fiske och överfiske i enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling. Men nästan tre av fyra, 73 procent, anser att de själva kan bidra genom att välja miljömärkt fisk. Det visar en Sifoundersökning genomförd på uppdrag av hållbarhetsmärkningen Marine Stewardship Council, MSC.

tuna

– Det är glädjande att en klar majoritet av svenskarna tycker att de kan bidra till ett hållbart fiske genom att välja miljömärkt fisk. Men om vi ska lyckas nå det globala FN-målet om att stoppa det illegala fisket krävs krafttag även från politiker och näringsliv – och det är bråttom, säger Minna Epps, programdirektör för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen.

För lite drygt tre år sedan antog FN:s generalförsamling 17 mål för en hållbar utveckling. Ett av målen slår fast att överfisket och det illegala, oreglerade och orapporterade fisket ska ha upphört 2020.

Men endast 12 procent av svenskarna tror att vi kommer att lyckas nå målet, visar Sifoundersökningen. Däremot anser nästan tre av fyra, 73 procent, att de själva kan bidra till att motverka illegalt fiske och överfiske genom att välja miljömärkt fisk och skaldjur.

– Vi är tacksamma över det förtroende svenska konsumenter har för MSC-märkningen. Vi är också stolta över vad svenska producenter och detaljhandeln åstadkommit. Miljömärkt fisk spelar en avgörande roll i kampen mot det illegala fisket och överfiskning, säger Minna Epps.

Fredag den 25 januari arrangerar MSC ett lunchseminarium om hur det illegala fisket av tonfisk ska stoppas, som är en av de största utmaningarna för att nå det globala målet. En positiv nyhet i sammanhanget är att den blåfenade tonfisken återigen setts i svenska vatten, efter att ha varit borta i flera decennier. Att arten kommit tillbaka beror enligt forskare bland annat på en mer hållbar förvaltning och minskat fisketryck.

 

För mer information, kontakta gärna:

Linda Sörnäs, kommunikationschef MSC Skandinavien och Östersjöregionen, 073-802 25 03, linda.sornas@msc.org
Louise Valentin, marknadsutvecklare MSC Sverige, 070-513 99 86, louise.valentin@msc.org


 

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}