Skip to main content

Deze richtlijnen bevatten de basisregels voor het gebruik van het MSC keurmerk op productverpakkingen, menukaarten, visvitrines en promotiemateriaal.

MSC Label User Guide
Description: Basic rules for the use of the MSC label on packaging, menus, fish counters and promotional materials.
Language: English
Date of issue: 13 april 2023
Download download file PDF - 4 MB

De MSC huisstijl elementen

1. Het MSC-keurmerk

Het vis keurmerk van MSC bestaat uit zes eigenschappen die niet afzonderlijk van  elkaar gebruikt mogen worden of op  enigerlei wijze aangepast mogen worden:

MSC ecolabel

1 – De uitdrukking  'Gecertificeerd duurzame visserij’ 
2 – De letters MSC, de afkorting van  de Marine Stewardship Council
3 – Het internetadres van MSC
4 – Het ovale vismarkeringsteken
5 – De letters TM om aan te geven dat dit keurmerk een handelsmerk is. 
6 – De witte omlijning om het vismarkeringsteken en het keurmerk

2. De MSC traceerbaarheidscode

Ieder product met MSC-keurmerk moet voorzien zijn van een unieke traceerbaarheidscode in de vorm MSC-C-xxxxx die verwijst naar de producent van het product. Deze code mag op iedere willekeurige plek op uw product worden geplaatst, maar moet goed leesbaar zijn

U ontvangt deze code van uw certificeerder of leverancier.

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om ervoor te zorgen dat het product correct is geregistreerd bij MSC, met een geldige licentie

 3. De verschillende versies van de MSC claim

 • Bedankt voor uw keuze voor een product dat voldoet aan de internationale  MSC-standaard voor duurzame visserij. U helpt mee om visbestanden voor  de toekomst te behouden.
 • Dit product komt uit een visserij die onafhankelijk gecertificeerd is volgens  de MSC-standaard voor een goed beheerde en duurzame visserij.
 • De [voeg vissoort in] in dit product komt uit een visserij die onafhankelijk gecertificeerd is volgens de MSC-standaard voor een goed beheerde en duurzame visserij. 
 • Vangst conform de internationale MSC-standaard voor duurzame visserij.
 • Uit een MSC gecertificeerde duurzame visserij.

U dient de claim weer te geven in de taal van het land waar het product of het materiaal wordt verkocht of gepubliceerd.

Volledige lijst met vertalingen van MSC claims bekijken

De MSC is niet verantwoordelijk voor de validatie van aanvullende claims, wettelijke vereisten of andere keurmerkrichtlijnen.

 

Formaten

Het MSC-keurmerk is in twee formaten beschikbaar: horizontaal (liggend) en verticaal (staand).

Als u het MSC-keurmerk op een afbeelding of een donkere achtergrond plaatst, dient u de versie met het witte handelsmerk (TM) te gebruiken.  Gebruik op lichte of witte achtergronden de standaardversie met het blauwe TM-symbool.

 

MSC label format vertical and horizontal

Kleur

De blauwe versie van het MSC-keurmerk heeft te allen tijde de voorkeur. Omdat de MSC het keurmerk vaak in de markt zet als 'het blauwe keurmerk' wordt deze kleur door de consument het beste herkend. Als uw verpakking echter zwart/wit of hetzelfde Pantone blauw is, kunt u gebruik maken van de montone zwart/wit versie.

MSC blue

 
Pantone286
CMYK 100 60 0 2
RGB 0 93 170
Hex #005DAA

De witte omlijning om het vismarkeringsteken en het gehele keurmerk moet altijd worden weergegeven. Er mag geen andere kleur worden gebruikt.

               

Afmeting en vrije ruimte

De minimale afmeting van het horizontale keurmerk voor toepassingen op producten  is 10 mm x 26,1 mm (L x B).De minimale afmeting van het verticale keurmerk is 14 mm x 18,8 mm (B x L). Let erop dat u het MSC-keurmerk altijd in de correcte verhoudingen vergroot of verkleint. 


Er geldt geen beperking voor de maximale afmeting van de weergave van het MSC keurmerk. Als het keurmerk wordt afgedrukt in de minimale afmeting, moet er vrije ruimte om het keurmerk zijn:

•   tenminste 2 mm voor productspecifieke tekst (zoals vissoort, gewicht, ingrediënten).

•  tenminste 5 mm voor algemene ontwerpelementen (zoals merknamen, logo's),  waar het MSC-keurmerk in verband gebracht kan worden met het merk van de gastheer.

