Skip to main content

Bifangst (eller uønsket fangst) er fisk eller andre havdyr, som fanges utilsigtet, når man forsøger at fange en anden type fisk. I nogle tilfælde kan bifangst ikke undgås, og uønsket fisk ender i fiskenettet.

Hvorfor er bifangst et problem?

Bifangst kan både være andre kommercielle arter, som bliver landet og ender på middagsbordet, eller truede arter. Bifangst kan især være et problem, når det drejer sig om truede arter, såsom skildpadder, delfiner, marsvin eller visse havfugle.

At andet problem med bifangst, er at det tager fisk der fungerer som føde for andre arter ud af økosystemet. Derudover kan bifangst reducere bestanden af en fiskeart i en sådan grad, at det truer bestanden. Det kan eksempelvis ske, fiskeudstyret ikke er designet til, at unge fisk kan undslippe. Ansvarlige og velforvaltede fiskerier arbejder proaktivt, for at reducere deres bifangst.

Kan fiskeri med bifangst være bæredygtigt?

Fiskeri med bifangst kan godt vurderes som bæredygtigt, så længe mængden af bifangst er velforvaltet og de berørte fiskebestande forbliver sunde.

De fleste bæredygtige fiskerier vil have bifangst i en eller anden grad – det vigtige er hvordan bifangsten forvaltes. Når et fiskeri vurderes til MSC’s Fiskeristandard, vurderer forskere om mængden og de arter, der bliver fanget som bifangst, er miljømæssigt forsvarligt og bæredygtigt.

Under denne vurdering skal fiskeriet demonstrere, at bifangsten ikke truer bestandene og at der er indført tiltag, til at begrænse bifangsten.

Hvad er en acceptabel mængde af bifangst?

Den acceptable mængde af bifangst varierer af hvor i havet den fanges og hvilken art det drejer sig om. Eksempelvis kan den acceptable mængde af bifangst være meget lav, hvid det drejer sig om truede arter. Andre arter kan godt overleve at blive fanget som bifangst, hvis de returneres til havet.

Hvordan kan bifangst reduceres?

Der er mange måder man kan reducere bifangst. Fiskerier kan fx modificere deres redskaber, ved at bruge større netmasker, så fiskeyngel kan slippe ud, eller ved at have gitteranordninger, der leder uønsket fangst ud af nettet. Garnfiskere kan have pingere på deres garn, som skræmmer marsvin væk mens linefiskere kan buge farvede liner til at skræmme havfulge væk.

Mange MSC certificerede fiskerier forbedrer deres fiskeripraksisser efter certificeringen, ofte med det formål at nedbringe bifangst.

Bycatch explained in 1 minute

Bycatch explained in 1 minute

Læs mere

Overfiskeri

Overfiskeri

En bestand bliver overfisket når der fanges for mange fisk og der findes for få individer der kan yngle.

Fiskeriets betydning for samfundet

Fiskeriets betydning for samfundet

Mennesker verden over er afhængige af fiskeri til ernæring og levebrød

Hvad vi gør

Hvad vi gør

Vores tilgang gør at alle kan bidrage til sunde verdenshave og samtidig nyde fisk og skaldyr