Pressmeddelanden

Europaparlamentariker blir ny chef för MSC

april 24, 2019

Europaparlamentarikern Linnéa Engström lämnar politiken och blir ny programdirektör för hållbarhetsmärkningen Marine Stewardship Council, MSC, i Skandinavien och Östersjöregionen. I EU-parlamentet har hon varit vice ordförande i fiskeutskottet och pådrivande i arbetet med en ny fiskelagstiftning.

 Linnea Engström

– Överfisket och det illegala fisket hotar hela det marina ekosystemet. MSC har en viktig roll för att skapa ett långsiktigt hållbart fiske. För mig är det därför ett drömjobb att få bidra till MSC:s arbete för ett levande hav, säger Linnéa Engström, blivande programdirektör för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen.

Linnéa Engström har suttit i EU-parlamentet för Miljöpartiet sedan 2014 och varit vice ordförande i fiskeutskottet, samt ersättare i miljöutskottet och jämställdhetsutskottet. Hon har länge drivit frågor kring hållbart fiske och varit med och arbetat fram en ny fiskelagstiftning, med hårdare kontroll och mer transparens inom internationellt fiske. Linnéa Engström har även skrivit en bok om fisket i Senegal, Queen-fish – recept för en hållbar utveckling. 

Den 29 april efterträder hon Minna Epps, som efter 8 år på MSC fått ett internationellt toppjobb på Internationella Naturvårdsunionen, IUCN.

– Det känns fantastiskt att få lämna över till någon som har arbetat så länge med hållbart fiske. Linnéa Engström kan fiskefrågorna utan och innan. Hennes erfarenheter från Europapolitiken kommer att bidra till att miljömärkt fisk får en ännu mer framträdande roll – både i debatten och på våra tallrikar, säger Minna Epps.

MSC:s miljömärkning syftar till att göra det enkelt att välja fisk som kommer från hållbara bestånd och fiskas med hållbara metoder. Certifieringen bygger på standarder som utformats i samråd med oberoende experter, forskare, industrin och miljöorganisationer. Granskningen utförs av externa experter som är oberoende till både MSC och de fisken som vill miljömärkas.
 
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}