Certificeringsgids voor Visserijen

Een goede voorbereiding is de sleutel tot een vlotte certificering. De beoordeling tegen de MSC Visserijstandaard gebeurt door geaccrediteerde externe certificeringsinstanties. Wij zijn er om u te helpen voor, tijdens en na dit proces.

Komt mijn visserij in aanmerking voor certificering?

MSC certificering is beschikbaar voor alle in het wild vissende visserijen, ongeacht hun omvang,  ecologie, geografie of technologie.  

Dit omvat dus visserijen die zich richten op een enkele soort, of meerdere soorten, demersale, pelagische en verrijkte visserij, vissers die werken met trawlnetten, lange lijnen, met de hand geharkte vistechnieken, met potten, in zoetwater, in zee, aan de kust of offshore.

Welke visserijen komen niet in aanmerking voor certificering?

Het gaat om visserijen die:

zich richten op amfibieën, reptielen, vogels en/of zoogdieren,
gebruik maken van destructieve visserijpraktijken (zoals gif of explosieven),
in de afgelopen twee jaar veroordeeld zijn wegens overtredingen op de wetgeving met betrekking op dwangarbeid
opereren in het kader van een controversiële unilaterale vrijstelling van een internationale overeenkomst,
zich puur met aquacultuur bezighouden (hoewel sommige vormen van verrijkte visserij in aanmerking komen voor een beoordeling).

Kan een verrijkte visserij een certificering behalen?

Ja. 

Om in aanmerking te komen voor MSC- certificering moeten verrijkte visserijen voldoen aan criteria die gebaseerd zijn op:   

 • de link met en het behoud van een wild bestand
 • de manier waarop de vis gevoerd en verzorgd wordt
 • de impact van de verrijkte visserij op de habitat en het ecosysteem in ruimere zin.

Wie beoordeelt uw visserij?

Geaccrediteerde onafhankelijke certificeerders - De zogenaamde Conformity Assessment Bodies (CAB's).   

Volledige lijst van CAB's voor MSC beoordelingen.

Wat is het kostenplaatje?

Uw visserij betaalt voor de certificering. MSC ontvangt zelf geen betaling, dit is louter een zaak tussen u en de gekozen certificeringsinstantie.

Gecertificeerde visserijen geven aan dat de kosten kunnen variëren van 13.000 tot 105.000 euro.   

De kosten zijn afhankelijk van:    

 • De complexiteit van de visserij
 • De beschikbaarheid van informatie
 • De mate van betrokkenheid van de belanghebbenden 

Wij raden visserijen aan om een paar offertes op te vragen en rekening te houden met de ervaring van de certificeerder, de regio, het type vistuig, de vissoort en de prijs.

Hoe lang duurt het?

De beoordeling volgens de MSC-Visserijstandaard neemt 12 tot 18 maanden in beslag.

Wat als de visserij beperkte gegevens heeft?


Kleinschalige visserijen en visserijen in ontwikkelingslanden hebben mogelijk geen toegang tot de gedetailleerde onderzoeksgegevens die aan de basis liggen van een MSC-beoordeling. MSC ontwikkelde voor deze visserijen een speciaal kader, het Risk Based Framework

Biedt MSC hulp aan visserijen die voor certificering gaan?

Visserijen hebben een budget nodig om de kosten van elke belangrijke fase van de MSC-certificering te dekken.

Afhankelijk van waar de visserij gevestigd is, zijn er subsidie-aanvragen mogelijk. De lokale MSC-vertegenwoordiger adviseert geïnteresseerde visserijen over wat er beschikbaar is en hoe ze een aanvraag kunnen indienen.  

De MSC ontwikkelde ook hulpmiddelen en technische assistentie om de visserijen te helpen de nodige verbeteringen aan te brengen om aan de standaard te voldoen.

Steeds meer visserijen engageren zich om duurzaam te zijn en hopen op certificering. Dit leidde tot een aanzienlijke groei van de georganiseerde inspanningen om visserijen te verbeteren, ook wel Visserijverbeteringsprojecten (Fishery Improvement Projects, FIP's) genoemd.

Wat zijn de verschillende stappen in de MSC-certificering?

