Pressmeddelanden

Sill och blåvitling från Nordostatlanten förlorar sina MSC-certifikat

december 1, 2020

Åtta MSC-certifierade fiskerier på sill och blåvitling från Nordostatlanten får sina certifikat indragna på grund av brister i förvaltningen.

- Att kuststaterna som gemensamt förvaltar bestånden inte lyckats komma överens om en fördelning av kvoterna är en besvikelse. Men när ett fiskeri inte klarar att uppfylla MSC:s krav på hållbart fiske, ska det heller inte vara certifierat, säger Linnéa Engström, programdirektör för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen.

Beslutet att dra in certifikaten riskerar inte brist på MSC-certifierad sill till årets julbord, eftersom fisket påverkas först den 30 december. Dessutom finns andra certifierade sillfisken, bland annat i Nordsjön. Ungefär hälften av all MSC-certifierad sill kommer från de suspenderade sillfiskena. Svenska fiskares fiske på detta bestånd är dock väldigt litet.

- Julens sill är inte hotad, men framöver kan det det tyvärr blir svårare och dyrare för företag och konsumenter att få tag i hållbart fiskad sill, säger Linnéa Engström.

För blåvitling finns det inga andra certifierade fiskerier. Här kommer det därför framöver inte vara möjligt att köpa och sälja certifierad fisk. Idag går den mesta av blåvitlingen till fiskfoder. För att sillen och blåvitlingen ska få tillbaka sin certifiering krävs det att de stater som fiskar på bestånden - EU, Storbritannien, Island, Färöarna, Norge, Ryssland och Grönland – sätter sig ner vid förhandlingsborden och finner en lösning för fördelning av kvoterna.

- Jag hoppas att Sverige, som EU:s röst för ett hållbart fiske, vill vara med och driva på för en bättre förvaltning av alla de pelagiska bestånden i Nordostatlanten. Nu är det inte läge för käbbel, beslutsfattarna måste komma överens, säger Linnéa Engström.

Bakgrund

Eftersom kvotfördelningen mellan de kuststater och nationer som fiskar på sill (EU, UK, Island, Färöarna, Norge, Ryssland och Grönland) inte fungerar har den sammanlagda fångsten överstigit den rekommenderade kvoten i många år. 2019 fångade alla fiskarna tillsammans 777 165 ton, 32% mer än det vetenskapliga rådet för det året.

MSC:s fokus är att säkerställa livskraftiga fiskbestånd och levande hav. Att undvika överfiske är en av principerna bakom MSC:s fiskestandard. Detta blir allt viktigare i takt med andra hot mot haven ökar, tex klimatförändringar som redan nu påverkar fiskbeståndens produktivitet och utbredning. Det atlantoskandiska sillbeståndet har tidigare utsatts för överfiske och beståndet kollapsade på 60-talet. Det tog 20 år att återhämta sig.

De fyra sillfiskerier som fått sina certifikat suspenderade är:

- ISF Norwegian and Icelandic herring trawl and seine (Iceland)

- SPSG, DPPO, PFA, SPFPO & KFO Atlanto-Scandian purse seine and pelagic trawl herring (EU+UK)

- Faroese pelagic organisation Atlanto Scandian herring (Faroe)

- Norway Spring spawning herring (Norway)

De fyra fiskerierna för blåvitling som fått sina certifikat suspenderade är:

- ISF Iceland North East Atlantic blue whiting

- PFA, DPPO, KFO, SPSG & Compagnie des Pêches St Malo Northeast Atlantic blue whiting Pelagic Trawl

- Faroese Pelagic Organization North East Atlantic blue whiting

- Norway North East Atlantic blue whiting

Mer information hittar du i "factsheet" nedan. (eng)

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}