Skip to main content

Det er afgørende, at alle, lige fra fiskere til detailhandlere, fra forskere til forbrugere, har tillid til det blå MSC-mærke og til troværdigheden af de påstande, der er fremsat af certificerede organisationer. Vi gør vores yderste for at sikre, at vi opfylder de højeste internationale kriterier for troværdig certificering og miljømærkning, og vores standarder afspejler bedste praksis i forvaltningen af fiskerier. Vores program er det eneste certificeringsprogram for vildtfanget fisk og skaldyr, der overholder alle de følgende internationale normer:

FN’s FAO-adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri

MSC’s Fiskeristandard er delvist baseret på FN’s FAO-adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri. Kodekset blev etableret i 1995 som en ramme for internationale bestræbelser på at fremme fiskeri, der er bæredygtigt og i harmoni med miljøet. Det indeholder principper og standarder for bevarelse, forvaltning og udvikling af fiskerier over hele verden.

FN's FAO-retningslinjer for miljømærkning af fisk og fiskeprodukter fra havfiskerier

MSC’s program for certificering og miljømærkning af fisk og skaldyr følger fuldt ud FN’s internationalt vedtagne FAO-principper for miljømærkning af vildtfanget fisk og skaldyr. De omfatter:

  • objektiv, tredjeparts vurdering af fiskeri ved brug af videnskabelig dokumentation
  • gennemsigtige processer med indbygget høring af interessenter og indsigelsesprocedurer
  • standarder baseret på de tre faktorer - målarters bæredygtighed, økosystemer og forvaltningspraksis.

Dette bekræftes af ekstern kontrol i henhold til kriteriet for The Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI).

The Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI)

Vi er i øjeblikket det eneste internationale certificeringsprogram for vildtfanget fisk og skaldyr, der er anerkendt af GSSI, et uafhængigt kriterie for troværdigheden af certificeringsprogrammer for bæredygtige fisk og skaldyr. GSSI blev udviklet af en koalition af NGO’er på miljøområdet, globale virksomheder, brancheeksperter, regeringer og mellemstatslige organisationer og er baseret på FN's FAO-kodeks og retningslinjer.

Revisionsprocessen, der skulle vurdere MSC i henhold til dette kriterie, tog over 18 måneder og omfattede en åben høring om GSSI’s rapport. Den gennemgik vores styring, forvaltning, sporbarhed i forsyningskæden og kontrol, samt en lang række andre relevante områder, herunder dybhavsfiskeri, sårbare marine økosystemer og indsamling af data til at dokumentere virkningen.

Læs hele GSSI-rapporten (på engelsk)

Verdenshandelsorganisationens (WTO) aftale om tekniske handelshindringer

Standarder og andre forskrifter kan undertiden skabe hindringer for international handel, kendt som tekniske handelshindringer (TBT). De skaber ulighed ved at lægge hindringer i vejen for, at visse lande kan deltage i og drage fordel af international samhandel. WTO’s aftale om tekniske handelshindringer (på engelsk) eksisterer for at sikre, at standarderne ikke skaber unødige handelshindringer. ISEAL har søgt en juridisk udtalelse fra Centret for International miljølovgivning (CIEL), som bekræfter, at alle organisationer i overensstemmelse med ISEAL-kodekset for god praksis ikke er TBT’er.

ISEAL’s internationale kodeks for troværdige standardsættere

Vi er det eneste certificeringsprogram for vildtfanget fisk og skaldyr, der er fuldgyldigt medlem af ISEAL, den internationale alliance for social og miljømæssig akkreditering og mærkning. Som medlem af ISEAL overholder vi deres velanskrevne kodeks for fastsættelse af standarder, kvalitetssikring og overvågning af konsekvenser. De kræver, at:

  • standarder fastlægges i åbne, gennemsigtige og demokratiske processer
  • strenge kvalitetssikringsmekanismer er på plads for at mindske risikoen for manglende overholdelse
  • der er systematisk og objektiv evaluering af virkning og resultater af standarder
  • der er foranstaltninger til at integrere nye oplysninger og fremme løbende forbedringer
  • overvågning og evaluering er på plads for at vise virkningerne af programmet.

Vi bliver regelmæssigt kontrolleret for at sikre, at vi opfylder dette kodeks.

Andre fuldgyldige medlemmer af ISEAL omfatter Rainforest Alliance, Fairtrade og Forest Stewardship Council.

Yderligere anerkendelse af bedste praksis

Ud over at overholde internationale normer og retningslinjer for bedste praksis, er vores program respekteret af mange internationale organisationer, der nøje undersøger vores rolle ved fastlæggelse af standarder for at sikre verdenshavene.

Globale ledere i bæredygtighed for verdenshavene

MSC-certificering bruges som en indikator i FN-konventionen for Aichi-biodiversitetsmålene (på engelsk). Som en del af FN's årti-lange initiativ for at reducere tab af biodiversitet senest i 2020 konsulterede man i udstrakt grad verdenssamfundet for miljø og forvaltning om disse mål. MSC og andre troværdige organer, der fastsætter standarder, ses som, at de har en central rolle at spille i at hjælpe virksomheder og regeringer til at nå de bæredygtige udviklingsmål i FN's miljøprogram ved at udstikke retningslinjer for bedste praksis til, hvad der ser ”godt ud” i en bestemt branche (WWF/ISEAL, 2017).