Skip to main content

Als internationale non-profitorganisatie wordt MSC gelukkig royaal ondersteund door donoren met dezelfde missie en visie voor ogen. Ook krijgen wij geld wanneer onze partners ervoor kiezen om het blauwe MSC-keurmerk te gebruiken als symbool voor de duurzaamheid van hun producten.

Onze donoren

MSC bestaat inmiddels 20 jaar en is altijd ontzettend dankbaar geweest voor de royale steun van haar donoren. Zonder hun hulp zou MSC niet in staat zijn om haar langetermijnvisie te realiseren: het waarborgen van oceanen vol met leven. Naast de algemene operationele ondersteuning ondervindt MSC ook steun van donoren voor haar werk in ontwikkelingslanden, wetenschap en standaardontwikkeling en voorstudies. 

Onze andere inkomstenbronnen

Ook genereren we inkomsten via charitatieve activiteiten en investeringen.

De grootste bron voor deze financiering zijn de logolicentievergoedingen  die worden betaald door merken, retailers en foodservice-organisaties die ervoor kiezen om het blauwe MSC-keurmerk te gebruiken op consumentgerichte producten. Dat betekent dat consumenten bij iedere aankoop van producten met het blauwe MSC-keurmerk  bijdragen aan het beschermen van de oceanen en van het aanbod van vis-, schaal- en schelpdierproducten voor de toekomst. 

Deze inkomsten zijn een ondersteuning voor de kernactiviteiten van MSC. Zo dragen we kennis uit over het belang van onze oceanen, maken we mensen bewust van duurzame visproducten, waarborgen we de integriteit van MSC gecertificeerde toevoerketen, ontwikkelen we onze standaarden zó dat ze in lijn blijven met de best practices en ondersteunen we onderzoeksprojecten, bijvoorbeeld via ons Global Fisheries Sustainability Fund.

De afgelopen 20 jaar is deze financiering steeds belangrijker geworden voor MSC als afspiegeling van de bewustwording onder consumenten en de vraag naar producten met het blauwe MSC-keurmerk. 

Waarborgen van onze onpartijdigheid

Het is belangrijk om aan te geven dat MSC geen inkomsten verwerft via de beoordeling of certificering van visserijen op basis van haar standaarden.  De vergoedingen voor deze diensten worden betaald aan onafhankelijke externe geaccrediteerde conformiteitsbeoordelingsinstanties en worden niet doorgegeven aan MSC. Zo zorgen we ervoor dat MSC onpartijdig blijft bij het beoordelings- en certificeringsproces en daarmee in lijn blijft met de internationale best practices.  

Waar wij onze middelen aan besteden

Alle financiële middelen die we ontvangen en die we genereren via onze activiteiten worden geïnvesteerd in het verder realiseren van onze visie; oceanen vol met leven en het beschermen van het aanbod van vis-, schaal- en schelpdierproducten voor de toekomst. Onderdeel hiervan zijn werkzaamheden voor het vasthouden van waarden waarmee we wereldwijd voorop lopen, het beter onder de aandacht brengen van het MSC-keurmerk, het ondersteunen van de sector richting gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdierproducten en het waarborgen van de integriteit van ons keurmerk. 

Op onze uitgaven wordt toezicht gehouden door een Raad van Toezicht bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de wetenschap, de visserij en de retail/brand communities plus onafhankelijke experts. De Raad van Toezicht  zorgt ervoor dat we in lijn blijven met onze doelstellingen.

Reservemiddelen

Als geregistreerde charitatieve non-profitorganisatie beschikken wij over reservemiddelen. Dat biedt ons bescherming bij mogelijke schommelingen van inkomsten en uitgaven, onder andere wanneer gecertificeerde producten uit het MSC-programma wegvallen of worden teruggetrokken. Onze doelstelling is het aanhouden van vrij besteedbare reserves voor negen maanden, waarmee wij onze essentiële activiteiten kunnen voortzetten terwijl we ons flexibel aanpassen aan veranderde omstandigheden. Dat wordt algemeen beschouwd als good practice voor non-profitorganisaties.

Non-profitstatus

 • Groot-Brittannië: Registratie als charitatieve instelling 1066806 
 • VS: Non-profitstatus 501 (c)(3) 
 • Australië: ABN 69 517 984 605
 • Singapore: UEN 201215612M
 • Nederland: geregistreerde Algemeen Nut Bevorderende Instelling (ANBI) 
 

Onze laatste gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening van de groep en het bestuursverslag zijn op aanvraag verkrijgbaar via [email protected].

Hoe donaties echt een verschil maken

 

Zonder de royale steun van donoren zou MSC niet in staat zijn geweest om wereldwijd toonaangevende standaarden te creëren en aan te houden te houden voor duurzame visserij in combinatie met de positieve impact daarvan.

