Pressmeddelanden

Fiske i Östersjön siktar på miljömärke

oktober 25, 2018

Idag startar granskning av ett sill- och skarpsillfiske i Östersjön, med mål att bli MSC-certifierat.  Miljömärket MSC visar att fisken är hållbart fångad, har god förvaltning och kommer från livskraftiga bestånd.

– Vi välkomnar fisket in i en granskning.  MSC är öppen för alla fisken som vill visa att de är hållbara. Om fisket uppfyller MSC:s krav blir detta det första MSC certifierade svenska skarpsillfisket säger Minna Epps, chef för MSC i Skandinavien och östersjöregionen.

Samarbete mellan flera östersjöländer

Flera sillfisken i Östersjön har länge velat certifiera sig, men inte kunnat för att det saknats en förvaltningsplan. Sedan några år tillbaka finns en EU-förvaltningsplan vilket gör att större delen av Östersjöns sillfiske kunnat granskas mot MSC:s standard. Lettland och Finland var först ut med certifierad skarpsill och sill från Östersjön. Ytterligare östersjöländer har nu gått samman och utöver Sverige ingår Tyskland, Danmark och Estlands i denna granskning. 

– Idag är medvetenheten och oron för havsmiljön så stor bland konsumenter, att många bara vill ha MSC-märkt. Man skulle kunna säga att MSC snart är ett krav på den skandinaviska marknaden. Om fisket i Östersjön blir certifierad kommer större delen av sillfisket vara certifierat, säger Anton Paulrud, VD på den svenska producentorganisationen SPF PO.

Hur går granskningen till?

För att klara MSC:s standard för ett hållbart fiske och därmed bli MSC-certifierat, måste fisket ta fram information som visar att det är hållbart. Det som ska upp på bordet är vetenskap som visar att beståndet är livskraftigt, att fisken fångas med minimal inverkan på havsmiljön. Dessutom ska det finnas en plan för hur fisket ska skötas.  All fakta granskas av en oberoende tredjepart, ett certifieringsföretag, som bedömer om fisket kan bli MSC-certifierat.

Sill, strömming och skarpsill

Både sillen och skarpsillen fångas utan bottenkontakt framförallt med pelagisk trål men även med pelagisk not. Sillen som fångas norr om Kalmar kallas strömming. Huvudparten av den svenska fångsten som fångas i norra Östersjön landas i Norrsundet, nära Gävle. Fisken som fiskas utanför Öland och Gotland landas i Västervik, på Öland och Gotland och i Danmark. Mycket av fångsterna blir idag djurfoder.

Skilj på sill, strömming och skarpsill

Sill och strömming är samma art, Clupea harengus. Namnet strömming används för sill fångad i Östersjön norr om Kalmar. Arten ändrar gradvis utseende ju längre in i Östersjön man kommer. Artens fetthalt är också lägre i Östersjön jämfört med Västerhavet.

Skarpsillen (Sprattus sprattus) är släkt med sill, men blir inte lika stor. Dess buk är täckt av skarpkantade fjäll, vilket gett den smeknamnet vassbuk. Den kallas också brisling, sprut och plugg.

Skarpsill kallas anjovis när den är sockersaltad och kryddinlagd och ibland sardin när den är inlagd i tomatsås eller matolja.

För mer information, kontakta gärna:

Linda Sörnäs, kommunikationschef MSC Skandinavien och Östersjöregionen, 073-802 25 03, linda.sornas@msc.org

 

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}