MSC's Fiskeristandard

MSC-fiskeristandarden bruges til at vurdere, om et fiskeri er veldrevet og bæredygtigt. Den afspejler den mest opdaterede forståelse af internationalt anerkendt forskning og forvaltning inden for fiskeri. Standarden er udviklet i samråd med forskere, fiskeindustrien og miljøgrupper.

Hvordan anvendes den?

Når et fiskeri har opnået certificering i henhold til fiskeristandarden, kan dets certificerede fangst sælges med det blå MSC-mærke.

Det er frivilligt at certificere i henhold til MSC-fiskeristandarden. Det er åbent for alle fiskerier, der fanger vildtlevende marine eller ferskvandsorganismer. Det omfatter de fleste typer af fisk og skaldyr. Fiskerier vurderes af akkrediterede uafhængige certificeringsorganer, såkaldte Conformity Assesment Bodies (CAB).

Hvad vurderes?

MSCs fiskeristandard bygger på tre grundprincipper som alle fiskerier skal leve op til:

1. Bæredygtige fiskebestande - Er der nok fisk tilbage i havet? Fiskeriet skal være på  et niveau der sikrer at det kan fortsætte uendeligt og at fiskebestanden kan holdes produktiv og sund

2. Minimering af miljøpåvirkninger - Hvad er påvirkningerne? Fiskeriaktiviteten skal forvaltes med forsigtighed, så andre arter og habitater i økosystemet kan holdes sunde.

3. Effektiv fiskeriforvaltning - Er fiskeriet velforvaltet? MSC certificerede fiskerier skal følge gældende love og kunne tilpasse sig forandringer i havmiljøet.

Graphic showing 3 principles of the MSC Fisheries Standard

Krav til certificering af fisker

Kravene til certificering af fiskerier (FRC) fastlægger, hvordan standarden skal fortolkes af overensstemmelsesvurderingsorganer ved vurderinger. Disse krav sikrer, at:

 • standarden anvendes på samme måde over for fiskerier over hele verden uanset arter, fiskemetoder, miljø eller størrelse
 • certificeringsorganer får den nødvendige vejledning og støtte til at vurdere et fiskeri i henhold til fiskeristandarden

Kravene til certificering af fiskerier revideres regelmæssigt. Seneste revision af kravene blev offentliggjort i 2020.

  Mere for fiskerier

  Hvorfor skal du få dit fiskeri MSC-certificeret?

  Hvorfor skal du få dit fiskeri MSC-certificeret?

  MSC-certificering viser at et fiskeri er veldrevet og bidrager til bæredygtige fisk- og skaldyrsressourcer og til fiskeri som levebrød for nye generationer

  Hvorfor skal du få dit fiskeri MSC-certificeret?
  Vejledning til certificering af fiskeri

  Vejledning til certificering af fiskeri

  Sådan får du dit fiskeri MSC-certificeret som bæredygtigt. Få det blå MSC-mærke på din fangst. Svar på spørgsmål om vurdering, timing, proces og omkostninger.

  Vejledning til certificering af fiskeri
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}