Clear space around MSC labelAls het keurmerk wordt afgedrukt in grotere afmetingen, moet er een minimale vrije ruimte van 10% van de lengte (verticaal) of de breedte (horizontaal) van het keurmerk worden aangehouden. Zorg er altijd voor dat de vrije ruimte zo groot mogelijk is.

                 

Correct gebruik

Maak uitsluitend gebruik van het digitale keurmerk aangeleverd door het MSC licentieteam, probeer het MSC-keurmerk nooit zelf te veranderen of na te maken. Let erop dat het MSC keurmerk en de naam Marine Stewardship Council nooit op een manier worden weergegeven die:   

 • Voor de consument verwarrend kan werken doordat MSC in verband wordt gebracht met andere merken of logo's;
 • Suggereert of impliceert dat niet gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdierproducten toch MSC gecertificeerd zijn; 

Vermijden:

 • Geef het MSCkeurmerk niet weer zonder het handelsmerk (TM-symbool)
 • De witte omlijning mag niet verwijderd worden 
 • De vorm van het MSC-keurmerk mag niet veranderd worden
 • De kleuren van het MSC-keurmerk mogen niet veranderd worden 
 • Het ontwerp, de lock-up of afzonderlijke elementen van het MSC-keurmerk mogen niet veranderd worden
 • Het MSC keurmerk mag nooit gekanteld worden
 • Plaats nooit items of tekst over het MSC-keurmerk 


Gebruik op product

 • Bij gebruik van het MSC keurmerk op een verpakking, moet op ieder productetiket het MSC keurmerk, de traceerbaarheidscode en de relevante claim vermeld worden.Het MSC-keurmerk dient op de voorkant van de verpakking te staan om te garanderen dat het direct zichtbaar is voor de consument. 
 • Ieder product met MSC-keurmerk moet voorzien zijn van een traceerbaarheidscode. Deze code mag op iedere willekeurige plek op de verpakking worden geplaatst en moet goed leesbaar zijn.
 • Als het MSC-keurmerk op een product wordt gebruikt, moet dit altijd vergezeld gaan van de MSC claim. De MSC claim mag op iedere willekeurige plek op de verpakking worden geplaatst en is beschikbaar in vijf versies. 
 • Het acroniem MSC of de volledige naam van de organisatie mogen niet los gebruikt worden. Het is niet toegestaan afbeeldingen van niet-gecertificeerde soorten of visserijactiviteiten weer te geven op de productverpakking. 


MSC label on product use

 

Gebruik op het menu

Om uw gerecht te kunnen promoten als MSC gecertificeerd, moet de inhoud aan visproducten van dat gerecht ten minste voor 95% MSC gecertificeerd zijn. Voor het ontwerp van uw menukaart hebben wij vier opties opgesteld die u als uitgangspunt kunt gebruiken. 

Optie 1 - voorkeur 

Plaats de MSC ovaal   naast uw MSC gecertificeerde gerechten en gebruik het standaard keurmerk   als nadere uitleg.

Menu-1Optie 2 

Plaats de initialen MSC naast uw MSC gecertificeerde gerechten en gebruik  het standaard keurmerk  als uitleg.

Menu-2Optie 3 

Gebruik de MSC ovaal voor beide als indicator voor uw MSC gecertificeerde gerechten  en als uitleg.  Als u kiest voor optie 3 is het ook toegestaan de zwart-wit versie  van het ovaal  te gebruiken. 
Menu-3Optie 4 

Om aan te geven welke vissoorten op uw menu MSC gecertificeerd zijn, als u geen gebruik maakt van de ovale indicator, plaatst u het MSC keurmerk met specifieke claim die de MSC gecertificeerde vissoorten identificeert.

Menu-4

Visvitrines

 

Als u MSC gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdierproducten in uw visvitrines aanbiedt, moet ieder prijskaartje aangeven: 
het MSC keurmerk, 
de MSC claim en 
de Traceerbaarheidscode van uw bedrijf. 

Fresh fish counters labelling

 

U kunt een sticker of een clip gebruiken om MSC elementen aan uw prijskaartje te bevestigen. Als er onvoldoende ruimte is, kunt u het MSC-keurmerk op het prijskaartje weergeven en een poster of display bij uw visvitrines plaatsen waarop het MSC-keurmerk, claim en  Traceerbaarheidscode van uw bedrijf staan vermeld.

