Pressmeddelanden

Miljömärkt fisk och skaldjur motverkar fiskfusk

mars 19, 2019

En ny sammanställning av 1400 MSC-märkta produkter som DNA-testats har visat att mindre än 1 procent är felmärkta. Globalt ligger andelen felmärkta sjömatsprodukter på 30 procent, visar analysen. Resultatet som publiceras i tidskriften Current Biology tyder på att MSC:s miljömärkningsprogram effektivt motverkar systematiskt och avsiktligt utbyte av arter.

MSC är en global icke vinstdrivande organisation som sätter en standard för hållbart fiske och spårbara leveranskedjor. Om själva fisket och alla företag som är inblandade i leverantörskedjan är certifierade får MSC:s miljömärke användas på produkter som säljs i butiker, i bemannade fiskdiskar och på restaurangmenyer.

– Det råder stor oro över brister i leverantörskedjan för sjömat och att avsiktlig felmärkning och bedrägerier pågår. Detta har inneburit att några av de mest efterfrågade arterna som torsk har ersatts av odlad pangasius. Problemet kan undergräva konsumenternas förtroende och ansträngningar för att upprätthålla hållbart fiske", säger Jaco Barendse, Marine Stewardship Council och huvudförfattare till artikeln.

Identifiering av arter

DNA-tester används för att upptäcka felmärkning av arter. En meta-analys över 4500 DNA-testade fisk och skaldjur från 51 vetenskapliga artiklar, visade att i genomsnitt 30 procent inte var den arten som var angiven på förpackningen eller i menyn. 

I den nya studien, som är den största och mest omfattande som gjorts på MSC-märkta sjömatsprodukter med 1402 produkter från 18 länder, fann man att 1389 var märkta korrekt och 13 var felmärkta. Det betyder att mindre än 1% (0,92) MSC-märkta arter var felmärkta, samtidigt som det globala genomsnittet låg på 30%. Felmärkta produkter fanns i både färska och frysta förpackade produkter och i restauranger, främst i Västeuropa, med ett fall i USA. Alla fall av felaktigt märkta produkter återfanns bland vitfisk (torsk, kummel, hoki) och plattfisk.

Felmärkning eller bedrägeri?

Det finns många anledningar till att fel kan uppstå. Oavsiktlig felmärkning kan bero på fel identifiering av arter när fisken fångas, sammanblandning under bearbetning eller tvetydigheter i produktnamn.

Bedrägeri däremot är när avsiktligt utbyte görs för ekonomisk vinning, då en dyrare art byts ut mot en billigare. Bedrägeri kan också uppstå när arter från ohållbart eller olagligt fiske får tillgång till marknaden genom att de marknadsförs som lagligt fångad fisk.

DNA-tester kan endast identifiera om en art bytts ut mot en annan, inte bekräfta om det var bedrägeri. För att göra det är det nödvändigt att spåra produkten tillbaka genom leverantörskedjan för att se var problemet uppstod.

MSC-märkta produkter spårbara  

MSC:s spårbarhetscertifiering kräver att beredningsindustrin, grossister och återförsäljare som handlar med certifierad sjömat har ett system, som ser till att certifierad och icke-certifierad fisk hålls åtskilda. För de tretton felmärkta produkterna erhölls uppgifter från alla led i leveranskedjan, och pårningen visade att endast två felaktiga prover kunde bekräftas som avsiktligt utbytta mot arter av icke-certifierat ursprung. Dessa företag fick sina MSC-certifikat indragna. Fallen där substitutioner oavsiktligt inträffade vid fångst eller vid bearbetning ombord - skedde sannolikt på grund av felidentifiering mellan närbesläktade arter som förekommer i fångsten. Här fanns inga motiv om ekonomisk vinning.

För mer information, kontakta:

Linda Sörnäs, PR och marknadsföringschef, MSC Sverige, linda.sornas@msc.org, +46 738 022 503
 
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}