 

 

 1. Pre-assessment (optioneel)

  Identificeert mogelijke uitdagingen voor certificering. Indien positief, kan een visserijtak direct overgaan tot een volledige beoordeling. Zoniet, moet de visserijtak eerst wat zaken aanpakken die voor verbetering vatbaar zijn.

 2. Full assessment

  Bevat mogelijkheden tot input van belanghebbenden en een peer review. Neemt tussen de 8 en 18 maanden in beslag, met een gemiddelde tijd van 12 maanden.

 3. Certificering

  Gaat tot vijf jaar mee. Gedurende deze periode voert de visserij alle condities door die nodig zijn als voorwaarde voor certificering.

 4. Jaarlijkse audits

  Onderzoekt alle belangrijke veranderingen die zich in de leefomgeving of in het beheer van de visserij hebben voorgedaan.

 5. Reassessment

  Dit gebeurt binnen de vijf jaar nadat het laatste certificaat is verleend.

Hoe krijgen de visserijen hun score?


Dat gebeurt volgens de drie principes van de MSC- Visserijstandaard 
Illustratie toont de drie principes van MSC

Onder de drie principes van de MSC Visserijstandaard vallen 28 prestatie-indicatoren.  

De visserij krijgt een score voor elke prestatie-indicator, waarbij 60 de minimaal aanvaardbare prestatie is, 80 de wereldwijde best practice en 100 de perfecte prestatie.  

Om certificering te behalen, moet de visserij de volgende scores kunnen voorleggen:  

 • Ten minste 60 voor elk van de 28 prestatie-indicatoren  
 • Een gemiddelde score van 80 over de prestatie-indicatoren onder elk van de drie principes 

Als de visserij tussen de 60 en 79 scoort voor een prestatie-indicator, moet ze passende maatregelen nemen als voorwaarde voor certificering.

Deze maatregelen moeten de prestaties van de visserij verbeteren, zodat ze binnen een vastgestelde periode 80 of hoger scoort voor die indicator.

Het tijdsbestek om deze verbeteringen door te voeren is meestal vijf jaar of minder.

Fisheries scoring 60-79, conditoinal pass, 80-100 unconditional pass

Wat gebeurt er na de certificering?

De gecertificeerde visserij sluit zich aan bij een collectief van meer dan 300 betrokken visserijen, die samen de wereld voorzien van meer dan 25.000 duurzame visproducten.   

De certificeerder is verplicht om ieder jaar van de vijfjarige certificeringsperiode audits uit te voeren. Tijdens de audits worden alle belangrijke veranderingen onderzocht die zich hebben voorgedaan in de leefomgeving of in het beheer van de visserij.  

Sommige visserijen kunnen in aanmerking komen voor een tweede (en daaropvolgende) hercertificeringmet subsidie.

Promoten van gecertificeerde duurzame producten

Wanneer de visserij gecertificeerd is, kunnen haar klanten ook overwegen een Traceerbaarheidsstandaard certificering te krijgen, zodat de vangst het blauwe MSC-keurmerk kan dragen.

De MSC traceerbaarheidsstandard geeft u de zekerheid dat u producten met het blauwe MSC-keurmerk kunt traceren tot een MSC gecertificeerde visserij.

Ontdek meer

Woman processing salted cod (Bacalao) at Visir, Grindavik, Iceland

Waarom certificeren

MSC certificering helpt u tegemoet te komen aan de wereldwijd groeiende vraag naar duurzame, traceerbare visproducten. MSC versterkt uw reputatie en biedt u nieuwe zakelijke kansen

Ontdek meer
Hand placing MSC label at fish counter in Swiss Coop supermarket

Gebruik het MSC keurmerk

Door gebruik te maken van het MSC-keurmerk, toont u uw klanten dat uw vis afkomstig is van een duurzame bron. Laat zien dat ook u om de zee geeft.

Ontdek meer
Fish counter at Edeka, Germany, showing MSC labels

Resources

Als u de traceerbaarheidscertificering hebt behaald, maakt u onderdeel uit van een internationaal netwerk van traceerbare, duurzame leveranciers van visproducten.

Ontdek meer
 • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}