MSC:n kestävän kalastuksen ympäristöstandardi — Marine Stewardship Council
Omat työkalut
Kirjaudu
Sijainti: Pääsivu Tietoa meistä MSC-standardit ja sertifiointivaatimukset MSC:n kestävän kalastuksen ympäristöstandardi

MSC:n kestävän kalastuksen ympäristöstandardi

Millaiset kalastusyritykset voivat liittyä ohjelman?

MSC:n kestävän kalastuksen sertifiointiohjelma on avoin kaikille kalastusyrityksille, riippumatta niiden koosta, kalastusmuodosta tai maantieteellisestä sijainnista. MSC-ohjelmassa arvioidaan ainoastaan villeihin kalakantoihin kohdistuvaa pyyntiä, eikä siihen sisälly kalanviljelyn sertifiointi. Lue lisää kuka voi hakea MSC-sertifiointia (EN).

Miten arviointi tapahtuu?

Kalastusyrityksen on osallistuttava riippumattoman kolmannen osapuolen arviointiin tullakseen MSC-sertifioiduksi. Kalastustoiminnan arviointi suoritetaan MSC-akkreditoitujen sertifiointilaitosten ja puolueettoman asiantuntijaryhmän toimesta. Tämän lisäksi sertifioitua kala- tai äyriäiskantaa, kalavesien tilaa ja pyynnin kestävyyttä seurataan vuosittain toistuvilla auditoinneilla. Kalastusyritys valitsee itse sertifiointilaitoksen ja arvioinnissa sen on osoitettava, että kalastustoiminta täyttää kolme standardin pääperiaatetta:

  1. Kalakannan tila
    Kalastustehon on oltava tasolla, joka on kalakannalle kestävää. Tämän lisäksi sertifioidun kalastusyrityksen täytyy toimia tavalla, joka mahdollistaa kalastuksen jatkumisen ilman vaaraa kalavarojen liikakäytöstä.
  2. Kalastuksen ympäristövaikutukset
    Kalastustoimintaa tulee harjoittaa tavalla, joka ylläpitää ympäristön monimuotoisuuden, rakenteen, tuottavuuden ja toimintakyvyn niissä ekosysteemeissä, joista kalastus on riippuvainen.
  3. Tehokkaat kalastuksen hallintajärjestelmät
    Kalastustoiminnan täytyy noudattaa kaikkia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja sen on oltava hallinnoitu tavalla, joka kykenee sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin ja takamaan toiminnan kestävyyden.

MSC:n kolme pääperiaatetta sisältää 28 tarkemmin määriteltyä kriteeriä. Katso ohjeet kalastusstandardin pääperiaatteista ja kriteereistä (EN).

Kuinka kauan sertifiointi on voimassa?

MSC:n kestävän kalastuksen sertifiointi on voimassa 5 vuotta. Määräaikaan sisältyy myös kalastusyrityksille vuosittain toteutettavat auditoinnit, joilla varmistetaan, että kalastustoiminta täyttää MSC-standardin kriteerit sertifioinnin jälkeen. Viiden vuoden määräajan päätyttyä kalastuksen arviointi on suoritettava uudelleen, mikäli yritys haluaa jatkaa MSC-ohjelmassa.

Lisätietoja

Tehdyt toimenpiteet