Persberichten

Partner persbericht: Onderzoek: MSC beste ecolabel voor duurzame visserij

januari 19, 2010

De Marine Stewardship Council (MSC) komt als beste uit de bus in een studie naar certificeringprogramma’s voor wilde vis en producten van wilde vis. Het onderzoek, getiteld Assessment of On-Pack, Wild-Capture Seafood Sustainability Certification Programmes and Seafood Ecolabels, is uitgevoerd door management adviesbureau Accenture in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WNF). 

Accenture vergeleek en classificeerde zeven certificeringprogramma’s aan de hand van een reeks criteria opgesteld door WNF die bepalend zijn voor gezonde zeeën en oceanen. De MSC voldeed aan ruim 95% van de eisen van deze criteria. Alle andere geëvalueerde programma’s - Naturland, Friend of the Sea, Krav, AIDCP, Mel-Japan en Southern Rocklobster - schieten tekort op hun bijdrage aan duurzame visserij en gezonde oceanen.

Onafhankelijke evaluatie

De uitkomsten van deze evaluatie brengen ernstige tekortkomingen in een aantal ecolabels aan het licht. Ze roepen twijfel op aan hun algehele bijdrage aan een doelmatig visserijbeheer en duurzaamheid”, aldus een woordvoerder van het WNF. “MSC mag dan als beste uit de evaluatie naar voren komen en het meest robuuste programma hebben, zelfs MSC is nog niet perfect. Er zijn over de hele linie nog verbeteringen nodig willen alle ecolabels voor vis ook echt waarmaken wat ze beloven.”

De criteria die voor de Accenture-evaluatie zijn gebruikt, zijn gebaseerd op:

  • richtlijnen voor toekenning van ecolabels van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) uit 2005;
  • standaarden die de Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL) heeft ontwikkeld
  • en richtlijnen van het WNF voor het goed beheer van de natuuronder water bij visserijactiviteiten.

Geloofwaardige certificeringprogramma’s moeten vrijwillig zijn - deelname moet dus niet opgelegd worden door bijvoorbeeld een regering.

Daarnaast is van belang dat uitvoering en controle in handen is van een partij die onafhankelijk is van de belanghebbenden.

Volgens het rapport zijn er substantiële verschillen in transparantie, beschikbaarheid van informatie en structuur tussen de verschillende certificeringprogramma’s en in wat zij claimen. Behalve de MSC schieten alle beoordeelde programma’s nogal tekort wat betreft transparantie en informatieverschaffing.

“Uit de groei die ecolabels de afgelopen tien jaar hebben doorgemaakt, blijkt dat er veel vraag naar is bij consumenten, supermarkten en vishandels naar verantwoord gevangen vis. Maar met de toename van het aantal labels is de kans groot dat er verwarring gaat ontstaan, of nog erger, dat kopers geen vertrouwen meer hebben in ecolabels voor vis”, aldus WNF. Het onderzoek door Accenture is bedoeld om eventuele verwarring weg te nemen en informatie te geven over het maken van een verantwoorde keus.

Voor meer informatie:

Clarisse Buma, hoofd persvoorlichting WNF, 030-6937374, 06-21548657, cbuma@wwf.nl.

Bekijk cijfers over MSC.

Noot voor de redactie:

Download hier het rapport.

Accenture, through its international development unit, Accenture Development Partners (ADP) has supported WWF in conducting a thorough and structured Assessment of sustainable Wild-Capture Seafood Ecolabelling Schemes (further referred to as “Ecolabels”). Accenture is not technically or scientifically expert  in this arena, nor are they stakeholders or an interested party in the field of marine conservation.

The scope of Accenture’s support was to apply Accenture’s approach methodology and experience with other assessment exercises to develop and execute the review. Accenture was not engaged in identifying the Ecolabel inventory or in developing the assessment criteria. Since Accenture did not review or comment on the criteria, Accenture  takes no responsibility for the resultant ranking of labels.

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}