CVO pulsvisserij op tong en schol — Marine Stewardship Council
Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onderdelen
U bent hier: Home Visserijen Visserijen in beoordeling Visserijen in Nederland en België CVO pulskorvisserij op tong en schol

CVO pulsvisserij op tong en schol


Aantal visserijen: 2

Vissoort

Tong (Solea solea)
Schol (Pleuronectes platessa)

Status MSC beoordeling

Controleer a.u.b. de Engelse website voor de nieuwste updates van de status van deze beoordeling.

Visserijlocatie

Noordzee
FAO statistisch gebied 27
ICES IV b, c (inclusief kustzones voor de eurokotters) 

Vismethode

Pulskor en pulswing

Visserijbeheer

  • Pulskotters vissen in overeenstemming met de regels en voorschriften van het gemeenschappelijk visserijbeleid en zijn derhalve gebonden aan visquota, dagen op zee en technische maatregelen. Nederlandse pulsvissers zijn daarnaast ook gebonden aan de regels en voorschriften van Natura 2000, kaderrichtlijn mariene strategie, IMO, STWC.
  • Schol en tong worden beiden beheerd aan de hand van een Europees geldende totaal toegestane vangst.
  • Visserij- en maritieme zaken worden aangestuurd vanuit het Nederlandse ministerie van Economische Zaken.
  • De controle en rechtshandhaving van Nederlandse vissersvaartuigen vallen onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ( NVWA).

Vangsthoeveelheden

Geschatte quota voor tong en schol, beschikbaar voor 2 certificeringseenheden (Units of Certification - UoC) in 2014:

2014Nationaal NL quotum (ton)UoC aandeel in nationaal NL quotum (%)
Tong 9.975 65
Schol 42.875 50

Commerciële markt

  • Tong: met name als vers product naar Italië, Frankrijk en Spanje
  • Schol: met name als ingevroren producten naar Italië, Duitsland en Frankrijk

Beoordelingsproces

De beoordelingsprocedure neemt 12 tot 20 maanden in beslag en zal naar verwachting kunnen worden afgerond in de periode maart-november 2016.  Zie het download-gedeelte voor een gedetailleerd tijdspad voor de beoordeling.

De target eligibility date voor deze visserij is de datum van certificering.

Het MSC-keurmerk kan alleen worden gebruikt voor producten van gecertificeerde visserijen. Het MSC-programma staat, in bepaalde omstandigheden en binnen stricte traceerbaarheidseisen, het gebruik van het MSC-keurmerk op producten gevangen voor de actuele certificering toe. De target eligibility date staat om die reden voor de datum vanaf wanneer de producten het MSC-keurmerk mogen dragen. Deze producten mogen echter pas verkocht worden als en zodra de visserij is gecertificeerd. De feitelijke datum wordt bepaald zodra de visserij is gecertificeerd conform de MSC-standaard.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de gerichte Engelse webpagina voor deze visserij.

Meer informatie over wanneer vis uit deze visserij mag worden verkocht met het MSC-keurmerk vindt u op onze Engelse pagina's over de aankoop van producten van visserijen die nog in beoordeling zijn.

Document acties