Skip to main content

De VN Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn 17 doelstellingen om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen en welvaart voor iedereen veilig te stellen.

De SDG’s bieden een gedeelde visie op de toekomst en een raamwerk waarbinnen overheden, het bedrijfsleven, non-profitorganisaties en de wereldwijde gemeenschap met elkaar kunnen samenwerken aan een betere wereld. MSC is actief toegewijd aan de VN SDG's; de bescherming van zeeën en oceanen, duurzame consumptie en productie, en meer. Hoewel wij ons samen met visserijen, retailers, wetenschappers en andere partners van over de hele wereld inzetten voor SDG 14, dragen wij ook bij aan SDG’s 2, 8, 12 en 17. De VN erkent het MSC programma als belangrijke tool in de strijd om onze oceanen in stand te houden. 

Voor meer informatie, zie seafood certification and the SDGs: Linking ocean health with lives and plates

SDG 14: Bescherming van zeeën en oceanen

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen

MSC werkt aan oceanen vol leven en een aanbod aan vis-, schaal- en schelpdierproducten dat tot in lengte van dagen gegarandeerd is. De VN erkennen het MSC programma als belangrijke tool om SDG 14 te realiseren. Door ons te committeren aan SDG 14 zetten wij ons er samen met honderden anderen voor in om: 

Zie ook MSC’s voluntary commitment to ocean health from the UN Ocean Conference 2017

“Op onze blauwe planeet zijn het de oceanen die ons verbinden. Het beschermen van onze oceanen gaat ons allemaal aan.”

Peter Thomson, Speciaal Gezant voor de Oceaan

Verenigde Naties

De rol van VN certificeringsprogramma's

SDG 17: Partnerschappen voor de doelen

MSC en andere geloofwaardige beheerders van standaarden spelen een belangrijke rol door bedrijven en overheden te ondersteunen de SDG's te halen. Wij bieden best-practice richtlijnen aan voor de vraag ‘hoe goed eruit ziet’ in een specifieke sector en stellen stappenplannen op om die plek te bereiken.

In 2017 kwamen op initiatief van MSC 27 toonaangevende bedrijven op het gebied van vis-, schaal- en schelpdierproducten - Leiders voor levende oceanen - bijeen met als resultaat een toezegging om vis-, schaal- en schelpdierproducten van duurzame herkomst te betrekken en aan te bieden.  Zie SDGs mean business: How credible standards can help companies deliver the 2030 agenda, een rapport van WNF en ISEAL. 

Gegevensbron voor de Verenigde Naties

Het VN-milieuprogramma en andere intergouvernementele organisaties gebruiken gegevens van de MSC om de progressie van de internationale doelstellingen bij te houden en zo de overbevissing te stoppen en de biodiversiteit te beschermen.
In 2010 heeft de internationale gemeenschap in het kader van het VN-verdrag inzake biodiversiteit 20 doelstellingen geformuleerd. Deze zogenaamde ‘Aichi-doelstellingen’ vormen een actieplan om het verlies aan wereldwijde biodiversiteit een halt toe te roepen.
Als officiële partner op het gebied van indicatoren voor biodiversiteit levert de MSC gegevens om de progressie op het vlak van de Aichi-doelstellingen zes en vier te kunnen evalueren

Aichi-doelstelling zes:

 Terugdringen van de directe druk op biodiversiteit en stimuleren van duurzaam gebruik

Aichi-doelstelling vier:

• Mainstreamen van biodiversiteit bij overheden en samenleving
Voedselzekerheid en degelijke jobs
MSC gecertificeerde visserijen beschermen niet alleen de natuurlijke omgeving. Zij dragen ook bij tot de wereldwijde doelstellingen om honger te beëindigen en duurzame economische groei veilig te stellen.

SDG 2: Geen honger

Vis-, schaal- en schelpdierproducten vormen voor bijna 3 miljard mensen een belangrijke bron van eiwitten. Visbestanden in stand houden en uitbouwen is essentieel voor de beschikbaarheid van voedsel op lange termijn.

SDG 8: Degelijke jobs en economische groei

MSC gecertificeerde vissers kunnen genieten van heel wat economische voordelen, waaronder toegang tot voorkeursmarkten en gunstige prijzen. Binnen de Zuid-Afrikaanse heekvisserij heeft certificering voor ongeveer 12.000 jobs gezorgd.

Onze retailpartners en u
Iedereen kan zijn steentje bijdragen tot de verwezenlijking van de SDG's. Wie voor producten met het blauwe MSC-keurmerk kiest, steunt goed beheerde en duurzame visserijen.

SDG 12: Duurzame consumptie en productie

Consumenten die voor producten met het blauwe MSC-keurmerk kiezen, dragen bij aan duurzame consumptie en productie door goed beheerde visserijen te ondersteunen. Dat zet retailers ertoe aan om vis-, schaal- en schelpdierproducten van duurzame herkomst aan te kopen en stimuleert visserijen om verbeteringen door te voeren en volop voor certificering te gaan.

Mariene vraagstukken overstijgen de nationale grenzen en rechtsgebieden en daarom zijn internationale duurzaamheidsstandaarden uitgegroeid tot een essentieel hulpmiddel voor de instandhouding en het duurzame beheer van uitgestrekte oceanen.