Skip to main content

Een goede voorbereiding is de sleutel tot een vlotte certificering. De beoordeling tegen de MSC Visserijstandaard gebeurt door geaccrediteerde externe certificeringsinstanties. Maar gedurende het hele proces staan het MSC team klaar om u te helpen, ook na de certificering.

Komt mijn visserij in aanmerking voor certificering?

De MSC Visserijstandaard is toepasbaar op alle in het wild vissende visserijen, ongeacht hun omvang, ecologische kenmerken, locatie of gebruikte technologie. Dit omvat dus visserijen die zich richten op een enkele soort, of meerdere soorten, demersale, pelagische en verrijkte visserij, vissers die werken met trawlnetten, lange lijnen, met de hand geharkte vistechnieken, met potten, in zoetwater, in zee, aan de kust of offshore.

Welke visserijen komen niet in aanmerking voor certificering?

Er is een aantal activiteiten en gebeurtenissen waardoor een visserij wordt uitgesloten van deelname aan het MSC programma. Dit geldt voor visserijen die:

  • zich richten op amfibieën, reptielen, vogels en/of zoogdieren,
  • gebruik maken van destructieve visserijpraktijken (zoals gif of explosieven),
  • in de afgelopen twee jaar veroordeeld zijn wegens overtredingen op de wetgeving met betrekking op dwangarbeid,
  • opereren in het kader van een controversiële unilaterale vrijstelling van een internationale overeenkomst,
  • zich puur met aquacultuur bezighouden (hoewel sommige vormen van verrijkte visserij in aanmerking komen voor een beoordeling).

Kan een verrijkte visserij een certificering behalen?

Ja. Om in aanmerking te komen voor MSC- certificering moeten verrijkte visserijen voldoen aan criteria die gebaseerd zijn op:   

de link met en het behoud van een wild bestand,
de manier waarop de vis gevoerd en verzorgd wordt,
de impact van de verrijkte visserij op de habitat en het ecosysteem in ruimere zin.

 

Wie beoordeelt de visserij?

De beoordeling wordt uitgevoerd door geaccrediteerde onafhankelijke certificeerders - de zogenaamde Conformity Assessment Bodies (CAB's).   

Volledige lijst van CAB's voor MSC beoordelingen.

Wat is het kostenplaatje?

Uw visserij betaalt voor de certificering. MSC ontvangt zelf geen betaling, dit is louter een zaak tussen u en de gekozen certificeringsinstantie. Gecertificeerde visserijen geven aan dat de kosten kunnen variëren van 13.000 tot 105.000 euro.

De kosten zijn afhankelijk van:    

  • de complexiteit van de visserij,
  • de beschikbaarheid van informatie,
  • de mate van betrokkenheid van de belanghebbenden. 

Wij raden visserijen aan om een paar offertes op te vragen en rekening te houden met de ervaring van de certificeerder, de regio, het type vistuig, de vissoort en de prijs.

Hoe lang duurt het?

De beoordeling volgens de MSC-Visserijstandaard neemt gemiddeld 12 tot 18 maanden in beslag.

Wat als de visserij beperkte gegevens heeft?

Kleinschalige visserijen en visserijen in ontwikkelingslanden hebben mogelijk geen toegang tot de gedetailleerde onderzoeksgegevens die aan de basis liggen van een MSC-beoordeling. MSC ontwikkelde voor deze visserijen een speciaal kader, het Risk Based Framework

Biedt MSC hulp aan visserijen voor certificering?

Visserijen hebben een budget nodig om de kosten van elke belangrijke fase van de MSC-certificering te dekken. Afhankelijk van waar de visserij gevestigd is, kunnen er subsidieaanvragen mogelijk zijn. Lokale MSC-vertegenwoordigers kunnen geïnteresseerde visserijen helpen uitvinden wat er beschikbaar is en hoe ze een aanvraag kunnen indienen.

MSC ontwikkelt ook hulpmiddelen en technische assistentie om visserijen te helpen de nodige verbeteringen aan te brengen om aan de standaard te voldoen. Bijzondere focus ligt hierbij op het mondiale Zuiden en kleinschalige visserij. 

Steeds meer visserijen stellen zich de ambitie om duurzaamheid aan te tonen middels certificering. Dit heeft tot een aanzienlijke groei geleid in georganiseerde inspanningen om visserijen te verbeteren, ook wel Visserijverbeteringsprojecten genoemd(Fishery Improvement Projects, FIPs). Lees meer over MSC’s visie op FIPs op onze internationale website (Engelstalig).