Onze rapporten over de wereldwijde verbeteringen bevatten voorbeelden van de verbeteringen die zijn gerealiseerd door visserijen die werken met MSC. Deze verbeteringen zijn een hulpmiddel voor het waarborgen van het leven in onze oceanen. Ook stellen ze een toekomst veilig voor miljoenen mensen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van visserij en van vis-, schaal- en schelpdierproducten.  Een aantal van hun toezeggingen en de veranderingen die ze hebben gerealiseerd via MSC zijn vastgelegd in onze verhalen uit de dagelijkse praktijk.

De ondersteuning van onze donoren zal een essentiële rol blijven spelen bij het realiseren van onze doelstelling; 20% van de wereldwijde vangst op zee afkomstig van visserijen die betrokken zijn bij het MSC-programma in 2020.

 

Lees onze strategie voor 2017-2020 

Projecten gefinancierd door donaties

Naast hun vrij besteedbare ondersteuning leveren onze donoren een aanzienlijke bijdrage door het financieren van projecten waarbij tools worden gebruikt die door de MSC zijn ontwikkeld. Meer over een aantal van deze projecten leest u hieronder.

Het opbouwen van een markt voor duurzame vis-, schaal- en schelpdierproducten in Japan: The David and Lucile Packard Foundation   

Japan is internationaal gezien een belangrijke producent en markt voor vis-, schaal- en schelpdierproducten en kan een flinke boost geven aan de duurzaamheid van de wereldwijde visserijen. Wel liggen de bewustwording en betrokkenheid als het gaat om duurzame visserij lager dan op andere markten. 

In 2015 ontvingen wij tot onze grote vreugde een bijdrage van de David and Lucile Packard Foundation om onze capaciteit in Japan op te voeren en daarbij te focussen op de opbouw van een markt voor duurzame vis-, schaal- en schelpdierproducten, ondersteund door grote kopers, handelaren en andere NGO's. 

We zien momenteel al de effecten van die bijdrage: een toenemende betrokkenheid van de Japanse retailer Aeon, samenwerking met voorvechters van duurzaamheid en een nieuw project waarbij ca. 20 visserijen in 4 prefecturen het onderwerp zijn van voorstudies voor de MSC-standaard. We werken samen met een aantal van die visserijen voor het ondersteunen van verbeteringen waarmee zij de volledige MSC beoordeling in kunnen en een toonaangevende rol kunnen spelen binnen hun sector. In 2017 werd er een vervolg gegeven aan deze financiering. 

Fish for Good: Nederlandse Postcode Loterij

Vissers op het zuidelijk halfrond krijgen nieuwe mogelijkheden voor het verbeteren van de duurzaamheid van hun visserijpraktijken dankzij een bijdrage van de Nederlandse Postcode Loterij. Het vierjarige project met de naam ‘Fish for Good’ werkt samen met vissers, gemeenschappen en lokale partners om meer duurzame visserij te stimuleren in Indonesië, Zuid-Afrika en Mexico. 

Voor het project wordt samengewerkt met lokale NGO's die met hun praktische kennis, netwerken en expertise op het gebied van oceaanbehoud onafhankelijke experts helpen bij het in kaart brengen en benchmarken van visserijen voor de MSC-visserijstandaard. Met behulp van deze informatie krijgen vissers toegang tot instrumenten en ondersteuning om het levensonderhoud en de oceanen voor toekomstige generaties veilig te stellen. 

Lees meer over het Fish for Good-project 

Project MedFish: Daniel & Nina Carasso Foundation, Resources Legacy Fund and Adessium Foundation 

Een project voor het in kaart brengen van 100 kleinschalige visserijen in Frankrijk en Spanje is mede mogelijk gemaakt dankzij de genereuze steun van de Daniel & Nina Carasso Foundation, Resources Legacy Fund en de Adessium Foundation. Project Medfish, waarbij wordt samengewerkt door de MSC en het WNF, voert een grondige en volledige analyse uit van Franse en Spaanse visserijen in de Middellandse Zee, waarbij de MSC-visserijstandaard wordt gebruikt als benchmark voor duurzaamheid.

Lees meer over Project Medfish

In kaart brengen van octopusvisserij in de westelijke Indische Oceaan: GIZ 

De Duitse ontwikkelingsorganisatie GIZ heeft genereuze steun verleend voor een nieuw project voor het in kaart brengen van octopusvisserij, onder andere in Madagaskar, Kenia, Tanzania, Zanzibar, Mozambique, Rodrigues en de Comoren.  

