MSC-Fiskeristandarden

MSC-fiskeristandarden bruges til at vurdere, om et fiskeri er veldrevet og bæredygtigt. Den afspejler den mest opdaterede forståelse af internationalt anerkendt forskning og forvaltning inden for fiskeri. Standarden er udviklet i samråd med forskere, fiskeindustrien og miljøgrupper.

Hvordan anvendes den?

Når et fiskeri har opnået certificering i henhold til fiskeristandarden, kan dets certificerede fangst sælges med det blå MSC-mærke.

Det er frivilligt at certificere i henhold til MSC-fiskeristandarden. Det er åbent for alle fiskerier, der fanger vildtlevende marine eller ferskvandsorganismer. Det omfatter de fleste typer af fisk og skaldyr. Fiskerier vurderes af akkrediterede uafhængige certificeringsorganer, såkaldte Conformity Assesment Bodies (CAB).

Hvad vurderes?

MSCs fiskeristandard bygger på tre grundprincipper som alle fiskerier skal leve op til_

 1. Bæredygtige fiskebestande - Er der nok fisk tilbage i havet? Fiskeriet skal være på  et niveau der sikrer at det kan fortsætte uendeligt og at fiskebestanden kan holdes produktiv og sund
 1. Minimering af miljøpåvirkninger - Hvad er påvirkningerne? Fiskeriaktiviteten skal forvaltes med forsigtighed, så andre arter og habitater i økosystemet kan holdes sunde.
 2. Effektiv fiskeriforvaltning - Er fiskeriet velforvaltet? MSC certificerede fiskerier skal følge gældende love og kunne tilpasse sig forandringer i havmiljøet.

Graphic showing 3 principles of the MSC Fisheries Standard

Krav til certificering af fisker

Kravene til certificering af fiskerier (FRC) fastlægger, hvordan standarden skal fortolkes af overensstemmelsesvurderingsorganer ved vurderinger. Disse krav sikrer, at:

 • standarden anvendes på samme måde over for fiskerier over hele verden uanset arter, fiskemetoder, miljø eller størrelse
 • certificeringsorganer får den nødvendige vejledning og støtte til at vurdere et fiskeri i henhold til fiskeristandarden

Kravene til certificering af fiskerier revideres regelmæssigt. En opdateret version af kravene vil blive offentliggjort ultimo 2018. En ny revision af kravene vil blive offentliggjort i 2020.

Version 2.0 af kravene til certificering af fiskerier blev offentliggjort 1 oktober 2014 og trådte i kraft 1 april 2015. Alle fiskerier, der påbegyndte en MSC-vurdering efter 1 april 2015, vurderes på baggrund af disse opdaterede krav.

10 vigtige ændringer til fiskeristandarden, der trådte i kraft i april 2015

 1. Særlige overvejelser sikrer nu beskyttelsen af sårbare marine økosystemer (VME’er)
 2. MSC-fiskerier vil ikke længere være i fare for at skabe kumulerede negative indvirkninger på bifangstarter
 3. Fiskerier skal regelmæssigt gennemgå alternative foranstaltninger, der kan reducere dødeligheden af uønskede arter i fangsterne
 4. Strengere krav vil sikre, at afskæring af hajfinner ikke forekommer i MSC-fiskerier
 5. Efter seks års drøftelser med interessenterne er en helt ny basis standard blevet indført til vurdering af forbedrede laksefiskerier
 6. Et nyt risikobaseret regelsæt (RBF) til vurdering af levesteder er nu tilgængeligt til brug i databegrænsede situationer
 7. Revideret kontroltilsyn og krav til revurdering er blevet udviklet med henblik på at minimere omkostningerne til en vurdering for fiskeriklienter
 8. Man er ved at oprette et uafhængigt Peer Review-kollegie for at skabe en mere standardiseret og effektiv peer review-proces
 9. Der er blevet tilføjet yderligere krav for at skabe en mere effektiv sporbarhed af fisk- og skaldyrsprodukter fra fiskerier i forsyningskæden
 10. Virksomheder, der er blevet dømt for krænkelser af tvungen arbejdskraft, har ikke ret til at blive MSC-certificerede.

 

Mere for fiskerier

Why get your fishery MSC certified spotlight 2

Hvorfor skal du få dit fiskeri MSC-certificeret?

MSC-certificering viser at et fiskeri er veldrevet og bidrager til bæredygtige fisk- og skaldyrsressourcer og til fiskeri som levebrød for nye generationer

Hvorfor skal du få dit fiskeri MSC-certificeret?
Fishery certification guide spotlight FINAL- for CMS

Vejledning til certificering af fiskeri

Sådan får du dit fiskeri MSC-certificeret som bæredygtigt. Få det blå MSC-mærke på din fangst. Svar på spørgsmål om vurdering, timing, proces og omkostninger.

Vejledning til certificering af fiskeri
 • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}