Wat is een visserij — Marine Stewardship Council
Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onderdelen
U bent hier: Home Visserijen Wat is een visserij

Wat is een visserij

Wat is een visserij beeld

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) definieert een visserij als volgt:

“A unit determined by an authority or other entity that is engaged in raising and/or harvesting fish. Typically, the unit is defined in terms of some or all of the following: people involved, species or type of fish, area of water or seabed, method of fishing, class of boats and purpose of the activities.”

Vrij vertaald is dit: een eenheid bepaald door een autoriteit of andere entiteit die betrokken is bij het kweken of vangen van vis. Doorgaans wordt de visserij gedefinieerd door een of meerdere van de volgende kernmerken: betrokken partijen, soort of type vis, water- of zeebodemgebied, vangstmethode, type schepen en doel van de activiteiten.

Aangezien er veel verschillende combinaties van bovenstaande kernmerken mogelijk zijn, kan de betekenis van een visserij binnen het MSC programma per geval verschillen.

Wanneer wij naar een “visserij” refereren, is dit gedefinieerd in de afspraak tussen de betrokken partij en de certificeerder die hen beoordeelt. Deze definitie wordt bij aanvang van de beoordeling van de visserij vastgesteld, en wordt kenbaar gemaakt in de publieke certificeringsaankondiging en het publieke certificeringsrapport. Hoe de visserij wordt gedefinieerd hangt af van een combinatie wetenschappelijke of commerciële factoren.

Voorbeelden van mogelijke visserij typen:

Visserij 1:
Twee of meer voorheen niet gerelateerde visserij vloten (uit bijvoorbeeld verschillende landen) met hetzelfde doelbestand vormen een gezamenlijke klantgroep en worden gecertificeerd als één visserij. Praktijkvoorbeeld: het Internationale MINSA makreel certificaat.

Visserij 2 en 3:
Eén visserij wordt opgesplitst vanwege commerciële overwegingen, bijvoorbeeld wanneer twee verschillende groepen schepen binnen de vloot niet gezamenlijk beoordeeld willen worden. Dit is over het algemeen terug te vinden in de naam van het certificaat. Elke visserij zal een deel, maar niet alle, van de schepen omvatten die op het visbestand vissen. Praktijkvoorbeeld: de drie Nederlandse schol certificaten van Ekofish Group, Osprey Trawlers en de Coöperatieve Visserij Organisatie.

Visserij 4:
Meerdere visserijen, die diverse vangstmethoden en vistuigen gebruiken en verscheidene doelsoorten hebben, worden beheerd door dezelfde klant die ervoor kiest dit als één visserij te laten beoordelen. De Nederlandse oestervissers vissen op twee oestersoorten, beide gedekt door de Nederlandse Oestervereniging.

“Units of assessment” en “Units of certification”

Een visserij in het MSC programma bevat een of meerdere “units of assessment” en “units of certification”.

De “unit of assessment (UoA)” definieert exact wat er onder de beoordeling valt. Als de visserij wordt gecertificeerd, mag alleen vis uit de gestelde “unit of certification” het MSC label dragen.

Een “unit of certification” wordt doorgaans gedefinieerd door het volgende:

  • Doelsoort en doelbestand (inclusief geografische afbakening)
  • Vangstmethode, vistuig, praktijken en/of scheepstype
  • De vloot/groepen van schepen of individuele vissers gericht op het visbestand in kwestie, inclusief alle groepsleden die initieel binnen de beoordeling zouden vallen. 

Een “unit of assessment (UoA)” wordt op dezelfde manier gedefinieerd maar kan ook ‘andere in aanmerking komende vissers’ omvatten, die ook het MSC label zouden kunnen dragen indien zij toegelaten worden tot het certificaat. De activiteiten van deze vissers zijn dus beoordeeld, alleen is het voor de vissers buiten de UoC op moment van certificeren niet interessant om deel te nemen in het certificaat.

Wanneer de certificeerder de beslissing neemt of een visserij aan de MSC Visserijstandaard voldoet, is het mogelijk dat sommige units gecertificeerd worden en andere niet. Alleen vis-, schaal- en schelpdieren uit gecertificeerde “units of certification” kunnen het MSC label dragen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met .

Document acties