Fresh fish counters labelling with poster

         

Gebruik van vis-tags

Als u een product herkenbaar wilt maken als MSC gecertificeerd door een vis-tag, bandje of vergelijkbaar teken te gebruiken, zijn specifieke regels van kracht:

 • De tag of het bandje moet fraudebestendig zijn, d.w.z. onmogelijk om te verwijderen  en uitsluitend voor eenmalig gebruik 
 • De vis-tag of het bandje moet worden vastgemaakt aan een duidelijk zichtbaar deel van het product. 
 • De tag of het bandje moet vermelden: 
   – de naam van de soort
   – het MSC-keurmerk
   – de traceerbaarheidscode van het bedrijf dat de tag of het bandje aan het product bevestigd
   – een versie van de MSC claim
  MSC fish tag labelling

Als consumentgericht product kan een getagd vis-, schaal- of schelpdierproduct door een retailer worden verkocht zonder dat deze hiervoor een MSC traceerbaarheidscertificering hoeft te hebben.

           

Promotie

Vis-, schaal- en schelpdierproducten mogen alleen worden gepromoot als zij: 

 • onder een traceerbaarheidscertificering vallen
 • voorafgaand zijn goedgekeurd door het MSC licentieteam
 • het MSC keurmerk tonen op de packshot. Hierbij geldt een uitzondering voor verpakking onder gemodificeerde atmosfeer (MAP), verse vis en gerechten van cateraars.

Houd er bij het gebruik van afbeeldingen van vissersboten rekening mee dat deze worden beschouwd als onderdeel van de certificering en zodoende de vismethode voor de geadverteerde vissoort moeten weergeven.

MSC label promotional use exampleVoorbeeld 1: Als uw bedrijf zowel MSC gecertificeerde als niet gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdierproducten verkoopt, of materialen uitgeeft die verwijzen naar beide categorieën, moet u het MSC keurmerk voorzien van ondersteunende tekst om het voor de consument duidelijk te maken welke producten MSC gecertificeerd zijn.

Voorbeeld 2: Als uw materialen uitsluitend verwijzen naar MSC gecertificeerde producten, of als alle vis- schaal- en schelpdierproducten verkocht door uw bedrijf voorzien zijn van MSC keurmerk, kunt u het MSC keurmerk gebruiken zonder nadere toelichting. Naast het keurmerk moet u ook de traceerbaarheidscode van uw bedrijf - indien aanwezig - vermelden.

               

Prijslijsten en catalogi

Bij prijslijsten en catalogi kunt u ervoor kiezen het standaard MSC keurmerk te gebruiken of de MSC ovaal  die speciaal is ontworpen voor lijstweergaven. 

Plaats het MSC keurmerk of de MSC ovaal naast uw MSC gecertificeerd producten. Als uitleg moet u dan het standaard MSC keurmerk gebruiken op de prijslijst of catalogus, in combinatie met de volgende toelichting: 'Visproducten voorzien van dit keurmerk zijn afkomstig van een door MSC gecertificeerde duurzame visserij. www.msc.org/nl'  en - indien aanwezig - de traceerbaarheidscode van uw bedrijf. 

 

Use of MSC label on price lists

Promoten van Traceerbaarheidscertificering 

Als u de traceerbaarheidscertificering wilt inzetten ter promotie van uw organisatie, zonder daarbij te verwijzen naar specifieke producten, gebruikt u dan het MSC-keurmerk met ondersteunende tekst en uw traceerbaarheidscode.

 

Goedgekeurde bewoordingen: 

"Wij zijn MSC gecertificeerd. Let op het blauwe MSC-keurmerk." Overigens gaan wij hier flexibel mee om (bijv. in geval van ruimtegebrek), zolang de betekenis maar niet verloren gaat.

Als u het MSC-keurmerk gebruikt in combinatie met een ondersteunende tekst, moet u deze toelichting aangrenzend en duidelijk gerelateerd aan het keurmerk plaatsen.

 

Goedgekeurde ondersteunende tekst:

Als u het MSC keurmerk gebruikt in combinatie met een ondersteunende tekst, moet u deze toelichting aangrenzend en duidelijk gerelateerd aan het keurmerk plaatsen.

Het staat u vrij uw eigen bewoordingen te kiezen bij het MSC keurmerk,  zolang u voorafgaand aan publicatie ervan eerst goedkeuring vraagt aan  het licentieteam.

Toegang tot visuele hulpmiddelen en messaging

Onafhankelijk onderzoek van Globescan heeft aangetoond dat alleen een keurmerk aanbrengen of alleen communicatie, niet voldoende is om consumentengedrag te veranderen. Door deze twee mogelijkheden te combineren, bouwt u klantloyaliteit en vertrouwen op. 

