Pressmeddelanden

Mer svensk gös blir MSC-märkt

juli 14, 2017

Det första MSC-certifierade insjöfisket i världen var Hjälmarens fiske av gös 2006. Nu har gösfisket i Mälaren och Vänern följt efter och visar att det klarar miljökraven i MSC:s standard för ett välskött och uthålligt fiske.

"Vi är väldigt glada över att dessa insjöfisken har god förvaltning och att yrkesfiskarna jobbar så konstruktivt tillsammans. Äntligen kommer vi nu kunna äta mer lokalt fiskad miljömärkt gös", säger Minna Epps, Programdirektör för MSC i Skandinavien

Fiske som klarar hårda krav

Yrkesfisket av gös i Vänern, Mälaren och även Hjälmaren regleras genom licenser och bestämmelser som styr hur många som får fiska och vilka redskap som får användas. Fisket bedrivs med Bottengarn (storryssjor) och bottensatta nät, med maskstorlekar som minimerar fångst av fisk under 45 cm. I fisket med bottengarn töms redskapen regelbundet och gös under minimimåttet på 45 cm släpps tillbaka i sjön. Märkningsförsök har visat att dessa har god chans att överleva.

Förbättringar i fisket infördes redan under certifieringens förberedande steg, som till exempel höjt minimimått på gösen och större maskstorlek i näten. Med dessa ändringar har fångsten av småfisk minskat dramatiskt”, säger Conny Gustavsson, Ordförande i Vänerns Fiskareförbund

Fångsterna varierar från år till år. I Sveriges största insjö Vänern finns omkring 70 gösfiskare som fångar mellan 60 och 120 ton per år. I Mälaren är 33 gösfiskare aktiva med en årlig fångst på 100–200 ton.

Vi är mycket stolta över att vi klarar MSC:s krav. Det är en bekräftelse på att vi bedriver ett riktigt bra fiske. Extra stolta är vi över att vi har ett så bra samarbete fiskare emellan”, säger Mats Ingemarsson, Förbundsordförande i Svenska Insjöfiskarnas Centralförbund

Premiumprodukt för flera marknader

Gösen (Sander lucioperca) är en abborrfisk som främst lever i insjöar. Köttet är vitt, saftigt och mört vilket gör den till en populär matfisk. I Sverige är gösen den ekonomiskt mest betydelsefulla fiskarten i det yrkesmässiga sötvattenfisket.

Fisken levereras bland annat direkt till den MSC-certifierade fiskauktionen i Stockholm som öppnades i höstas. En stor del exporteras till Tyskland och Nederländerna där efterfrågan är stor.

"För vår fiskauktion är den ökade tillgången på MSC-certifierad gös mycket positiv. MSC-märkt gös från svenska insjöar är en premiumprodukt med högt renommé, både på hemmamarknaden och utomlands. Större volymer och stabil tillgång ger utökande möjligheter – bättre tillgänglighet gör att flera aktörer på marknaden vågar satsa", säger Henrik Johansson, VD Stockholms Fiskauktion AB

Läs mer om fisket >

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}