Pressmeddelanden

Haven kan brukas hållbart inom en generation

april 6, 2020

De förändringar som skett inom det globala fisket pekar åt rätt håll och även om utmaningarna är stora så manar vetenskapen till optimism, enligt en ny vetenskaplig artikel i tidskriften Nature.

– Jag ser denna artikel som ett kvitto på att det arbete vi lägger ner på miljömärkningsprogrammet MSC är viktigt.  Tillsammans med våra partners kan vi nå en ljusare framtid för livet i haven, säger Linnéa Engström, programdirektör för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen.

Slutsatsen i artikeln är att vi bör ställa om helt och radikalt förbättra för det marina livet i linje med FN:s hållbarhetsmål 14, fram till år 2050. Vidare pekar forskarna på vikten av omedelbara insatser för att minska fisketrycket och andra påfrestningar på havet så som klimatförändringar och samtidigt öka andelen marina skyddsområden och återställa utarmade bestånd och ekosystem.

– Vi tar FN:s hållbarhetsmål på största allvar och tillsammans med alla våra partners jobbar vi konkret mot både mål 14 som handlar om levande hav, men även andra FN mål, säger Linnéa Engström.

Forskarna har kunnat visa att fiskbestånd där vetenskapliga beståndsuppskattningar finns i ökad grad driver på mot hållbarhet. Men även att delar av södra halvklotets fisken, där data ofta saknas, måste växlas upp mot en hållbar förvaltning för att säkra mat till miljoner och ett hållbart uttag.

– Det är dags att driva på förändring för fisken i globala syd. Här spelar MSC en viktig roll och det är bara genom samarbete och engagemang vi kan lyckas med att leva i samklang med haven och naturen, och som också så uppenbart pekas ut av forskningen, säger Linnea Engström

Forskarna understryker vidare att optimism alltid ska balanseras med transparent och kraftfull kommunikation av riskerna med nuvarande utmaningar som finns inom vissa fisken.

Hittills har MSC:s program levererat 1600 förbättringar i 361 certifierade fisken globalt. Det är de väl förvaltade fisken i norr som lätt kunnat bli certifierade, nu satsar MSC stort på att stötta fisken i globala syd på deras hållbarhetsresa. Genom MSC:s Ocean Stewardship Fund kan småskaliga fisken i både nord och syd söka medel och få stöd för att bygga upp data, förvaltning och möjligheter för tillgång till marknader.

För mer information, kontakta gärna:

Linnéa Engström, programdirektör för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen, 0707-33 38 06, linnea.engstrom@msc.org

Linda Sörnäs, PR och marknadsföringschef för MSC i Sverige, 0738-022503, linda.sornas@msc.org

FAKTA – hur MSC jobbar med miljöfrågor:

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}