CVO sleepnetvisserij op Noordzeeschol en -tong — Marine Stewardship Council
Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onderdelen
U bent hier: Home Visserijen Gecertificeerde visserijen Visserijen in Nederland en België CVO sleepnetvisserij op Noordzeeschol en -tong

CVO sleepnetvisserij op Noordzeeschol en -tong

CVO sleepnetvisserij op Noordzeeschol en -tongMSC status

Als duurzaam gecertificeerd op 20 december 2012.

Samenvatting:

Soort: Schol (Pleuronectes platessa) en tong (Solea solea).

Visgebied: De Noordzee in FAO statistisch gebied 27, subgebieden ICES IV a, b en c.

Vismethode: Verschillende types sleepnetvistuigen,

Schepen: 250 maximum

Aantal visserijen: 2

Visserij feiten

Download het pdf bestand met visserij feiten over de CVO sleepnetvisserij op Noordzeeschol en -tong  op A4 papier (PDF, 283 kb)

Meer over Noordzeeschol en -tong

Schol

Schol is een bodemsoort die gewoonlijk op zanderige substraten leeft, maar ook te vinden is op modder en kiezel. De soort is eenvoudig te herkennen. Als onvolwassen en volwassen vissen hebben schollen een opvallend uiterlijk en kunnen ze snel van andere platvissen worden onderscheiden door hun algemene kleur en markeringen. De rechterkant met ogen heeft een warme groenachtige bruine kleur met helderrode tot oranje stippen en de onderkant is parelwit. Deze kleuring varieert met de bodem waar de schol op dat moment zit en waarmee deze zeer licht samensmelt. Schol komt voor in ondiepe wateren, van dichtbij de kust als onvolwassen vissen tot ongeveer op 150 meter diepte in noordelijke wateren. In de Noordzee zitten ze gewoonlijk op minder dan 100 meter diepte. De soort is wijdverspreid op de continentale plaat van de Golf van Biskaje in het zuiden via het Engelse Kanaal, de Noordzee en de Ierse Zee tot de Oostzee, IJsland, de Noorse kust en de Barentszee in het noorden.

Tong

Noordzee tong is een wijd verspreide soort, van de Middellandse Zee en de kust van Noordwest-Afrika (zo zuidelijk als Senegal) tot de Ierse Zee, de zuidelijke Noordzee, het Skagerrak en het Kattegat. De zuidelijke Noordzee (ICES-gebied IV), waar de beoordeelde visserij plaatsvindt, ligt in de buurt van de noordelijke verspreidingsgrens van de vissoort. Hier liggen echter ook enkele gebieden met de hoogste concentraties tong en de belangrijkste opgroeigebieden. De noordelijke grens van de vissoort in de Noordzee wordt bepaald door een steile temperatuurgradiënt die de scheiding vormt tussen de warmere, goed gemengde zuidelijke wateren en de diepere, koudere en meer noordelijke wateren. Tong komt gewoonlijk voor in ondiepe, zanderige en zanderige/modderige leefgebied - normaal gesproken op 10-60 m diepte - en met een temperatuur tussen 8-24 ºC. Tong is een nachtelijke en olfactorische eter, die zijn dag ingegraven in het sediment doorbrengt. De blinde kant van de tong heeft gevoelsorganen om prooi te detecteren. 

Meer over de visserijmethodes

Het MSC certificaat geldt voor de visserij met twinrig en outrig en een deel van de flyshootvisserij. Meer dan de helft van de platvisvissers met deze technieken zijn aangesloten bij het MSC certificaat en men tracht dit aandeel in de nabije toekomst verder te vergroten. 

Als onderdeel van de certificering zullen de vissers onder andere onderzoek doen naar de samenstelling van de vangsten van de verschillende technieken. Daarbij wordt ook gekeken naar de vangsten van kwetsbare of beschermde diersoorten. De Nederlandse vissector zal daartoe een bemonsteringsprogramma opzetten waarbij de vissers deze informatie zelf gaan verzamelen onder wetenschappelijke begeleiding. Ook zullen zij zich inzetten voor een flexibeler zeedagenbeleid, wat uiteindelijk kan zorgen voor een vermindering in discards.

Vangsthoeveelheden

Rond 15.500 ton, waarvan 15,000 ton schol en 500 ton tong (2012).

Commerciële markt

Geheel en gefileerd (vers & bevroren). Gepaneerde filets worden wereldwijd verkocht.

Datum voor toestaan gebruik MSC-keurmerk

21 August 2011

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de gerichte Engelse webpagina voor deze visserij.

Document acties

Gerelateerde documenten