Skip to main content

Når din virksomhed er blevet sporbarhedscertificeret, bliver den en del af et globalt netværk af sporbare, bæredygtige fiske- og skaldyrsvirksomheder. Hvad bliver det næste?

Begynd at købe og sælge MSC-certificerede fisk og skaldyr

Du kan finde leverandører over hele verden med MSC-sporbarhedscertifikater ved hjælp af vores Find en leverandør-register

Markedsfør certificeringen med MSC-mærket

Det blå MSC-mærke er et af de mest effektive værktøjer til at formidle bæredygtighed til forbrugere af fisk og skaldyr og findes på over 25.000 produkter i omkring 100 lande.

Ansøg om at kunne bruge MSC-mærket

Hvad er min MSC-sporbarhedskode?

Når du er blevet certificeret, vil MSC generere en sporbarhedskode til brug i dokumentation.

Hvor kan jeg finde min leverandørs, kundens eller min egen kode?

Du kan finde den her Find en leverandør-register.

Vil koden altid forblive den samme?

I de fleste tilfælde vil koden forblive den samme, så længe virksomheden er certificeret. Koden vil kun blive ændret under særlige omstændigheder, for eksempel:

 • Hvis virksomheden havde et certifikat for en enkelt lokalitet, og slutter sig til et certifikat for en eksisterende gruppe eller et certifikat for flere lokaliteter, ville det være nødvendigt at skifte til den eksisterende kode for flere lokaliteter.
 • Hvis virksomheden tidligere var en del af et certifikat for flere lokaliteter eller en gruppe, og forlod det for at få et certifikat for en enkelt lokalitet, vil en ny kode blive tildelt.

 

Hvad nu hvis noget ændrer sig?

Hvis virksomhedens aktiviteter ændrer sig i løbet af den 3-årige sporbarhedscertificering, skal det rapporteres til jeres certificeringsorgan.

Hvornår skal ændringer rapporteres til certificeringsorganet:

Ændringer
Du skal informere dine certifikatindehavere
 • Når i bliver opmærksomme på en problemstilling, der betyder, at nogle produkter ikke opfylder MSC’s krav

Giv besked inden for 2 dage efter, at i har opdaget problemet

 • Når et nyt medlem af personalet udpeges som MSC-kontaktperson
 • Når i tilføjer en ny certificeret art
 • Når i tilføjer en ny certificeret leverandør
 • For grupper: Når i tilføjer eller fjerner en lokalitet

Giv besked inden 10 dage efter, at ændringen er sket, eller inden for 10 dage efter:

 • At i har modtaget den første leverance af de nye arter
 • At i har modtaget den første leverance fra den nye leverandør
 • At i er gået i gang med en ny aktivitet, som ikke allerede er omfattet af dit certifikat
 • At i har håndteret ASC-certificerede produkter for første gang
 • At i har benyttet en ny kontraktbaseret forarbejdnings-eller  pakkevirksomhed til certificerede produkter
 • For indehavere af gruppecertifikater: Når i øger antallet af lokaliteter, der er omfattet af dit certifikat, med op til 10 % (inkluderet på en opdateret liste over lokaliteter)
 • For indehavere af certifikater for forbrugervendte virksomheder (CFO): Når i øger antallet af lokaliteter, der er omfattet af certifikatet, med mere end 25 %

Giv besked om det, før ændringen sker Certificeringsorganet vil give jer en skriftlig godkendelse af denne ændring og kan kræve en kontrol på stedet eller en fjernkontrol, inden der sker en godkendelse af en ændring

 • Nye / anderledes produktformer, opbevaringsmåder eller produktpræsentationer
 • Når i tilføjer en ny underleverandør af opbevaring

Giv besked om det under overvågnings- og gen-certificeringskontroller

 

Indehaveren af certifikatet kan blive enig med godkendelsesorganet om hyppigere rapportering, hvis de ønsker det

For indehavere af CFO-certifikater: Når i opdaterer din liste over lokaliteter

Skal i give besked inden 5 dage efter modtagelsen af en anmodning fra jeres certificeringsorgan

Ændringer af sporbarhedsstandarden

MSC-sporbarhedsstandarden revideres og opdateres mindst hvert tredje år. Mindre ændringer af kravene til certificering kan indarbejdes oftere. Vi værdsætter dit input og afholder høringer om vigtige ændringer. Du kan finde og kommentere på politikker under revision via hjemmesiden for MSC-programforbedringer.

 

Sådan indgiver du en klage over dit certificeringsorgan

Alle MSC-certificeringsorganer er akkrediteret af Accreditation Services International (ASI). Alle certificeringsorganer har en formel klageprocedure. Hvis du har brug at indgive en klage mod dit certificeringsorgan eller din kontrolinstans, skal du bruge deres egen klageprocedure som et første skridt. Den kan du finde på deres hjemmeside, eller du kan bede dem om at få den udleveret. Hvis du ikke er tilfreds med deres svar, kan du indgive en klage direkte til ASI.

 

Brug det blå MSC-mærke

Brug det blå MSC-mærke

Hvis dine kunder at din fisk og skaldyr stammer fra bæredygtige kilder ved at bruge det blå MSC-mærke. Find ud af hvordan du bruger MSC-mærket

Vejledning til Chain of Custody certificering

Vejledning til Chain of Custody certificering

Få overblik over MSCs Chain of Custody certificerings processen