Ratkaisumme — Marine Stewardship Council
Omat työkalut
Kirjaudu
Sijainti: Pääsivu Tietoa meistä Ratkaisumme

Ratkaisumme

MSC perustettiin WWF:n ja kansainvälisen elintarvikkeita valmistavan Unileverin toimesta vuonna 1997 vastaamaan globaalin liikakalastuksen haasteisiin.

MSC:n ratkaisu perustuu kolmeen osa-alueeseen:

  • MSC huomioi ja palkitsee kestävästi toimivat kalastusyritykset
  • MSC työskentelee yhteistyössä kalastajien ja kaupallisten toimijoiden kanssa kestävien kala- ja äyriäismarkkinoiden luomiseksi
  • MSC tarjoaa kuluttajille helpon tavan löytää kestävästä kalakannasta ja vastuullisesta kalastustoiminnasta peräisin olevia tuotteita sinisen MSC- ympäristömerkin avulla

Vuodesta 1999 lähtien toiminut Marine Stewardship Council on riippumaton ja voittoa tavoittelematon organisaatio. Maailman johtavat kalateollisuuden toimijat ovat ottaneet kiitollisena vastaan MSC:n kehittämän kestävän kalastuksen ympäristöstandardin ja tähän mennessä yli 300 kalastusyritystä (sertifioitua ja arvioinnissa olevaa) on liittynyt vapaaehtoisesti MSC-ohjelmaan. Vastuullisesti pyydettyjä MSC-sertifioituja kala- ja äyriäistuotteita saadaan vuosittain miljoonia tonneja globaaleille markkinoille.


Vahvin, tehokkain ja helposti saavutettavissa olevin sertifiointiohjelma

MSC:n kalastuksen sertifiointi on avoin kaikille kalastusyrityksille riippumatta niiden koosta, kalastusmuodosta tai maantieteellisestä sijainnista. MSC-ohjelmaan ei sisälly kalanviljelyn serifiointi, minkä vuoksi ympäristömerkkiämme voidaan käyttää ainoastaan luonnonvaraisista kala- ja äyriäiskannoista peräisin olevissa tuotteissa.

MSC-ohjelman sertifioidut kalastusyritykset ovat joutuneet parantamaan käytäntöjään täyttääkseen MSC:n kestävän kalastuksen ympäristöstandardin kriteerit. Standardi perustuu kolme keskeiseen periaatteeseen:

  1. Kestävät kalakannat
  2. Ympäristövaikutusten minimoiminen
  3. Tehokkaat kalastuksen hallintajärjestelmät

Kalastusyrityksen on suostuttava riippumattoman kolmannen osapuolen arviointiin tullakseen MSC-sertifioiduksi. Arviointi suoritetaan MSC-akkreditoitujen sertifiointilaitosten ja puolueettoman asiantuntijaryhmän toimesta. Tämän lisäksi sertifioitua kala- tai äyriäiskantaa, kalavesien tilaa sekä pyynnin kestävyyttä seurataan vuosittaisilla auditoinneilla.

Asiantuntijaryhmän tehtävänä on analysoida ja koota yhteen kattava kalastustoimintaa koskeva tieteellinen informaatio ja julkaista se kaikille kiinnostuneille sidosryhmille (valtion laitoksille, ympäristöjärjestöille ja tutkijoille). Konsultaatioprosessin loppuvaiheessa asiantuntijaryhmä joko puoltaa tai kieltäytyy suosittelemasta kalastuksen sertifiointia verrattuaan arviointituloksiaan kolmeen MSC-standardin pääkriteeriin. Ennen loppuraportin julkistamista kalastuksen arviointiraportti julkaistaan MSC:n verkkosivuilla. Raportti on kaikkien vapaasti luettavissa ja siitä on mahdollista tehdä vastalause.

Jos sertifioija vahvistaa kalastusyrityksen täyttävän MSC:n kestävän kalastuksen ympäristöstandardin kriteerit, on yrityksellä mahdollista hakea MSC-ympäristömerkkiä tuotteilleen.

MSC-sertifioitujen tuotteiden alkuperä

Edeka fish counterMSC-ohjelmalle on ratkaisevan tärkeää, että MSC-ympäristömerkityt tuotteet ovat peräisin kestävistä kala- tai äyriäiskannoista ja vastuullisesti toimivilta kalastusyrityksiltä. Tämän vuoksi MSC:llä on käytössä toinen sertifiointiohjelma, jonka avulla tuote voidaan jäljittää ”veneestä lautaselle”.

MSC:n jäljitettävyysstandardi (Chain of Custody) varmistaa, että jokainen MSC-merkittyjen tuotteiden tuotantoketjuun osallistunut toimija on auditoitu, käyttää MSC-ympäristömerkkiä ainoastaan sertifioiduissa ja vastuullisesti pyydetyissä kala- ja äyriäistuotteissa, säilyttää MSC-merkittyjä tuotteita erillään muista sekä omaa toimivan kirjanpitojärjestelmän.

MSC-ohjelma vähentää laittoman kalan määrä tuotantoketjussa

MSC:n jäljitettävyysstandardin avulla voidaan myös vähentää laittomasti pyydetyn kalan ja äyriäisten määrää merenelävien tuotantoketjuissa sekä ehkäistä niiden päätymistä kuluttajille.


Etsi ympäristömerkittyjä tuotteita

Ihmisiä usein askarruttaa esimerkiksi tonnikalan tai lohen käytön ekologisuus. MSC ei opasta kuluttajia tekemään kalalajeihin perustuvia ostopäätöksiä, sillä esimerkiksi osa turskan kalastuksesta hoidetaan vastuullisesti, mutta saatavilla voi olla myös ylikalastettuja kantoja. Tämän lisäksi tiedostamme, että maailmassa on myös lukuisia vastuullisesti toimivia ei-sertifioituja kalastusyrityksiä. Kuitenkin MSC-ympäristömerkki tarjoaa kuluttajille helpoimman tavan varmistua kala- ja äyriäistuotteen olevan peräisin kestävästä kalakannasta ja vastuullisilta toimijoilta, sillä ohjelman kalastusyritykset on arvioitu tiukimpien kansainvälisten kestävyysstandardien mukaisesti. Etsi MSC-merkittyjä tuotteita.


Tehdyt toimenpiteet