Skip to main content

Met deze handleiding geven wij een overzicht van wat u kunt verwachten tijdens de verschillende fasen van het traceerbaarheidscertificeringsproces

         

Welke bedrijven moeten zich laten certificeren?

Vis-, schaal- en schelpdierproducten verkocht met het blauwe MSC keurmerk moeten altijd van bron tot verkoop aan de consument getraceerd kunnen worden. Dat betekent dat ieder bedrijf in de toeleveringsketen gecertificeerd moet zijn tegen de MSC Traceerbaarheidsstandaard. De standaard zorgt voor een ononderbroken keten waarbinnen gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdierproducten identificeerbaar, afgescheiden en traceerbaar zijn. 

Als uw bedrijf MSC gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdierproducten in eigendom verkrijgt en vervolgens als gecertificeerd wil verkopen, dan hebt u een traceerbaarheidscertificering nodig.  

Als uw bedrijf MSC gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdierproducten aan de consument wil verkopen, dan moet u daarnaast ook een aanvraag indienen om het MSC keurmerk te mogen gebruiken.    

Chain of Custody - Duurzame witvis

Chain of Custody - Duurzame witvis

Wie heeft geen certificering nodig?

Er bestaan een aantal uitzonderingen. U hebt geen traceerbaarheidscertificering nodig als u:

 • Voorverpakte gecertificeerde producten inkoopt voor verkoop aan de eindconsument zonder dat deze worden geopend, herverpakt of opnieuw worden geëtiketteerd (producten in fraudebestendig verpakte consumentenverpakking of CRTP: Consumer Ready Tamper Proof)
 • Gecertificeerde producten inkoopt, maar deze niet als MSC gecertificeerd wil verkopen. In dat geval wordt de keten doorbroken en mogen uw klanten niet claimen dat het product MSC gecertificeerd is.

Wat houdt certificering precies in?

Om gecertificeerd te geraken, wordt een bedrijf beoordeeld op de principes en prestatie indicatoren van de MSC Traceerbaarheidsstandaard.

Wie beoordeelt mijn bedrijf?

Beoordelingen worden uitgevoerd door geaccrediteerde, onafhankelijke certificeerders, zogenoemde Conformiteitsbeoordelingsinstanties (CAB's). MSC is hier niet bij betrokken. 

Op de website van ASI vindt u een complete lijst van CAB’s terug voor MSC beoordelingen.

 

Groepscertificering

Ook is er de optie voor ‘kleinere’ partijen, zoals visdetaillisten of handelsbedrijven zonder personeel om deel te nemen in een MSC groepscertificering. In Nederland & België bestaat er een groepscertificaat van Duracert. Duracert is gespecialiseerd in keurmerken FSC, PEFC, MSC en ASC. Ze beheren voor bedrijven in Nederland en daarbuiten groepscertificaten en adviseren bedrijven bij hun certificering. Doordat er verschillende bedrijven deelnemen aan de MSC groep wordt schaalvoordeel behaald. 

Wat wordt er beoordeeld?

Tijdens de audit controleert een certificeerder of:  

 • u MSC gecertificeerde producten inkoopt van een gecertificeerde leverancier
 • gecertificeerde producten duidelijk identificeerbaar zijn
 • gecertificeerde producten worden afgescheiden van niet-gecertificeerde producten
 • gecertificeerde producten traceerbaar zijn en volumes worden bijgehouden
 • u over een goed managementsysteem beschikt 

Hoelang duurt het en hoeveel kost het?

U betaalt de onafhankelijk certificeerder waar u mee kiest te werken. MSC ontvangt geen vergoeding.

De tijd en kosten voor een beoordeling variëren afhankelijk van de complexiteit en de omvang van uw organisatie en de tarieven en reiskostenvergoeding die uw certificeerder in rekening brengt.

Wij adviseren u offertes aan te vragen bij meerdere geaccrediteerde certificeerders. Ook door u goed voor te bereiden op uw audit kunt u tijd en kosten besparen. 

Indien u het MSC-keurmerk wilt gaan gebruiken, dient u een licentie overeenkomt met MSC af te sluiten en de bijkomende vergoeding te betalen.

Welke versies van de standaard zijn er?

Om tegemoet te komen aan de behoeften van verschillende soorten organisaties, bestaat de MSC Traceerbaarheidsstandaard uit verschillende eisen. 

De standaard is in drie versies beschikbaar, hieronder een toelichting op iedere versie. Als u twijfelt, dan kan uw certificeerder of een MSC medewerker (gegevens hieronder) u vertellen welke versie het meest geschikt is voor uw organisatie.   

 

Hoofdstandaard Traceerbaarheid  

De Hoofdstandaard (‘Default’) Traceerbaarheid is bedoeld voor bedrijven in de visketen met één of een paar locaties. 

