Skip to main content

Vis eten in plaats van vlees omdat het minder het milieu belast of gezonder is? Kies dan wel voor duurzaam gevangen vis. Lees op deze pagina wat de verschillen zijn tussen vlees en vis en waar je op moet letten.

meat and fish

Wat is gezonder om te eten: vis of vlees?

Past vis of vlees beter in een gezond eetpatroon? Volgens het voedingscentrum brengt het eten van te veel vlees gezondheidsrisico’s met zich mee. Zo wordt met name rood bewerkt vlees in verband gebracht met beroertes, diabetes type 2 en kanker. Eet daarom vlees met mate en probeer eens vlees te vervangen door peulvruchten of vis.

Het eten van vis heeft enorm veel gezondheidsvoordelen: zo is het rijk aan goede vetten, vitamine D, B12, B6 en eiwitten. Let er wel op dat je niet te veel zoute vis eet. Lees meer over waarom vis gezond is.

Wat is duurzamer om te eten: vis of vlees? 

Kun je stellen dat het beter voor het milieu is om vis te eten in plaats van vlees? Kijkend naar de milieubelasting, zoals de CO2 uitstoot en het grondstofgebruik stelt het voedingscentrum dat dit het geval is. Bij visvangst wordt over het algemeen minder CO2 uitgestoten dan bij vleesproductie en er is minder grondstofgebruik mede omdat er minder land nodig is voor de productie. Voor de teelt van vlees wordt meer land gebruikt, denk bijvoorbeeld aan de weilanden, grote stallen en voer. Bij wilde vis is dit minder, de vis voedt zich uit de zee, wordt gevangen op zee en op land verwerkt bij de visafslag. 

Er zitten wel verschillen in de milieudruk tussen verschillende soorten vlees/vis en hoe het wordt geproduceerd/gevangen. 

CO2 uitstoot

Volgens wetenschappers van de University of British Colombia over de klimaatvoetafdruk van de visvangst stoot de visserij 4 procent van de gehele CO2 uitstoot uit van de voedselproductie. Waar rundvlees 45 tot 640 kilogram CO2 uitstoot en varkensvlees 20 tot 55 kilogram CO2 uitstoot, stoot ongeveer de helft van alle vissersvloten minder dan 20 kilogram CO2 uit (vismagazine)(nature). De CO2 uitstoot van vis is dus over het algemeen aanzienlijk minder dan die van vlees. 

Per soort zijn er nog wel verschillen. Varkensvlees stoot dus minder CO2 uit dan rundvlees, maar ook tussen verschillende vissoorten is er een verschil. De vissoorten met de laagste uitstoot zijn pelagische soorten, dit zijn soorten die zich verzamelen in scholen en hierdoor efficiënt gevangen kunnen worden. De vissoorten met de laagste broeikasgasemissie zijn: 

  • Haring
  • Makreel
  • Ansjovis
  • Sardientjes 

Schaaldieren als garnalen en kreeft blijken meer belastend te zijn voor het milieu dan de meeste vissen, omdat schepen grotere afstanden moeten afleggen voor een kleinere vangst. 

Duurzaam gevangen vis

Over het algemeen geldt dat het voor het milieu beter is om vis te eten in plaats van vlees, maar let wel op: wereldwijd wordt nog maar zo’n 15% van de vis duurzaam -volgens de MSC standaard - gevangen. Dat wil zeggen in gebieden waar geen overbevissing is en met vangstmethoden die minder schadelijk zijn zodat er bijna geen bijvangst is.

Of de vis duurzaam is, hangt af van heel veel factoren: de status van de visbestanden, de impact op de omgeving en hoe het wordt beheerd. Lees hier meer over wat duurzaam vissen is. Er is dus erg veel om mee rekening te houden als je in de winkel staat en de duurzaamste keuze wilt maken. Als het om duurzame vis gaat, hebben wij in ieder geval een oplossing: kies voor ons blauwe keurmerk en je weet zeker dat de vis die je koopt duurzaam gevangen is.