Persberichten

MSC Benelux Partners Meeting 2010

januari 9, 2011


Op 22 november organiseerde MSC zijn jaarlijkse bijeenkomst voor zijn commerciële partners. Ruim 70 vertegenwoordigers uit de visserij, handel en verwerking en retail uit Nederland en België waren aanwezig. De aanwezigen kregen eerst een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het MSC-programma, wereldwijd en in de Benelux. Daarna was het tijd voor een interactief gedeelte over het thema ‘Milieuvoordelen van MSC visserijcertificering’. De deelnemers werden in groepen verdeeld met elk een rol als vertegenwoordiger van een bepaalde belangengroep . Onder de bezielende leiding van discussieleider Maarten Mens van het Productschap Vis spraken de deelnemers met een andere pet op dan die zij normaal zouden dragen, wat tot een levendige discussie leidde.

Conclusies

De belangrijkste conclusies uit het debat waren dat MSC en haar commerciële partners op de goede weg zijn als het gaat om het stimuleren van een duurzame visketen, maar dat we er nog niet zijn. De verkrijgbaarheid van verse, MSC gecertificeerde vis, bij voorkeur van dichtbij, blijft een belangrijk punt. Voor vissers betekent dit dus dat in de markt daadwerkelijk kansen liggen, want de vraag naar gecertificeerd product is er. In de keten zal er meer moeten worden samengewerkt om die verse gecertificeerde vis ook beschikbaar te maken voor kleinere ondernemers zoals de detailhandel en restaurants. MSC gaat daarom een gerichte bijeenkomst met de toeleveranciers voor deze groep organiseren.

Naar aanleiding van het debat onderstreepte Kees Lankester namens het bestuur dat MSC onderbouwde kritiek altijd zal overwegen in de ontwikkeling van het programma. Dit is cruciaal voor het borgen van de geloofwaardigheid van het keurmerk.

Na afloop van het debat was er een borrel waarbij nog werd doorgepraat over het debat en goed genetwerkt werd. Een mooi besluit van een geslaagde middag.

Meer informatie 

MSC: contacteer media.nl@msc.org of bel 070-360 5979 en vraag de presentatie in PDF formaat op.

Cijfers over de MSC

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}