Skip to main content

I 2015 vedtog FN 17 verdensmål, som er en del af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling. Verdensmålene skal danne rammerne for den globale udviklingsindsats gennem de næste 15 år imod fattigdom, bedre beskyttelse af vores planet og sikre velstand for alle.

Verdensmålene giver en fælles vision om fremtiden og en ramme for at styre regeringer, industri, nonprofitorganisationer og hele det globale samfund i at arbejde sammen for en bedre verden. Det er en bevægelse, som MSC er stolt af at være en del af.

MSC arbejder med fiskeriet, detailhandlere, forskere og andre partnere fra hele verden for at implementere og bidrage til SDG 14, og vores arbejde støtter også fremskridt og bidrag til verdensmål 2, 8, 12 og 17. MSC-programmet anerkendes af FN som et vigtigt redskab til at redde vores verdenshave.

UN SDG 14 and the MSC

UN SDG 14 and the MSC

MSC’s overordnede mål om at engagere 20 % af den globale fangst i MSC’s bæredygtige fiskeriprogram inden 2020. For at opnå dette vil MSC øge sit fokus på økosystemer, der i øjeblikket er underrepræsenteret i MSC-programmet, men hvor fangsterne og truslen mod biodiversitet er høje. Ydermere vil MSC levere nye værktøjer til at gøre det muligt for fiskeriet i ”det globale syd” at komme videre mod MSC-certificering.

Vores vision er at verdenshavene skal myldre med liv for fremtidens generationer, fordi vi gør en reel indsats for at bevare vores vilde fiskebestande.

MSC-programmet anerkendes af FN som et vigtigt redskab til at nå målene for SDG 14.At forpligte sig til målsætninger til verdensmål 14 gør at vi sammen med hundredvis af andre gennem en samlet  indsat kan skabe resultater for at:

  • Gøre en ende på overfiskeri
  • Genoprette fiskebestande
  • Beskytte økosystemer
  • Eliminere illegal, u-rapporteret og ureguleret fiskeri

“På denne ene blå planet forener havet os alle. Når det kommer til at passe på havets trivsel, vedrører det os alle”

Peter Thomson

FN´s Generalsekretærens særlige udsending for havet

Certificeringsstandarders rolle

SDG17_DKVerdensmål 17: Partnerskaber for handling 

MSC og andre troværdige standard sættere har en helt central rolle at spille for at hjælpe virksomheder og regeringer med at opnå verdensmålene. Vi kan give bedste praksis vejledning for målsætninger for hvor barren ligger i bestemte industrier og skabe køreplaner for handling. I 2017 samlede MSC 27 førende fisk og skaldyrsvirksomheder - Leaders for a Living Ocean  – til at forpligtige sig til at source og levere bæredygtig fisk og skaldyr med målsætninger der bidrager til FNs verdensmål. 

Læs mere (rapport på engelsk) fra WWF og og ISEAL (International Social and Environmental Accreditation and Labeling) om hvordan standarder kan hjælpe virksomheder til at opnå 2030 agendaen SDGs mean business: How credible standards can help companies deliver the 2030 agenda

MSC bringer bringer virksomheder, ngo'er og regeringer sammen til at udvikle og implementere videnskabsbaserede bæredygtighedsprincipper, kriterier og målinger af fremskridt. Vi er stolte af at blive anerkendt globalt for vores multi-stakeholder tilgang, der hjælper med at gøre potentielle konflikter til et positivt samarbejde.

Levering af data til FN

Data fra MSC anvendes af FNs miljøprogram og andre mellemstatslige organisationer til at spore fremskridt hen imod internationale mål for at afslutte overfiskeri og beskytte biodiversitet. I 2010 fastsatte det internationale samfund 20 mål under FN's konvention om biologisk mangfoldighed. Disse 'Aichi Targets' kortlægger den globale indsats for at bevare biodiversiteten rundt om i verden.

MSC er en officiel biodiversitets indikatorpartner og leverer data til FN for at bidrager til at kunne vurdere fremskridt hen imod Aichi Mål seks og fire.

Aichi Mål seks:
  • Reducere direkte pres på biodiversitet og fremme bæredygtig anvendelse

Aichi Mål fire: 
  • Implementering af forvaltningsplaner som sikrer holdbare biologiske grænser indenfor brug af naturens ressourcer. 

Stop Sult

MSC certificerede fiskerier beskytter ikke kun de naturlige habitater. De bidrager også til globale mål for at stoppe sult, opnå bedre fødevaresikkerhed og ernæring samt bidrager til bæredygtig økonomisk vækst. 

Fisk og skaldyr er en væsentlig proteinkilde til næsten 3 milliarder mennesker. Vedligeholdelse eller genopbygning af fiskebestande er afgørende for at sikre en langsigtet fødevaretilgængelighed. 


Mange fiskere har oplevet økonomiske fordele, herunder adgang til foretrukne markeder og bedre priser som følge af MSC-certificering. I det sydafrikanske kulmulefiskeri understøtter certificeringen op til 12.000 arbejdspladser.


Vore detailpartnere og forbrugerne

Alle kan bidrage til FNs Verdensmål. Ved at vælge produkter med det blå MSC mærke støtter du velforvaltet, bæredygtigt fiskeri.

Ved at vælge produkter med MSC blå mærke, støtter forbrugerne velforvaltede og bæredygtige fiskerier. Dette opfordrer detailhandlere til at indkøbe certificeret bæredygtig fisk og skaldyr hvilke intensiverer flere fiskerier til at arbejde for et bæredygtigt fiskeri og kunne dokumentere deres forbedringer gennem certificering. 


“Internationale bæredygtighedsstandarder et vigtigt redskab til at bevare og bæredygtigt forvalte de store oceaner på tværs af landegrænser og jurisdiktioner.”

WWF & ISEAL

WWF & ISEAL'SDGs mean business: How credible standards can help companies deliver the 2030 Agenda'