Pressmeddelanden

Ny fond för levande hav

oktober 29, 2018

Idag lanserar Marine Stewardship Council (MSC) en fond på 12 miljoner kr för att stödja småskaliga fisken i utvecklingsländer för att de ska kunna nå MSC:s standard för ett hållbart och välskött fiske. Utvecklingsländer står för över 70% av den globala sjömatsproduktionen och många av dessa fisken har svårt att nå upp till MSC:s standard då de ofta saknar vetenskapligt underbyggd data. Fonden kommer att bidra till ökad forskning för att övervinna data och informationsluckor.

– MSC har varit engagerad i fiske i utvecklingsländer sedan starten och har byggt upp kunskap kring de utmaningar dessa fisken står inför, när det gäller att uppnå en MSC-certifiering. Fonden är därför särskilt inriktat på att hjälpa dessa fisken på deras hållbarhetsresa genom att bygga kapacitet och öka kunskap för att kunna sätta in rätt åtgärder, säger Minna Epps, Programdirektör, MSC Skandinavien och Östersjöregionen.

MSC:s mål är att engagera 20 procent av det globala fisket i sitt program till år 2020 och att dubblera antalet hållbara yrkesfisken i utvecklingsländer. Målen är anpassade till de Globala hållbarhetsmålen (SDG14): att bevara haven levande och hållbart nyttjande av marina resurser. Sverige ligger redan idag långt över detta mål med ca 97% av Sveriges pelagiska fiske engagerad i programmet. 

MSC ingår i Världsekonomiska Forum:s Friends for Ocean Action, en grupp som sammankallades av FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för havet, Peter Thomson och Sveriges vice statsminister, Isabella Lövin, för att påskynda processen att få till praktiska lösningar på de mest akuta utmaningar som haven står inför. De välkomnar initiativet: 

Peter Thomson, FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för havet och medordförande för Friends of Ocean Action: "Våra hav är i fara. Det är bråttom att skala upp användbara lösningar för att leverera hållbart fiske och resilienta marina ekosystem. Uppnåendet av SDG14:s mål är viktigt för havens välbefinnande. Jag välkomnar MSC:s senaste initiativ att engagera sig i och hjälpa fisket i utvecklingsländer, och att investera i ny vetenskaplig forskning som kan gynna många fiskerier runt om i världen."

Isabella Lövin, Sveriges vice statsminister och medordförande för Ocean Action: "Mer än tre miljarder människor är beroende av haven som källa till animaliskt protein och havsfiske förser hundratals miljoner människor med arbete, de flesta av dem är småskaligt fiske. Att rädda våra hav och livet under ytan är en fråga om överlevnad. Jag välkomnar MSC:s frivilliga åtagande och engagemang för att stödja hållbart fiske i utvecklingsländer och hoppas att denna fond kan bidra till att leverera mätbara förbättringar."

MSC kommer se till att fonden växer, med bidrag från stiftelser, företag och privatpersoner som delar organisationens vision om levande hav för framtida generationer. Detaljerad planering av styrning och ansökningssystem för fonden pågår och fullständiga detaljer kommer att offentliggöras i början av 2019.

För mer information, kontakta gärna:
Linda Sörnäs, kommunikationschef MSC Skandinavien och Östersjöregionen, 073-802 25 03, linda.sornas@msc.org
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}