 

Wat zijn de verschillende stappen in MSC-certificering?

 

 

Pre-assessment (optioneel)

De volledige beoordeling bevat mogelijkheden tot input van belanghebbenden en een peer review. Neemt tussen de 8 en 18 maanden in beslag, met een gemiddelde tijd van 12 maanden.

Full assessment

Bevat mogelijkheden tot input van belanghebbenden en een peer review. Neemt tussen de 8 en 18 maanden in beslag, met een gemiddelde tijd van 12 maanden.

Certificering

Gaat tot vijf jaar mee. Gedurende deze periode voert de visserij alle verbeteringen door die nodig zijn vanuit eventueel gestelde condities aan de certificering.

Jaarlijkse audits

Onderzoekt alle belangrijke veranderingen die zich in de leefomgeving of in het beheer van de visserij hebben voorgedaan in het afgelopen jaar.

Reassessment

Binnen de vijf jaar nadat het laatste certificaat is verleend, wordt de volledige beoordeling van de visserij herhaald.

Hoe werkt de scoring bij een beoordeling?


Visserijen worden beoordeeld volgens de drie principes van de MSC-Visserijstandaard 
Onder de drie principes van de MSC Visserijstandaard vallen 28 prestatie-indicatoren. De visserij krijgt een score voor elke prestatie-indicator, waarbij 60 de minimaal aanvaardbare prestatie is, 80 de wereldwijde ‘best practice’ en 100 de hoogst te halen score.   

 

Om certificering te behalen, moet de visserij de volgende scores kunnen voorleggen:  

  • ten minste 60 voor elk van de 28 prestatie-indicatoren,
  • een gemiddelde score van 80 over de prestatie-indicatoren onder elk van de drie principes.

Als de visserij tussen de 60 en 79 scoort voor een prestatie-indicator, moet ze passende maatregelen nemen als voorwaarde voor certificering. Dit noemen we een conditie. Deze maatregelen moeten de prestaties van de visserij verbeteren, zodat ze binnen een vastgestelde periode 80 of hoger scoort voor die indicator. Het tijdsbestek om deze verbeteringen door te voeren is meestal vijf jaar of minder.

Fisheries scoring 60-79, conditoinal pass, 80-100 unconditional pass

De MSC Visserijstandaard documenten zetten de stappen en scoring van de beoordeling verder uiteen.

 

Wat gebeurt er na de certificering?

Een gecertificeerde visserij sluit zich aan bij een collectief van meer dan 300 visserijen, die samen de wereld voorzien van meer dan 25.000 duurzame visproducten.   

De certificeerder is verplicht om ieder jaar van de vijfjarige certificeringsperiode audits uit te voeren. Tijdens de audits worden alle belangrijke veranderingen onderzocht die zich hebben voorgedaan in de leefomgeving of in het beheer van de visserij.  

Certificeerders hebben het recht om de auditfrequentie te verhogen en dus meer dan een audit per jaar te plannen, of om een onaangekondigde audit uit te voeren.


Handleiding voor de MSC traceerbaarheidscertificering. Hoofdstandaardgids
Date of issue: 11 april 2018
Download download file PDF - 2 MB

Promoten van gecertificeerde duurzame producten

Wanneer de visserij gecertificeerd is, kunnen haar klanten ook overwegen een Traceerbaarheidsstandaard certificering te krijgen, zodat de vangst het blauwe MSC-keurmerk kan dragen.

De MSC traceerbaarheidsstandard geeft u de zekerheid dat u producten met het blauwe MSC-keurmerk kunt traceren tot een MSC gecertificeerde visserij. Voor gebruik van het blauwe keurmerk op eindproducten maar ook op websites of ander  communicatiemateriaal, is een logo licentie overeenkomst nodig met MSC International. Meer informatie vindt u in de sectie richtlijnen van het MSC-keurmerk gebruik.

Visserij standaard documenten

Hier vindt u de Standaard documenten met de eisen en richtlijnen die certificeerders gebruiken tijdens een visserijbeoordeling (in het Engels). 

Ontdek meer

Gebruik het MSC keurmerk

Gebruik het MSC keurmerk

Door gebruik te maken van het MSC-keurmerk, toont u uw klanten dat uw vis afkomstig is van een duurzame bron. Laat zien dat ook u om de zee geeft.

Resources

Resources

Als u de traceerbaarheidscertificering hebt behaald, maakt u onderdeel uit van een internationaal netwerk van traceerbare, duurzame leveranciers van visproducten.