MSC bestuur

Onafhankelijkheid, transparantie, onpartijdigheid en de raadpleging van vele belanghebbenden zijn essentieel voor de waarden van de MSC en het commitment voor het voortdurend aanhouden en versterken van normen waarmee we wereldwijd voorop lopen.

We doen ons uiterste best om bij onze standaarden, strategie en besluitvorming rekening te houden met de standpunten, expertise en ervaring van een breed scala aan belanghebbenden: van academici en overheid tot vissers en marktsectoren en NGO's op natuurgebied. 

In onze bestuursstructuur is een breed scala aan belanghebbenden vanuit verschillende invalshoeken vertegenwoordigd. Dit zorgt ervoor dat MSC zorgvuldig beslissingen neemt die een afspiegeling vormen van veel verschillende sectoren en belangen. 

Naast onze zorgvuldig ingerichte bestuursstructuur nodigen we belanghebbenden uit om aan overlegrondes over onze standaarden en eisen en aan onafhankelijke beoordelingen van visserijen  deel te nemen.
Chart of MSC Governance Structure
Board Committee = Bestuur
Board of Trustees = Raad van Toezicht
Technical Advisory Board = Technische Adviesraad
Stakeholder Advisory Council = Raad van Belanghebbenden
MSC International Board = MSC Internationaal bestuur
Subsidiary Boards = Bestuur van dochterondernemingen
Het Bestuur, de Technische Adviesraad of de Raad van Belanghebbenden kunnen permanent of ad-hoc werkgroepen opzetten voor het aanpakken van regionale kwesties of specifieke onderwerpen. De leden daarvan zijn afkomstig uit het Bestuur van MSC, de Technische Adviesraad en de Raad van Belanghebbenden plus eventueel andere onafhankelijke experts die MSC uitnodigt . 

De Raad van Bestuur wordt bij haar werk ook ondersteund door een aantal commissies die het hele jaar door bijeen kunnen komen om gedetailleerd te kijken naar specifieke onderdelen van de activiteiten en werkzaamheden van de MSC. De leden van die commissies zijn vooral afkomstig uit de Raad van Bestuur.  

Als u graag betrokken wilt worden bij het overleg van MSC met belanghebbenden of als u vragen hebt over onze bestuursstructuren en -processen kunt u contact opnemen met Karolina Walkowicz, bestuurlijk secretaresse bij MSC.

Het bestuur van Marine Stewardship Council International

Marine Stewardship Council International (MSCI) is een handelsonderneming en volle dochteronderneming van de MSC. De raad van bestuur daarvan houdt toezicht op de commerciële activiteiten en marketingactiviteiten van MSCI, die vooral zijn gericht op licenties voor het keurmerk,  het ondersteunen van bewustwordingscampagnes en meer bekendheid en begrip voor duurzame vis-, schaal- en schelpdierproducten en het MSC-keurmerk.

Tot de leden hiervan behoren de voorzitter van de raad van bestuur van  MSC en de Chief Executive van MSC. 

De voorzitter van het MSCI-bestuur maakt van rechtswege deel uit van de raad van bestuur.

Leden

Paul Uys, voorzitter MSCI

Dr. Werner Kiene, voorzitter raad van bestuur

Eric Barratt

Rupert Howes, Chief Executive MSC

Raden van bestuur van dochterondernemingen

De MSC heeft diverse andere dochterondernemingen opgericht in belangrijke rechtsgebieden. Bij de meeste daarvan gaat het om geregistreerde charitatieve instellingen.  Dit zijn afzonderlijke rechtspersonen met het oog op belastingen, regelgeving en charitatieve activiteiten. Iedere dochter heeft een raad van bestuur die toezicht houdt op de activiteiten.

In al onze bestuurlijke hoofdorganen zijn vertegenwoordigers opgenomen uit verschillende geografische regio's om ervoor te zorgen dat onze strategieën, standaarden en beleidslijnen wereldwijd toepasbaar zijn. Alle leden moeten voldoen aan ons beleid ten aanzien van belangenverklaringen.

Meer over MSC

Boat in Alaskan waters, courtesy of ASMI

Jaarverslag

Lees of download de Engelstalige jaarverslagen en rapporten van MSC. We werken al 20 jaar een gezonde toekomst voor onze oceanen.

Lees verder
Large school of mackerel underwater

Hoe we voldoen aan de beste praktijken

Het is van cruciaal belang dat iedereen – vissers, retailers, wetenschappers én consumenten - vertrouwen heeft in het blauwe MSC keurmerk en de geloofwaardigheid van de claims van gecertificeerde organisaties.

Ontdek meer
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}