Skip to main content

Voor MSC is een essentiële rol weggelegd bij het behoud van hulpbronnen in de vorm van vis, schaal- en schelpdieren via ons certificerings- en keurmerkprogramma voor duurzame vis-, schaal- en schelpdierproducten. Voor ons als relatief kleine organisatie zijn onze Strategische plannen als richtsnoer een essentieel hulpmiddel voor ons om de grootste verbeteringen voor het mariene milieu te realiseren.

Vooruitkijkend naar 2020

Onze visie

Alle wereldoceanen vol met leven en een gegarandeerd aanbod van vis-, schaal- en schelpdierproducten, niet alleen voor deze generatie, maar ook voor toekomstige generaties.

Onze doelstelling voor 2020

19% van de wereldwijde vangst op zee is afkomstig van MSC gecertificeerde of betrokken visserijen, waarmee de productiviteit en veerkracht van wereldwijd belangrijke mariene ecosystemen worden ondersteund.

Onze ambitie voor 2030

Meer dan een derde van de wereldwijde mariene vangst gecertificeerd of betrokken in 2030. MSC draagt als toonaangevende katalysator voor verbetering van visserijbeheer en markttransformatie bij aan het duurzame gebruik van onze oceanen en ondersteunt daarbij veerkracht, voedselzekerheid en levensonderhoud.

De vier pijlers van ons Strategische plan

1. Erkenning en beloning voor duurzame visserijen en incentives voor verbetering

Op dit moment is 15% van de wereldwijde vangst op zee gecertificeerd óf betrokken bij het MSC-programma. Ons doel is dit op te voeren een derde in 2030. 

Om dat te realiseren, gaan we ons bij onze inspanningen vooral toespitsen op ecosystemen die nu nog ondervertegenwoordigd zijn in het MSC-programma maar waar de vangsten en de bedreiging voor de biodiversiteit hoog liggen. Naast tonijn en kleine pelagische soorten zal het bij die nieuwe prioriteiten gaan om soorten als inktvis, octopus, krab en zeewier. MSC zal ook met nieuwe tools komen om visserijen op het zuidelijk halfrond nog meer vooruitgang te laten boeken richting MSC certificering. De komende drie jaar wil MSC het aantal visserijen van het zuidelijk halfrond dat betrokken is bij dit programma verdubbelen.

2. Ervoor zorgen dat MSC certificeringen geloofwaardig zijn en in overeenstemming zijn met de wereldwijde best practices

De MSC zal zich blijven richten op inspanningen waarmee we blijven voldoen aan de wereldwijde best practices op het gebied van duurzaam visserijbeheer. Er zullen nieuwe maatregelen worden doorgevoerd - bijvoorbeeld gericht op de arbeidsomstandigheden - in combinatie met nieuwe tools en systemen om het certificeringsproces efficiënter, geloofwaardiger en gebruiksvriendelijker te maken, zoals bijvoorbeeld digitale audit-tools.

3. Uitbouwen en uitbreiden van de markten voor duurzame vis-, schaal- en schelpdierproducten

We gaan onze betrokkenheid richting belangrijke commerciële partners uitbreiden en ons focussen op het vergroten van de vraag in markten waar de prikkels richting verandering op het water het grootst zijn. Onderdeel hiervan zijn de Europese markten in Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje en Italië plus de VS, China en Japan.

4. Meer publieke bewustwording en steun creëren in combinatie met aandacht voor wetenschap en impact

We gaan onze wetenschappelijke betrokkenheid én het onderzoek opvoeren. Daarvoor realiseren we een upgrade voor de monitoring- en evaluatiesystemen en doen we mee binnen de bredere gemeenschap voor oceaanwetenschap en -beleid. Ook blijven we investeren in onderzoek voor meer inzicht in de vraag bij consumenten naar duurzame vis-, schaal- en schelpdierproducten en gaan we met campagnes zorgen voor meer publieke bewustwording en steun voor duurzaam vissen en voor het keurmerk van MSC.

 

Er is geen wondermiddel, maar we weten dat geloofwaardige marktgeoriënteerde programma's zoals dat van MSC onderdeel kunnen zijn van de oplossing en ik ben er heilig van overtuigd dat er een belangrijke rol voor ons is weggelegd. Kijken naar de schaal en de urgentie van de uitdaging heeft MSC haar eigen ambitieuze doelstellingen bepaald: minimaal 30% van de wereldwijde wildvangst betrokken bij het MSC-programma in 2030.

Rupert Howes, Chief Executive

Marine Stewardship Council
Barstens vol leven

Barstens vol leven

Samenvatting van het Marine Stewardship Council’s Strategische Plan (EN), 2017-2020

Ontdek meer

Jaarverslag

Jaarverslag

Lees of download de Engelstalige jaarverslagen en rapporten van MSC. We werken al 20 jaar een gezonde toekomst voor onze oceanen.

MSC heeft impact

MSC heeft impact

Een gezonde toekomst voor onze oceanen, dat wil iedereen. Met onze aanpak kan iedereen een rol spelen richting die toekomst én genieten van vis-, schaal- en schelpdierproducten.

Bestuur

Bestuur

In onze bestuursstructuur is een breed scala aan belanghebbenden vanuit verschillende invalshoeken vertegenwoordigd.