MSC visserijstandaard

De visserijstandaard beoordeelt of een visserij duurzaam én goed beheerd is. De Standaard weerspiegelt recente ontwikkelingen en internationaal geaccepteerde, wetenschappelijke inzichten op het vlak van visserij en visserijbeheer. MSC ontwikkelt en evalueert de Standaard samen met de visserijsector, wetenschappers, natuurorganisaties, overheden en andere belanghebbenden.Hoe wordt de visserijstandaard gebruikt?

Certificering volgens de MSC visserijstandaard is vrijwillig. Vrijwel alle visserijen op in het wild levende zee- of zoetwaterorganismen (de meeste vis- en schelpdiersoorten dus), kunnen zich laten certificeren.

Onafhankelijke, geaccrediteerde certificeerders – ook wel Conformity Assessment Bodies (CAB’s) genoemd – beoordelen de visserij. Als de visserij gecertificeerd is volgens de visserijstandaard, mag deze zijn vangst verkopen mét het blauwe MSC keurmerk.

Wat wordt er beoordeeld?

De MSC visserijstandaard toetst drie kernprincipes.


 

  1. Duurzame visbestanden

    Er moet op een dusdanig niveau worden gevist dat de visserij tot in het oneindige kan doorgaan en de visbestanden productief en gezond blijven.

  2. Impact op het overige zeeleven minimaliseren

    De visserij moet zorgvuldig werken, zodat ander zeeleven én hun leefgebieden gezond blijven.

  3. Effectief visserijbeheer

    MSC gecertificeerde visserijen moeten zich houden aan de wetgeving die op hen van toepassing is. Daarop wordt toegezien. Ook moeten ze zich kunnen aanpassen aan veranderende milieuomstandigheden die de omvang van het visbestand beinvloeden.

Illustratie toont de drie principes van MSC
De certificeerders meten de visserijprestatie aan de hand van 28 indicatoren, die zijn verdeeld over de drie kernprincipes van de MSC Standaard.   

 

Meer voor visserijen (in het Engels)

How does the blue MSC label compare - header SPOTLIGHT

Why get your fishery certified?

MSC certification confirms your fishery is well-managed and is sustaining resources and livelihoods for future generations. Learn about the benefits.

Find out more
Fishery certification guide spotlight FINAL- for CMS

Fishery Certification guide

What you need to know to get certified. We are here to help you before, during, and after the process.

Get started
Large stack of files, red background

Fisheries program documents

The MSC Fisheries Standard and General Certification Requirements. For certifiers and clients.

Find out more
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}