Bijvoorbeeld:

 • Een producent van visproducten met een handelskantoor, een verwerkingsfaciliteit en een opslagvoorziening
 • Een bedrijf wat vanuit één locatie vis verwerkt en/of verhandelt 

Handleiding voor de MSC traceerbaarheidscertificering. Hoofdstandaardgids
Date of issue: 11 april 2018
Download download file PDF - 2 MB

Traceerbaarheid voor groepen

Groepstraceerbaarheid is bedoeld voor bedrijven met een centraal hoofdkantoor en veel locaties voor distributie, verwerking of verhandeling van MSC gecertificeerde visproducten.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Een coöperatie met distributiecentra op meerdere plekken
 • Een transnationale verwerker van visproducten met meerdere vestigingen
 • Een bedrijf waarbij het centrale hoofdkantoor eisen stelt aan de activiteiten op meerdere vestigingen of franchises
 • Een groep onafhankelijke bedrijven aan het eind van de toeleveringsketen, bijv. (kleine) handelaren, restaurants of viswinkels, met een groepsmanager die verantwoordelijk is voor de hele groep

Het is dus ook mogelijk als bedrijf deel te nemen in een groepscertificaat samen met andere bedrijven; onder het beheer van een groepsmanager. Dat is een bedrijf dat als interne auditor  voor de aangesloten bedrijven fungeert en het contact met de certificeerder regelt. In Nederland biedt DuraCert deze dienst, zie de website voor meer informatie en contactgegevens.  

Handleiding voor de MSC traceerbaarheidscertificering Groepsversie
Date of issue: 11 april 2018
Download download file PDF - 2 MB

Traceerbaarheid voor consumentgerichte organisaties

Traceerbaarheid voor consumentgerichte organisaties is bedoeld voor de meeste bedrijven die rechtstreeks aan de consument verkopen.

Voorbeelden van dit type bedrijven:

 • Supermarkten (met niet-voorverpakte visproducten zoals verse vistogen of 'schepvis')
 • Restaurants
 • Cateraars
 • Visdetailhandel

Bedrijven met meer dan één vestiging kunnen zich volgens deze versie laten certificeren als aan alle hieronder vermelde voorwaarden wordt voldaan:

 • Alle vestigingen worden aangestuurd via hetzelfde managementsysteem dat wordt beheerd door het hoofdkantoor van het bedrijf
 • Het hoofdkantoor heeft een eigendoms- of franchiserelatie met iedere vestiging, of een tijdelijk recht om alle vestigingen en medewerkers aan te sturen 
 • Het hoofdkantoor controleert de inkoop van visproducten en zorgt er zo voor dat alle vestigingen uitsluitend visproducten kunnen bestellen van gecertificeerde leveranciers
Handleiding voor de MSC traceerbaarheidscertificering Consumentgerichte organisaties
Date of issue: 11 april 2018
Download download file PDF - 2 MB

Wat gebeurt er na de certificering?

Uw certificering is drie jaar geldig. Gedurende deze periode zullen er regelmatig controle-audits plaatsvinden.

  

Controle-audits

Deze audits vinden over het algemeen één keer per jaar plaats, maar de precieze frequentie is ook afhankelijk van de versie van de standaard waartegen  uw bedrijf gecertificeerd is. Het proces is gelijk aan uw initiële beoordeling. Een auditor controleert of u de correcte procedures hanteert om MSC gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdierproducten te identificeren, afgescheiden te houden en te controleren en te beheren. 

Sommige certificeerders bieden gecombineerde audits aan met andere programma's, zodat u misschien een MSC audit kunt combineren met een andere audit.

Er bestaat een kans dat er een onaangekondigde audit wordt uitgevoerd bij uw bedrijf. Iedere certificeerder moet bij een voorgeschreven percentage van zijn cliënten een onaangekondigde audit uitvoeren. 

 

 

Hoe kan mijn bedrijf gebruik maken van het MSC keurmerk?

Om het keurmerk te mogen gebruiken, moet u een licentieovereenkomst tekenen. Zie de pagina: Gebruik het MSC keurmerk

Zodra u bent gecertificeerd, ontvangt uw bedrijf een certificaat en een traceerbaarheidscode.  Met deze code kunt u een aanvraag indienen voor het gebruik van het blauwe MSC keurmerk.

 

 

Waar kan mijn bedrijf gecertificeerde producten kopen?

U kunt leveranciers over de hele wereld met MSC traceerbaarheidscertificering vinden op onze website onder Waar te koop - Vind een leverancier. 

Ontdek meer

Gebruik het MSC keurmerk

Gebruik het MSC keurmerk

Door gebruik te maken van het MSC-keurmerk, toont u uw klanten dat uw vis afkomstig is van een duurzame bron. Laat zien dat ook u om de zee geeft.

Resources

Resources

Als u de traceerbaarheidscertificering hebt behaald, maakt u onderdeel uit van een internationaal netwerk van traceerbare, duurzame leveranciers van visproducten.