Skip to main content

Denne vejledning har til formål at give dig et overblik over, hvad du kan forvente af certificeringsprocessen for chain of custody.

Hvilke virksomheder har brug for at blive certificeret?

Al fisk og skaldyr, der sælges med det blå MSC-mærke, skal kunne spores fra hav til tallerken. For at det kan fungere, skal alle virksomheder i forsyningskæden være certificeret i henhold til MSCs Chain of Custody standard. Standarden sikrer en ubrudt kæde, hvor certificerede fisk og skaldyr kan identificeres, adskilles og spores.

Hvis din virksomhed tager ejerskab af MSC-certificerede fiske- og skaldyrsprodukter og ønsker at sælge dem som certificerede, skal du være Chain of Custody certificeret.

Hvis din virksomhed ønsker at sælge MSC-certificerede fisk og skaldyr til forbrugere, vil du også være nødt til at søge om at kunne bruge MSC-mærket.

Hvem har ikke brug certificering?

Der er undtagelser. Du har ikke brug for MSCs Chain of Custody certificering, hvis du:

 • køber færdigpakkede certificerede produkter, der vil blive solgt til den endelige forbruger uden at blive åbnet, ompakket eller ommærket (forbrugerklare ubrydelige produkter)
 • køber certificerede produkter, men ikke ønsker at sælge dem som MSC-certificerede. I dette tilfælde brydes kæden, og dine kunder kan ikke gøre krav på, at produktet skal være MSC-certificeret.

Hvem vurderer min virksomhed?

Vurderinger udføres af akkrediterede uafhængige certificeringsorganer - Conformity Assesment Bodies (CAB'er). Komplet liste over CAB’er til MSC-vurderinger

Hvad bliver vurderet?

Certificeringsorganer vil kontrollere din virksomhed for at sikre, at

 • MSC-certificerede produkter købes fra en certificeret leverandør
 • certificerede produkter tydeligt kan identificeres
 • certificerede produkter er adskilt fra ikke-certificerede
 • certificerede produkter kan spores og mængder registreres
 • et effektivt system til forvaltning er på plads

Hvor lang tid vil det tage, og hvad koster det?

Tid og omkostninger for din vurdering vil afhænge af din virksomheds kompleksitet og størrelse samt af dit certificeringsorgans takster og rejseudgifter. Vi anbefaler, at du indhenter tilbud fra mere end et akkrediteret certificeringsorgan.

Du kan også bidrage til at reducere tid og omkostninger ved at forberede dig grundigt til din kontrol.

Hvad har jeg ellers brug for at vide?

MSCs Chain of Custody standard omfatter forskellige krav for at imødekomme forskellige typer af virksomheders behov.

Der er tre udgaver af standarden, og vi tilbyder vejledning til hver af dem. Hvis du er usikker på, hvilken udgave der er bedst for din virksomhed, kan dit certificeringsorgan eller en medarbejder hos MSC hjælpe dig med at finde ud af det.

Standard Chain of Custody

Standard Chain of Custody er for virksomheder, der er aktive på en eller nogle få lokaliteter.

Eksempler på virksomheder, der falder ind under standardcertificering:

 • En fiskehandler, der sælger til slutkunder og cateringvirksomheder, hvor størstedelen af salget i volumen og værdi går til cateringbranchen
 • En fisk- og skaldyrsvirksomhed med salgskontor, forarbejdnings- og lagerfaciliteter

MSC Chain of Custody - Default - Get Certified guide

Gruppe

Chain of Custody for grupper er for virksomheder, der har en central kontorfunktion og mange lokaliteter, hvor de distribuerer, forarbejder eller handler med MSC-certificerede fisk og skaldyr.

Eksempler på virksomheder, der falder ind under gruppecertificering:

 • Et kooperativ med distributionscentre på flere lokaliteter
 • En international forarbejdningsvirksomhed af fisk og skaldyr med flere lokaliteter
 • En virksomhed hvis centrale kontor fastsætter krav til drift på flere lokaliteter eller franchises
 • En gruppe af uafhængige virksomheder i slutningen af forsyningskæden, fx restauranter eller fiskehandlere, med en leder af gruppecertificering

MSC Chain of Custody - Group - Get Certified guide

Chain of Custody for forbrugervendt virksomhed

Forbrugervendt Chain of Custody for virksomheder er for de fleste virksomheder, der sælger direkte til forbrugerne.

Eksempler på virksomheder, der falder ind under forbrugervendt virksomhedscertificering:

 • Detailhandel
 • Restauranter
 • Cateringvirksomheder
 • Kølediske med frisk fisk

Virksomheder med mere end én lokalitet kan certificeres efter denne udgave af standarden, hvis alle de følgende punkter er gældende:

 • Alle lokaliteter er underlagt samme ledelsessystems kontrol, der udøves af din virksomheds hovedkontor
 • Hovedkontoret ejer eller har et franchise-forhold til hver enkel lokalitet, eller har en midlertidig ret til at lede alle lokaliteter og personale
 • Hovedkontoret kontrollerer indkøb af fisk og skaldyr og sørger for, at alle lokaliteter kun kan bestille fisk og skaldyr fra certificerede leverandører

MSC Chain of Custody - Consumer-Facing - Get Certified guide

Hvad sker der efter certificering?

Certificeringen gælder i tre år. I denne periode vil der være regelmæssige kontrolrevisioner

Kontrolrevision

Kontrol finder normalt sted én gang om året, men hyppigheden afhænger af, hvilken udgave af standarden din virksomhed er certificeret efter. Processen ligner den, du gennemgår i den indledende vurdering. En kontrolinstans undersøger, om du opretholder de korrekte procedurer for at identificere, adskille, kontrollere, forvalte og spore MSC-certificeret fisk og skaldyr.

Nogle certificeringsorganer tilbyder kombinerede kontroller sammen med andre programmer, så det vil være muligt for dig at planlægge en MSC-kontrol sammen med en anden.

Der er en lille mulighed for, at din virksomhed vil få en uanmeldt kontrol. Hvert certificeringsorgan skal foretage uanmeldte kontroller hos mindst 1 % af deres klienter.

Hvordan kan min virksomhed bruge MSC-mærket?

For at kunne bruge mærket, kræves det, at du har en licensaftale om mærket.

Når du er blevet certificeret, vil din virksomhed modtage et certifikat og en sporbarhedskode. Med denne kode kan du ansøge om at bruge det blå MSC-mærke.

Hvor kan min virksomhed købe certificerede produkter?

Du kan finde leverandører over hele verden med MSC-sporbarhedscertifikater ved hjælp af vores Find en leverandør-register

Vi er her for at hjælpe dig.


Morten Fristrup, Commercial Manager
Morten Fristrup

Country & Commercial Manager - Denmark

+45 31 32 64 61 Email

Læs mere

Efter certificering: Ressourcer

Efter certificering: Ressourcer

Vejledning og værktøjer til virksomheder i forsyningskæden med MSCs Chain of Custody Certificering til køb og salg af MSC-certificerede bæredygtige fisk og skaldyr

Brug det blå MSC-mærke

Brug det blå MSC-mærke

Ved brug af MSC-mærket ser dine kunder, at dine fisk er fra en bæredygtig kilde. Vis, at du har forpligtet dig til certificerede bæredygtige fisk og skaldyr.