Het project, dat wordt ondersteund door MSC, het Inter-Afrikaanse bureau voor dierlijke hulpbronnen van de Afrikaanse Unie (AU-IBAR) en Blue Ventures, brengt overheidsfunctionarissen, visserijmanagers, vertegenwoordigers van de particuliere sector en octopusvissers uit de hele regio bij elkaar.  

De MSC-visserijstandaard zal worden gebruikt als benchmark van de duurzaamheid van octopusvisserij. Daarna zal worden gekeken waar de mogelijkheden liggen voor het ondersteunen van belanghebbenden bij hun inspanningen om de duurzaamheid van deze visserijen te verbeteren. 

Onze financiers

Door de royale steun van financiers is MSC in staat geweest om écht een verschil te maken bij het beschermen van het aanbod van vis-, schaal- en schelpdierproducten voor de toekomst. We zijn erg dankbaar richting de organisaties en de personen die ons hebben ondersteund. 


Hieronder een lijst met een deel van onze financiers van vroeger en van nu. Ook financiers die anoniem wilden blijven, willen wij van harte bedanken.

Ook willen wij graag de volgende donateurs bedanken:

 • Adessium Foundation
 • Arntz Family Foundation
 • Bickart Family Fund
 • Carasso Foundation
 • Cecil Pilkington Charitable Trust
 • Certification and Ratings Group / New Ventures Fund 
 • Chapman Charitable Trust
 • Cohen (John S) Foundation
 • DEG
 • Dulverton Trust
 • Dischma Charitable Trust
 • Ernest Kleinwort Charitable Trust
 • European Commission
 • Fish Society
 • Findus
 • Freed Foundation
 • Garfield Weston Foundation
 • GEF (Global Environment Facility)
 • GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) 
 • Gladys Wightwick Trust
 • Golden Bottle Trust
 • Green Rides
 • Herbert Hoover Foundation
 • Holzer Foundation
 • Hugh Fraser Foundation
 • ISEAL
 • Jessie B. Cox Charitable Trust
 • J G Hogg Charitable Trust
 • Lady Hind Trust
 • Marsh Christian Trust
 • Mary Webb Trust
 • MAVA
 • Microsoft Employee Giving
 • Nessling Foundation
 • Oakdale Trust
 • Rainford Trust 
 • Remmer Family Foundation
 • Rowan Charitable Trust 
 • Scotshill Trust 
 • Sir John Fisher Foundation
 • Sustainable Fisheries Fund
 • Swire Charitable Trust 
 • Waterloo Foundation

Steun MSC

Kijk hoe u ons kunt ondersteunen bij onze inspanningen gericht op het beschermen van de oceanen en van het aanbod van vis-, schaal- en schelpdierproducten voor de toekomst. 

Als u ons blijft ondersteunen, kunnen wij zorgen voor blijvende verbeteringen van mariene omgevingen voor toekomstige generaties.  

Doneer via de Charities Aid Foundation

Trusts en stichtingen

De steun van trusts en stichtingen is van essentieel belang voor het realiseren van onze visie; oceanen vol met leven en een gegarandeerd aanbod van vis-, schaal- en schelpdierproducten voor toekomstige generaties. We hebben grote waardering voor de royale steun van de trusts en stichtingen die net als wij productieve en gezonde mariene ecosystemen voor ogen hebben. 

Groot of klein, algemeen of voor een specifiek project... Een donatie van uw trust stelt ons in staat om samen met visserijen, bedrijven en het brede publiek te zorgen voor een positieve verandering van de manier waarop onze zeeën worden bevist. 

Als de meest geloofwaardige en wereldwijd erkende standaard voor duurzaam vissen biedt de MSC een platform voor het stimuleren van een échte verandering van de manier waarop onze oceanen worden bevist. Wij bieden een unieke mogelijkheid om via de vraag onder consumenten naar duurzame vis-, schaal- en schelpdierproducten van invloed te zijn op zowel de vissers als de markt. 

Als u overweegt om de MSC te ondersteunen via uw trust of stichting, dan kunt u contact opnemen via [email protected]

Ontdek meer

Strategie van MSC

Strategie van MSC

Voor MSC is een essentiële rol weggelegd bij het behoud van hulpbronnen in de vorm van vis, schaal- en schelpdieren via ons certificerings- en keurmerkprogramma voor duurzame vis-, schaal- en schelpdierproducten.

MSC biedt een oplossing

MSC biedt een oplossing

Een gezonde toekomst voor onze oceanen, dat wil iedereen. Met onze aanpak kan iedereen een rol spelen richting die toekomst én genieten van vis-, schaal- en schelpdierproducten.

Jaarverslag

Jaarverslag

Lees of download de Engelstalige jaarverslagen en rapporten van MSC. We werken al 20 jaar een gezonde toekomst voor onze oceanen.