Om u hierbij verder te helpen, bieden wij het hele jaar mogelijkheden om mee te doen aan campagnes, gebruik te maken van toolkits, inspiratie op te doen en advies over messaging in te winnen. Bekijk de MSC mediatheek


Veel gestelde vragen

Welke traceerbaarheidscode moet worden weergegeven?

Op iedere productverpakking met het MSC-keurmerk moet altijd de traceerbaarheidscode
(CoC-code) worden vermeld van de eigenaar van de vis-, schaal- en schelpdieren in die verpakking. 

Let op: De eigenaar is ervoor verantwoordelijk dat het product correct is geregistreerd bij het MSC licentieteam onder een geldige licentie.

Welk bedrijf is de licentiehouder?

De licentiehouder is het bedrijf dat eigenaar is van de vis-, schaal- en schelpdierproducten op het moment dat het MSC-keurmerk wordt aangebracht.

De licentiehouder is verantwoordelijk voor de betaling van de jaarlijkse vergoeding en royalty's.


Voorbeelden van toeleveringsketens ter illustratie van de toepassing van de regel

Let op: Als de verwerker geen licentiehouder wil zijn, moet de merkeigenaar toestemming van het MSC licentieteam krijgen om licentiehouder te worden.

Scenario 1: Verwerker doet het product in verpakking met MSC keurmerk (onder merk van verwerker of eigen merk van retailer) en verkoopt aan retailer = 
De verwerker is de licentiehouder


Scenario 2 : Onderaannemer doet product in verpakking met MSC keurmerk namens de verwerker =
De verwerker is de licentiehouder


Scenario 3: Verwerker plaats het product in verpakking met MSC keurmerk (onder merk van merkeigenaar) en verkoopt aan een merkeigenaar = 
De verwerker is de licentiehouder

Scenario 4: Verwerker verkoopt gecertificeerde vis-, schaal en schelpdierproducten zonder MSC keurmerk aan retailer die het keurmerk aanbrengt bij visvitrine of verwerkt in de  winkel = De retailer is de licentiehouder

Scenario 5: Verwerker verkoopt gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdierproducten zonder MSC keurmerk aan een restaurant die het keurmerk aanbrengt op het menu = 
Het restaurant is de licentiehouder

Scenario 6: Contractcateraar runt de kantine van een commerciële klant en plaatst het keurmerk op het menu met goedkeuring van de klant = 
De contractcateraar is de licentiehouder

 

Hoe zit het met niet-MSC gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdieringrediënten?

Een product met MSC keurmerk mag maximaal 5% aan niet-gecertificeerde visproducten bevatten in het totaal aan vis-, schaal- en schelpdieringrediënten.

U kunt het percentage aan niet MSC gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdieringrediënten in een product berekenen aan de hand van de volgende formule:

                                                                                           

 

Als uw product meer dan 5% aan niet MSC gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdierproducten bevat. 


✗ Mag u het MSC-keurmerk niet op de verpakking voeren 
✗ Mag u op de voorkant van de verpakking geen tekst gebruiken die naar MSC verwijst. 
✓ Gebruikt u in plaats daarvan versie 3 van de MSC-claim op de achterkant van de verpakking. Deze versie verwijst naar de daadwerkelijk     gecertificeerde vis-, schaal-  en schelpdieringrediënten: Versie 3: ‘De [voeg vissoort in] in dit product komt uit een visserij die onafhankelijk   gecertificeerd is volgens de MSC Standaard voor een goed beheerde en duurzame visserij. www.msc.org/nl
✓ Denk eraan de MSC traceerbaarheidscode naast de claim weer te geven. 
✓ In de ingrediëntenlijst moet u specificeren welke vis-, schaal- en schelpdieringrediënten gecertificeerd zijn. Bijvoorbeeld ‘MSC  gecertificeerde  Alaska-zalm’ of ‘Alaska-zalm – MSC gecertificeerd’.

Op consumentgerichte producten zijn nog altijd royalty's van toepassing. 

 

 

Ontdek meer

MSC keurmerk licentie aanvragen

MSC keurmerk licentie aanvragen

Met het blauwe MSC keurmerk kunnen uw klanten op eenvoudige wijze kiezen voor duurzame vis. Vraag het gebruik van het keurmerk aan.

Goedkeuring keurmerkgebruik aanvragen

Goedkeuring keurmerkgebruik aanvragen

Het MSC keurmerk met claim is een geregistreerd handelsmerk. Voor het gebruik ervan moet toestemming worden verkregen. Stuur uw ontwerp en uw artwork op.